2017-04-21

Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych

Blisko 50 osób bierze udział w dwudniowych warsztatach dla organizatorów pokazów lotniczych, których organizatorem – we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego – jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil wraz z Michałem Witkowskim - p.o. Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych ULC – 20 kwietnia uroczyście otworzyli dwudniowe warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych, których organizatorem – we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego – jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Warsztaty odbywają się w obiektach Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich.

W spotkaniu bierze udział blisko 50 osób reprezentujących organizacje lotnicze z całej Polski, w tym z Krakowa, Rzeszowa, Mielca, Warszawy, Krosna oraz Piotrkowa Trubunalskiego.

Dariusz Sarnociński z Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, w swojej prezentacji przybliżył tematykę dotyczącą pokazów lotniczych od strony formalnej. Szczegółowo omówił obowiązujące przepisy, tworzenie zespołu, wypełnianie dokumentacji oraz zagadnienia związane z terenem pokazu, a w szczególności – strefą pokazu, oraz strefą dla publiczności. Następnie Michał Witkowski wygłosił wykład nt. identyfikacji zagrożenia oraz analizy ryzyka i ich metod.

Po części teoretycznej przeprowadzono ćwiczenia, podczas których Państwowa Straż Pożarna we współpracy ze Stacją Ratownictwa Medycznego zasymulowała akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia spowodowaną katastrofą lotniczą. Scenariusz akcji oparto na wydarzeniach, podczas których w strefę publiczności, w czasie wykonywania manewru kołowania, wjeżdża statek powietrzny, rannych zostaje kilkadziesiąt osób. Służby w sposób sprawny i zorganizowany opanowują sytuację, pokaz lotniczy oraz impreza masowa zostają zabezpieczone we właściwy sposób.

Warsztaty zaplanowano na dwa dni, podczas kolejnych wystąpień poruszana jest tematyka dotycząca m.in. współpracy organizatora pokazów i służb zabezpieczenia lotów z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego. Tę kwestię przygotowali przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Dariusz Moćko i Edward Sokół.

Poza częścią oficjalną uczestnicy warsztatów mogą wymienić się doświadczeniem i wnioskami podczas wycieczki, zorganizowanej przez pracowników CSI PWSZ w Chełmie.

Więcej zdjęć z warsztatów na stronie pwsz.chelm.pl

Źródło: PWSZ w Chełmie