2017-03-28

Laserowe zagrożenia dla załóg samolotów

W związku z incydentami polegającymi na emitowaniu wiązek lasera w kierunku samolotów ULC przypomina, że mogą one spowodować oślepienie, olśnienie pilota lub w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do uszkodzenia oka. Ustawa Prawo lotnicze za oślepianie pilotów przewiduje karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Moment podchodzenia do lądowania i startu wymaga szczególnej koncentracji. Pilot ma do wykonania szereg czynności, które wymagają skupienia, dlatego dekoncentracja w tym momencie może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa lotu, a w konsekwencji życia i zdrowia załogi lub pasażerów na pokładzie samolotu. Celowanie laserem w kierunku statku powietrznego świadczy o braku wyobraźni. Warto mieć świadomość zagrożenia jakie możemy spowodować tego typu zachowaniem.

Przepisy – kary

Kwestie związane z m.in. oślepianiem pilotów reguluje ustawa Prawo lotnicze.

Artykuł 87a Ustawy zabrania emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie.

Za złamanie tego przepisu, zgodnie z artykułem 211 pkt 12 grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Warto pamiętać również o Kodeksie karnym, który w artykule 174 pkt. 1 mówi:

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Źródło: ULC