2016-09-23

Maciej Lasek odwołany. Nowy szef PKBWL

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk dokonał zmiany na stanowisku przewodniczącego PKBWL. Macieja Laska zastąpił płk Andrzej Lewandowski.

„23 września 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, na mocy art. 17 ust. 6 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn.zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze, która weszła w życie 13 września 2016 r., powołał pułkownika Andrzeja Lewandowskiego na stanowisko przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych” – poinformowało dzisiaj ministerstwo.

Andrzej Lewandowski jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie lotnictwa. Jestem przekonany, że z pełnym zaangażowaniem będzie wypełniał powierzone mu obowiązki – powiedział Andrzej Adamczyk wręczając nominację. – Ustawa dała możliwość, aby dokonać zmian w składzie zespołu Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Dzisiejsze powołanie jest wynikiem troski o jej wysoki poziom merytoryczny, bezstronność i niezaangażowanie polityczne – dodał minister.

Maciej Lasek pracami PKBWL kierował od lutego 2012 roku, wcześniej był zastępcą przewodniczącego. Na stanowisko wyznaczył go minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak. – Podjąłem decyzję o wyznaczeniu przewodniczącego po zasięgnięciu opinii członków komisji. Wyłonili oni kandydata ze swojego grona jednogłośnie – mówił minister, który kilka dni wcześniej z tej funkcji odwołał Edmunda Klicha (zobacz: Edmund Klich odwołany).

Andrzej Lewandowski – wg informacji przedstawionej przez MIB – to „pułkownik Wojska Polskiego, pilot, przez ponad 30 lat służył w jednostkach lotniczych Sił Zbrojnych RP”. Posiada duże doświadczenie zawodowe w dziedzinie lotnictwa wojskowego i cywilnego oraz w zakresie bezpieczeństwa lotów i szkolenia lotniczego. Posiada też wieloletnie doświadczenie na „stanowiskach przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych w kraju i za granicą”. Był m.in. przewodniczącym KBWLLP w Iraku. W latach 2004-2008 pracował w Inspektoracie MON ds. Bezpieczeństwa Lotów. Służył m.in. jako oficer w strukturach NATO w Norwegii i Holandii.

Andrzej Lewandowski jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Akademii Obrony Narodowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył liczne kursy NATO oraz szkolenia z zakresu lotnictwa cywilnego. W czasie służby był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za zasługi dla obronności kraju, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, otrzymał Gwiazdę Iraku i Afganistanu.

Ponieważ przez MIB Andrzej Lewandowski tytułowany jest „pułkownikiem”, zapytaliśmy, czy oficer jest w służbie czynnej i jakie ostatnio zajmował stanowisko, czy może już jest w rezerwie, a także o jego doświadczenie w zakresie lotnictwa cywilnego. W odpowiedzi odesłano nas do... tego komunikatu.

Maciej Lasek to absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w specjalności budowa płatowców. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie dynamiki lotu. Jest aktywnym pilotem samolotowym i szybowcowym z uprawnieniami instruktora szybowcowego i motoszybowcowego oraz pilota doświadczalnego.

Ukończył kursy badania dużych katastrof lotniczych oraz zarządzania badaniem takich wypadków prowadzone przez ośrodki w USA i Singapurze. Ukończył również kurs teoretyczny dla pilotów liniowych oraz kurs teoretyczny dla pilota samolotu ATR-72/42.

W latach 1992-2002 pracował w Instytucie Lotnictwa zajmując się problemami związanymi z aerodynamiką i mechaniką lotu. W 2002 roku rozpoczął pracę w PKBWL, w której od czerwca 2003 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego ds. technicznych. W 2008 roku został członkiem zespołu Latajmy Bezpiecznie, powołanego w celu lokalizacji zagrożeń w obszarze lotnictwa cywilnego. W latach 2008-2011 był biegłym powołanym przez prokuraturę wojskową w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku samolotu CASA C-295M.

Od maja 2010 do lipca 2011 roku był członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy samolotu Tu-154M z dnia 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. W tzw. „komisji Millera” pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego podkomisji lotniczej. Potem stał na czele powołanego przez rząd Donalda Tuska tzw. „Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem”.

W 2011 roku został zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi wykłady z zakresu badania wypadków lotniczych oraz mechaniki lotu. Jest autorem i współautorem około 50 publikacji naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych (więcej: Maciej Lasek szefem PKBWL).