Mapa AIRMET – ogólna informacja o bieżących ostrzeżeniach na poziomach przelotowych poniżej FL 100 (lub poniżej FL 150 w obszarach górzystych). Szczegółowe informacje podawane są w depeszy AIRMET z danego FIR-u.

Czas w legendzie do mapy informuje, o której był wystawiony ostatni AIRMET (ważny na ogół do 4 godz.). Obszar FIR pokolorowany informuje, iż dla tego obszaru zostało wystawione ostrzeżenie AIRMET. Oznaczenia graficzne określają zjawisko lub typ pogody, na które jest informacja AIRMET. W zależności ile jest depesz ARMET, tyle może być przypisanych znaków graficznych.