strona główna | oferty - dam pracę
Oferta:

Data ważności: 2016-10-03
Firma: Aeroklub Gliwicki
Stanowisko: Dyrektor AGl; Kierownik Szkolenia – HT
Kontakt: epgl@epgl.eu lub konkurs@epgl.eu
Dyrektor AGl; Kierownik Szkolenia – HT
KONKURS na stanowisko dyrektora oraz HT

Zarząd Aeroklubu Gliwickiego w Gliwicach ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Aeroklubu oraz HT.

Aeroklub Gliwicki jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową oraz gospodarczą w celu umożliwienia swoim członkom realizację działalności lotniczej. Aeroklub prowadzi działalność w zakresie szkoleń lotniczych, sportów lotniczych, usług i techniki lotniczej a także zarządzania nieruchomościami.

Zarząd Aeroklubu Gliwickiego zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o połączeniu stanowiska dyrektora i HT w jedno stanowisko dyrektora z funkcją HT. W takiej sytuacji pierwszeństwo będą miały oferty złożone przez kandydatów spełniających łączne wymagania dla obydwóch stanowisk, do których załączone zostało oświadczenie o wyrażeniu zgody na połączenie obydwóch stanowisk i o spełnieniu wymagań dotyczących obydwóch stanowisk, stanowiące załącznik Nr 1 do regulaminu.I. Opis stanowiska Dyrektora
Dyrektor Aeroklubu jest odpowiedzialny za kierowanie działalnością stowarzyszenia, jego rozwój, wyniki finansowe oraz organizację pracy podległych pracowników

1. Główne obowiązki dyrektora
 • realizacja i rozwój działalności statutowej oraz członkowskiej,
 • dbałość o finanse i rentowność prowadzonej działalności gospodarczej,
 • planowanie i realizacja działań związanych z działalnością Aeroklubu,
 • odpowiedzialność za politykę jakości,
 • przestrzeganie warunków certyfikatów organizacji szkoleniowej,
 • organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, organizacji obsługowej,
 • skuteczne zarządzenie zespołem i rozwój kompetencji pracowników,
 • współpraca z Zarządem,
 • zarządzanie działalnością Aeroklubu zgodnie z uchwałami i wytycznymi Zarządu,
 • współpraca z zewnętrznymi organizacjami i instytucjami

  2. Podstawowe wymagania stawiane kandydatom
 • umiejętność i doświadczenie w planowaniu i realizacji budżetów oraz umiejętność analizy kosztów i realizacji założeń budżetowych,
 • rozwój działalności sportowej oraz koncepcji rozwoju sportowego w poszczególnych sekcjach aeroklubu,
 • dyspozycyjność i odpowiednie zdolności kierownicze,
 • posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • przedstawienie przez kandydata ogólnej koncepcji funkcjonowania Aeroklubu na przestrzeni najbliższych 3 lat (w formie dowolnej)

  3. Dodatkowe atrybuty
 • wykształcenie wyższe,
 • potwierdzone sukcesami i referencjami doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zespołem pracowników,
 • znajomość zagadnień lotnictwa sportowego,
 • doświadczenie w działalności społecznej, w sporcie, w organizacjach non-profit,
 • znajomość prawa o stowarzyszeniach oraz przepisów regulujących działalność w obszarze lotnictwa ogólnego,
 • znajomość języka angielskiego.

  4. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty
 • CV wraz z oświadczeniem o 5 letnim doświadczeniu w kierowaniu grupą pracowników,
 • kopia dyplomu,
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • ogólna koncepcja funkcjonowania Aeroklubu na przestrzeni najbliższych 3 lat (alternatywnie przedstawienie ustnej koncepcji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)  II. Opis stanowiska HT
  Kierownik Szkolenia – HT

  1. Główne obowiązki HT
 • zapewnienie prowadzenia szkolenia zgodnie z FCL,
 • nadzorowanie postępów poszczególnych uczestników szkolenia

  2. Podstawowe wymagania stawiane kandydatom
 • licencja samolotowa CPL(A) z uprawnieniem FI,
 • odpowiednie zdolności kierownicze,
 • posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • pełna znajomość dokumentów regulaminowych ATO, rozp. 216/2008, rozp. 1178/2011 (Part-FCL, ORA, ARA, MED) + odp. AMC i GM, ustawy Prawo Lotnicze i odp. rozporządzeń krajowych

  3. Dodatkowe atrybuty
 • 5 letnie doświadczenie w operacjach lotniczych,
 • licencja szybowcowa SPI z uprawnieniem FI,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość obsługi komputera,
 • znajomość języka angielskiego

  4. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty
 • CV wraz z oświadczeniem o posiadaniu licencji samolotowej CPL(A) z uprawnieniem FI, oraz licencji szybowcowej SPI z uprawnieniem FI,
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o pełnej znajomość dokumentów regulaminowych ATO, rozp. 216/2008, rozp. 1178/2011 (Part-FCL, ORA, ARA, MED) + odp. AMC i GM, ustawy Prawo Lotnicze i odp. rozporządzeń krajowych  Data ważności oferty do 05.10.2016 r.

  Zainteresowane osoby proszone są przesłanie CV oraz kopii pozostałych dokumentów dotyczących konkursu na adres: epgl@epgl.eu lub konkurs@epgl.eu albo przesyłką potwierdzoną na adres pocztowy: Aeroklub Gliwicki, 44-100 Gliwice, Gliwice Lotnisko najpóźniej do dnia 3 października 2016 r.

  Inne postanowienia
  Po złożeniu dokumentów kandydaci będą mogli zapoznać się z sytuacją organizacyjną, ekonomiczną i finansową Stowarzyszenia.

  Konkurs w formie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony 5 października 2016 r. W dniu następnym Zarząd rozstrzygnie wyniki Konkursu. W CV prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)

  Kontakt telefoniczny:
  Sekretarz: 604 080 516
  Przewodniczący Komisji: 608 721 009

  Gliwice 15 września 2016 r.
  Jerzy Wojtas – Sekretarz Zarządu

  Regulamin konkursu