strona główna | oferty - dam pracę
Oferta:

Data ważności: 2016-03-15
Firma: Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego WSOSP
Stanowisko: Instruktor-pilot - AOSL WSOSP
Kontakt: 261 517 760
Instruktor-pilot - AOSL WSOSP

REKTOR – KOMENDANT
WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH
W DĘBLINIE

ogłasza

OTWARTY KONKURS
Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego
na stanowisko INSTRUKTOR-PILOT
do prowadzenia szkolenia lotniczego w AOSL WSOSPWymagania konieczne:

 • licencja pilota samolotowego wydana zgodnie z przepisami PART.FCL minimum CPL(A);
 • uprawnienie FI(A);
 • uprawnienie IR(A);
 • potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie minimum 4 ICAO;
 • nalot ogólny minimum 500 godzin.

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie:

 • aktualnego C.V ze zdjęciem;
 • kserokopii dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;
 • kserokopii ukończonych kursów i szkoleń;
 • kserokopii licencji pilota oraz badań lotniczo lekarskich,

  do dnia 15.03.2016 r. na adres Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-21 Dęblin, z dopiskiem na kopercie: „propozycja zatrudnienia na stanowisko „Instruktor-pilot”. Przysłanych aplikacji nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną one komisyjnie zniszczone.

  Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na test z wiedzy lotniczej oraz rozmowę kwalifikacyjną. W procesie kwalifikacji kandydaci będą opiniowani przez Zespół ds. zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych powołany Zarządzeniem Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Warunki pracy, wynagrodzenie, forma i okres zatrudnienia, będą ustalone oddzielnie w trybie indywidualnym z zakwalifikowanymi kandydatami.

  Do CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

  Tel. kontaktowy:
  Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego (sekretariat) – 261 517 760