strona główna | oferty - dam pracę
Oferta:

Data ważności: 2016-03-15
Firma: Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego WSOSP
Stanowisko: Mechanik lotniczy - AOSL WSOSP
Kontakt: 261 517 760
Mechanik lotniczy - AOSL WSOSP

REKTOR – KOMENDANT
WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH
W DĘBLINIE

ogłasza

OTWARTY KONKURS
Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego
na stanowisko MECHANIK LOTNICZY

do wykonywania obsług liniowych statków powietrznych Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz prowadzenia magazynu części zamiennych i eksploatacyjnych.Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane techniczne);
 • preferowane doświadczenie w pracy przy sprzęcie lotniczym;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego i obsługi komputera.

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie:

 • aktualnego C.V ze zdjęciem;
 • listu motywacyjnego (podania o przyjęcie do pracy);
 • kserokopii dyplomów, świadectw oraz zaświadczeń o posiadanych praktykach i kwalifikacjach,

  do dnia 15.03.2016 r. na adres Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin, z dopiskiem na kopercie: „propozycja zatrudnienia na stanowisko „mechanik lotniczy”. Przysłanych aplikacji nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną one komisyjnie zniszczone.

  Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W procesie kwalifikacji kandydaci będą opiniowani przez Zespół ds. zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych powołany Zarządzeniem Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Warunki pracy, wynagrodzenie, forma i okres zatrudnienia, będą ustalone oddzielnie w trybie indywidualnym z zakwalifikowanymi kandydatami.

  Do CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

  Tel. kontaktowy:
  Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego (sekretariat) – 261 517 760