strona główna | oferty - dam pracę
Oferta:

Data ważności: 2016-03-15
Firma: Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego WSOSP
Stanowisko: Mechanik lotniczy - AOSL WSOSP
Kontakt: 261 517 760
Mechanik lotniczy - AOSL WSOSP

REKTOR – KOMENDANT
WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH
W DĘBLINIE

ogłasza

OTWARTY KONKURS
Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego
na stanowisko MECHANIK LOTNICZY

do prowadzenia obsługi technicznej statków powietrznych w Akademickim Ośrodku Szkolenia LotniczegoWymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie
 • licencja Obsługi Technicznej Samolotów PART 66 kat, B1.2 i/lub B 1.4
 • uprawnienia do poświadczania obsługi technicznej CRS na samoloty i/lub śmigłowce na co najmniej jeden z niżej wymienionych typów:
  Samoloty:
  1. DIAMOND DA20-C1 z silnikiem Continental IO-240 B
  2. DIAMOND DA42-NG z silnikiem Austro Engine AE300
  3. ZLIN 143 LSi z silnikiem Lycoming IO-540
  4. ZLIN 242 L z silnikiem Lycoming AEIO-360
  Śmigłowiec:
  1. Guimbal Cabri G2 z silnikiem Lycoming O-360
  Dodatkowo mile widziane:
  1. ZLIN 526F z silnikiem LOM PRAHA AVIA M-137A
  2. An-2 z silnikiem ASz-62IR
 • doświadczenie w zawodzie minimum 5 lat.

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie:

 • aktualnego CV ze zdjęciem,
 • listu motywacyjnego (podania o przyjęcie do pracy),
 • kserokopii dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,

  do dnia 15.03.2013 r. na adres Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin, z dopiskiem na kopercie: „propozycja zatrudnienia na stanowisko Mechanik Lotniczy. Przysłanych aplikacji nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną one komisyjnie zniszczone.

  Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  W procesie kwalifikacji kandydaci będą opiniowani przez Zespół ds. zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych powołany Zarządzeniem Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

  Do CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

  Tel. kontaktowy:
  Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego (sekretariat) – 261 517 760