MiejscowośćCewice
Statutlotnisko
RadioInfo 128.5 MHz
WspółrzędneN54 24 58.3 E17 45 47.9
Pasutwardzone
Długość pasa2500
Szerokość pasa60
HangarNIE
Staje benzynowe w pobliżu
Paliwo lotniczeNIE
Województwopomorskie
Miasta w pobliżuLębork
RestauracjeMała Gastronomia tel. (59) 861-12-63, Łebunia 8a, 84-312 Cewice
AtrakcjeDwór i park w Cewicach - Dwór ma charakter neoklasycystyczny. Usytuowany jest na wschodnim krańcu wsi. Wejście frontowe znajduje się od północy. Budynek wzniesiony został z cegły na kamiennym cokole. Tynk otrzymał charakterystyczne boniowania, czyli prostokątne podziały pozorujące wykonanie ścian z kamiennych ciętych ciosów. Wejście od północy poprzedzone zostało podmurowanym gankiem. W partii środkowej budynku umieszczono dwuosiowy ryzalit, który pierwotnie znajdował się po obu stronach budynku. Obecnie jest tylko od strony wschodniej. Bryła dworu w Cewicach składa się z trzech części wzdłuż wspólnej osi, biegnącej z północy na południe. Część północna jest dwuosiowa, posiada dwa rzędy okien wzdłuż dłuższej elewacji. Jest to cześć piętrowa o oknach na parterze sklepionych łękiem pełnym, tj. posiadających górną część w kształcie półokręgu. Od północy za podmurowanym gankiem znajduje się korytarz oraz dwubiegowa klatka schodowa prowadząca na piętro. Po jej prawej i lewej stronie znajduje się trakt, czyli rząd pomieszczeń. Na piętrze układ jest analogiczny. Całość przykryta została czterospadowym dachem. Część środkowa dworu jest siedmioosiowa. Okna, podobnie jak w części północnej są półkoliście zamknięte w tynkowanych opaskach. W części wschodniej znajduje się dwuosiowy ryzalit z arkadowymi płyciznami. W jednej z nich umieszczone zostało prostokątne wejście. Ta część dworu, oparta na rzucie litery "L", wysunięta jest na południe czteroosiowym traktem zachodnim. W trakcie wschodnim, od południa mieści się prostokątne wejście.

Cmentarzysko kultury łużyckiej XII - VII w p.n.e. Siemirowice - położone jest w lesie, przy drodze prowadzącej z Siemirowic do Oskowa, zajmując obszar 1500 na 500 m. Większość z dwunastu mogił została naruszona jeszcze w czasach starożytnych.

Kościół w Bukowinie p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny - pierwsze wzmianki o miejscowym kościele pojawiają się w 1571 r., w związku z napływająca na tereny Ziemi Lęborskiej reformacją. W roku tym w Bukowinie osiadł pierwszy pastor ewangelicki Gregorius Licetzki. Pomimo akcji rekatolizacyjnej, przeprowadzonej po śmierci Bogusława XIV w latach 1637-1657, kościół w Bukowinie pozostał pod władaniem protestantów aż do 1945 r.
NoclegiGospodarstwo Agroturystyczne tel. (59) 861-12-49, ul. Bukowina 18, 84-312 Cewice
Adres www
Telefon(59) 861-41-00
Adres e-mail
UwagiLotnisko wojskowe; zgodnie z AIP - wnioski o zezwolenie na lądowanie krajowych cywilnych statków powietrznych należy składać do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w terminie 7 dni przed planowanym przylotem (tel.: (22) 682 17 80, 682 17 79; faks: (22) 682-17-78); wnioski o zezwolenie na lądowanie zagranicznych cywilnych statków powietrznych należy składać do Dowództwa Sił Powietrznych w terminie 21 dni przed planowanym przylotem (tel.: (22) 682-57-50, faks: (22) 682-54-80) zgodnie z obowiązującymi przepisami w Siłach Zbrojnych RP. Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania lotu organowi AFIS w dniu poprzedzającym wykonanie operacji. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem.

Baza lotnisk i lądowisk ma charakter informacyjny i nie może być wykorzystywana w celach operacyjnych. Wszystkie zamieszczone dane zostały udostępnione przez właścicieli i użytkowników obiektów. Przed wykorzystaniem należy je zweryfikować. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności zamieszczonych danych ze stanem faktycznym oraz powstałe w ich wyniku szkody. Ostatnia aktualizacja – 20.01.2010 r.