strona glowna | ostatnie
2010-03-11

Personel lotniczy NATO w Tallinie

17 marca br. personel lotniczy NATO będzie uczestniczył w ćwiczeniach, które odbędą się na Międzynarodowym Lotnisku w Tallinie.
2010-03-11

Posiedzenie KZPP

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się 50. posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.
2010-03-11

Komunikat Sekretarza Generalnego AP

W dniu 2 marca 2010 r. na posiedzeniu w Lesznie Zarząd Aeroklubu Polskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia nowej struktury organizacyjnej Biura Zarządu AP oraz preliminarza budżetowego BZAP na rok 2010. Nowa struktura organizacyjna oraz zatwierdzony preliminarz budżetowy zakładają znaczącą redukcję kosztów działalności BZ AP, przy jednoczesnym poszukiwaniu stabilnych źródeł przychodów.
2010-03-11

Naruszyciel sprowadzony do parteru

W środę (9 marca) Siły Powietrzne udzieliły wsparcia Allied Air Command Ramstein (AAC HQ) w celu przeprowadzenia kontroli gotowości sił i środków dyżurnych, wydzielonych do NATINADS przez Republikę Czeską i Republikę Słowacką, i "naruszyły" przestrzeń powietrzną tych państw. Zapraszamy do zapoznania się z relacji z przebiegu tego ćwiczenia.
2010-03-11

Eric Lindbergh - wizjoner, który chciałby zmienić świat

Eric Lindbergh, należy do grona jednych z najbardziej popularnych oraz wszechstronnych osób w świecie lotnictwa. Wnuk legendarnego Charlesa Lindbergha, pilot komercyjny, instruktor, artysta, mówca oraz propagator idei kosmicznej turystyki. Człowiek, który mimo ciężkiej choroby nie poddał się i spełnił swoje marzenia.
2010-03-10

Urządzenia treningowe

Urząd Lotnictwa Cywilnego apeluje o pilne udzielanie informacji przez Ośrodki Szkolenia Lotniczego, które są użytkownikami urządzeń treningowych z uwagi na konieczność doprowadzenia do stanu pełnej zgodności z wymaganiami EASA.
2010-03-10

NTSB: Glass-cockpity nie mają wpływu na bezpieczeństwo

National Transportation Safety Board przeprowadziła wczoraj, 9 marca 2010 roku publiczne posiedzenie dotyczące skutków wprowadzenia glass-cockpitów w małych samolotach lotnictwa ogólnego oraz ich wpływu na bezpieczeństwo operacji lotniczych.
2010-03-10

Składka Członkowska 2009

Ze względu na zbliżające się XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów AP, Aeroklub Polski pragnie przygotować raport ze ściągalności Składki Członkowskiej w części uiszczanej na rzecz AP w 2009 roku.