prawo i przepisy | definicje
2008-01-01

Definicje

Prezentujemy rodzaj „słowniczka”, wyjaśniającego terminy oraz skróty stosowane w języku lotniczym, pojawiające się w aktach prawnych i innych dokumentach. Mamy nadzieję, że wyjaśnienia uwzględnione w niniejszym wykazie pomogą w rozumieniu tekstów lotniczych.