2014-05-26

Rozporządzenie MIR ws. warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, że w dniu 22 maja 2014 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczych przy użyciu samolotu (Dz. U. 2014 r, poz.663).
2014-05-08

Faza Komitetowa 202. Sesji Rady ICAO

W dniu 28 kwietnia 2014 roku w Montrealu rozpoczęła się faza komitetowa 202. Sesji Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, która potrwa do 16 maja br. W obradach bierze udział przedstawicielka Polski. Przed rozpoczęciem fazy komitetowej miały miejsce również ważne spotkania, w tym spotkanie Grupy Doradczej ds. Środowiska (EAG)
2008-01-01

Akty prawne

Lotnictwo to nie tylko przemierzanie przestworzy. To również siatka aktów prawnych; ustaw, rozporządzeń, przepisów wykonawczych, które regulują zasady i bezpieczeństwo latania. W tej zakładce znajdziesz: ustawa Prawo lotnicze i rozporządzenia odpowiednich resortów.
1