2016-09-28

Politechniczny Team EUROAVIONIC pojedzie na zawody dronów IMAV do Chin

Drużyna z Politechniki Rzeszowskiej (Team EUROAVIONIC) przygotowuje się do udziału w największych na świecie zawodach dronów IMAV, które odbędą się w dn. 17-21 października br. w Chinach.
2016-09-22

PRz: Wsparcie dla ruchu samolotów bezzałogowych

Dnia 21 września br. na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się spotkanie otwierające projekt Enhanced RPAS Automation (ERA). Ma on pomóc samolotom bezzałogowym poruszać się w niesegregowanej europejskiej przestrzeni lotniczej.
2016-09-20

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Dęblinie

W dniach 14-16 września 2016 roku w Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”.
2016-09-19

Lotnicze Warsztaty Młodzieżowe w Dęblinie

W dniach 14-15 września 2016 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych odbyły się „IV Lotnicze Warsztaty Młodzieżowe – Dęblin 2016”. Wzięło w nich udział dziewięć szkół średnich.
2016-09-15

Pierwsza Glassówka po wakacjach

Wybrane przedwojenne polskie patenty oraz rozwiązania techniczne dla przemysłu lotniczego – to temat najbliższej, pierwszej po letnich wakacjach Glassówki, która odbędzie się 17 września.
2016-09-14

WSOSP: Kultywujemy pamięć o polskich lotnikach

W dniu 1 września 2016 roku podchorążowie V roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych pod dowództwem kpt. Grzegorza Buśko odbyli podróż do Northolt w Anglii, na uroczystości upamiętniające działania polskich pilotów u boku aliantów podczas drugiej wojny światowej.
2016-09-13

Przedstawiciel ICAO z wizytą na Politechnice Rzeszowskiej

Na Politechnice Rzeszowskiej gościła dr hab. Małgorzata Polkowska, polski stały przedstawiciel Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
2016-09-02

Nowy etap współpracy Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin

Zespół badawczy z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej (PW) i firma Lockheed Martin dokonały udanej demonstracji technologii optymalizacji misji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z wykorzystaniem systemu łączności i zarządzania flotą BSP z samolotu załogowego.
2016-08-31

Lotnicze Warsztaty Młodzieżowe w Dęblinie

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych zaprasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w IV edycji „Lotniczych Warsztatów Młodzieżowych – Dęblin 2016”.
2016-07-22

Klaster Polskie Tunele Aerodynamiczne

W dniu 21 lipca 2016 roku pomiędzy Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną i Instytutem Lotnictwa została podpisana umowa ramowa o współpracy długofalowej, w ramach której powstał klaster Polskie Tunele Aerodynamiczne.
2016-07-21

Zawody szybowcowe o puchar rektora PRz w Bezmiechowej

W sierpniu na lotnisku w Bezmiechowej zostaną rozegrane Regionalne Zawody Szybowcowe o Puchar Rektora Politechniki Rzeszowskiej w klasie Klub B.
2016-07-17

Szkolenie selekcyjne w Aeroklubie Orląt

Aeroklub „Orląt” w Dęblinie prowadzi samolotowe szkolenie selekcyjne kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Celem takiego szkolenia jest sprawdzenie i ocena predyspozycji kandydatów do wykonywania zawodu pilota wojskowego.
2016-07-08

Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze w Bezmiechowej

We wrześniu już po raz kolejny w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej odbędą się Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze.
2016-07-06

Prof. Marek Orkisz Zasłużonym Działaczem Lotnictwa Sportowego

Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu senatu Politechniki Rzeszowskiej, 30 czerwca br. miało miejsce szczególne wydarzenie. Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, Rektor Politechniki Rzeszowskiej otrzymał z rąk Grzegorza Ludery, Prezesa Aeroklubu Rzeszowskiego oraz Andrzeja Marszałka, Dyrektora Aeroklubu tytuł i odznakę Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego.
2016-07-01

Rektor-Komendant WSOSP: płk pil. dr inż. Piotr Krawczyk

W dniu 30 czerwca 2016 roku nastąpiło przejęcie obowiązków Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych przez płk. pil. dr. inż. Piotra Krawczyka.
2016-06-30

Dęblin: Zmiana rektora-komendanta WSOSP

Dzisiaj w Dęblinie odbyło się przekazanie obowiązków rektora-komendanta WSOSP. Decyzją ministra obrony narodowej gen. bryg. pil. dr. hab. Jana Rajchela zastąpił płk pil. dr inż. Piotr Krawczyk. Ze stanowiskiem pożegnał się też prorektor ds. wojskowych płk pil. dr Marek Bylinka.
2016-06-28

Chełmscy studenci w 54. LPZP

W rozegranym w Krakowie 54. Locie Południowo-Zachodniej Polski wystartowali studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
2016-06-20

Droniada 2016 – wyniki konkursu

Zadaniem dziesięciu zespołów uczestniczących w konkursie Droniada było jak najszybsze i najdokładniejsze znalezienie zaginionego skoczka, babci i wnuczka. Udało się to nielicznym.
2016-06-20

Dęblińscy studenci na Droniadzie 2016

Studenci należący do Koła Naukowego Awioników WSOSP zdominowali krakowskie niebo w corocznych, ogólnopolskich akademickich zawodach „Droniada 2016”.
2016-06-16

Bezpłatna nauka na studiach lotniczych – konkurs

Od 13 czerwca do 10 lipca 2016 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie przyjmuje zgłoszenia do konkursu „Gra o studia na Aviation Management”. Autor najlepszej pracy w języku angielskim dotyczącej środków bezpieczeństwa na najbliższym lotnisku wygra 100 proc. zniżki na pierwszy semestr studiów na tych elitarnych, jedynych w Polsce studiach.