bezpieczenstwo | instytucje
2008-04-22

PAŻP instaluje sieć wymiany danych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała kontrakt na dostawę i instalację ogólnopolskiej sieci wymiany danych radarowych PRANET. Wdrożenie sieci umożliwi Agencji bezpieczne zarządzanie danymi radarowymi.
2008-04-01

Pierwsza rocznica PAŻP

1 kwietnia 2007 roku zarządzanie ruchem lotniczym w Polsce przejęła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), która zastąpiła Agencję Ruchu Lotniczego, funkcjonującą dotychczas w ramach Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL). Została ona powołana na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1829).
2008-03-05

Papuga w lotnictwie

Wśród wielu wyspecjalizowanych służb czuwających nad bezpieczeństwem ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej ważne miejsce zajmuje Inspekcja Lotnicza - specjalistyczna komórka Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jest to nierozerwalnie związane z określeniem PAPUGA. Sprawdziliśmy czym w rzeczywistości jest owa PAPUGA?
2008-02-27

Krzysztof Banaszek nowym szefem PAŻP-u

Krzysztof Banaszek powołany został na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zastąpił na tym stanowisku Macieja Rodaka.
2008-02-29

Uzgodnienia dotyczące podziału przestrzeni powietrznej

"Przestrzeń powietrzna, jako miejsce wspólnych operacji lotniczych lotnictwa państwowego i cywilnego" – pod tym hasłem odbyły się konsultacje w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Aeroklubu Polski, aeroklubów regionalnych, Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego SZ RP, Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Polska, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz organizatora tych konsultacji - Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
2008-02-14

SES – przyszłość i rola PAŻP

W dniu 22.01.2008 Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli Konferencją na temat przyszłości programu Single European Sky w której uczestniczył Prezes Maciej Rodak oraz specjaliści odpowiedzialni za strategię agencji w tym obszarze. Konferencja byłą między innymi wynikiem przygotowania i opublikowania Komunikatu KE nt. postępów w wykonaniu przepisów w ramach Jednolitej Przestrzeni Powietrznej z 20 grudnia 2007 roku i w dużej mierze zawierała przypomnienie kluczowych rekomendacji raportu Grupy Wysokiego Szczebla z lipca 2007 roku w odniesieniu do przyszłości europejskiego transportu lotniczego.
2008-02-14

PAŻP na temat FAB

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Maciej Rodak wraz z grupą specjalistów uczestniczył w zorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji na temat przyszłości programu Single European Sky.
2007-10-29

ABC - bezpieczeństwo dzieci odbywających przeloty bez opieki rodziców

Wiele linii lotniczych zezwala na przeloty dzieci powyżej piątego roku życia bez opieki rodziców. Do normalnych czynników ryzyka związanych z lataniem dochodzą tu dodatkowe niebezpieczeństwa zagrażające takim małym pasażerom. Duża część zagrożeń tych może zostać wyeliminowana dzięki zwykłemu zdrowemu rozsądkowi i zachowaniu kilku podstawowych środków ostrożności. Poniższe wskazówki pomogą zarówno dzieciom podróżującym samotnie, jak i dorosłym odpowiedzialnym za nie, poradzić sobie z problemami, które mogą pojawić się w takich sytuacjach.
2007-10-29

Zasady podróżowania samolotami linii lotniczych dotyczące dzieci bez opieki dorosłych

Większość linii lotniczych dopuszcza możliwość podróży dzieci bez opieki rodziców, choć zazwyczaj są tu pewne ograniczenia. Zależą one od danych linii lotniczych i są dość zróżnicowane. Nie ma dwóch przewoźników, którzy mieliby dokładnie takie same procedury w tej kwestii. Dlatego m.in. ważne jest, by poświęcić czas na zrozumienie specyficznych przepisów konkretnych linii lotniczych. W tym przeglądowym omówieniu przedyskutujemy takie właśnie typowe przepisy, jak również szereg spraw, na które warto zwrócić uwagę, kiedy zmuszeni jesteśmy do wysłania dziecka w podróż bez naszej opieki.
2007-10-29

Szkolenie z bezpieczeństwa w ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego zorganizował szkolenie poświęcone zagadnieniom z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w lotnictwie cywilnym.
2007-10-12

Od zera do lidera - bezpieczeństwo lotnicze w Chinach

Przez większą część lat 90-tych chińskie linie lotnicze zaliczane były do najbardziej niebezpiecznych na świecie. Niedostateczne wyszkolenie pilotów, słabe zaplecze techniczne i chaotyczna kontrola ze strony rządu skutkowały wypadkami, które w końcu zaczęły zagrażać rozwojowi gospodarczemu Państwa Środka. Dzisiaj, pomimo znaczącego wzrostu liczby lotów, chińskie statystyki śmiertelnych wypadków lotniczych są niższe niż w Europie i Stanach Zjednoczonych.
2007-08-12

Tu wieża, tu wieża...

Aby poruszanie sie po podniebnych szlakach komunikacyjnych było bezpieczne, konieczny jest ścisły, precyzyjny nadzór nad ruchem użytkowników przestrzeni powietrznej. Właściwe zarządzanie ruchem lotniczym ma na celu bezkolizyjne przemieszczanie się statków latających w korytarzach komunikacyjnych przebiegających przez objęty kontrolą obszar (Rejon Informacji Powietrznej – z ang. FIR). Wszystkie operacje w powietrzu są starannie zaplanowane, a przemieszczanie się obiektów latających od momentu startu do przyziemienia jest ciągle monitorowane przez kontrolerów ruchu lotniczego.
2007-08-23

Nowy pomysł na walkę z terroryzmem

Rząd chce wprowadzić do prawa lotniczego nowe metody zwiększenia bezpieczeństwa w ramach walki z terroryzmem. Będzie to poufny spis pasażerów, w tym dane takie jak: nazwa lotniska, z którego podróżuje, nazwa polskiego przejścia granicznego, które przekroczy oraz wiele informacji o locie. Trafią one do bazy danych przewoźników i do straży granicznej.