bezpieczenstwo | instytucje
2017-03-14

PAŻP z kolejną szansą na środki z UE

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i UE wspólnie zmieniają europejskie niebo! Już po raz trzeci PAŻP ma szansę na środki z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).
2017-03-13

Konsultacje społeczne ws. transportu multimodalnego

Komisje Europejska ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie inicjatywy dotyczącej pasażerów w transporcie multimodalnym.
2017-03-08

PAŻP dołączyła do Sojuszu iTEC

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz litewska Oro Navigacija oficjalnie dołączyły do europejskiego Sojuszu iTEC. Umowa została podpisana podczas ATM Congress w Madrycie.
2017-03-07

PAŻP: Ruszył World ATM Congress w Madrycie

W stolicy Hiszpanii rozpoczęło się jedno z najważniejszych spotkań sektora służb zarządzania ruchem lotniczym – World ATM Congress 2017. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze w nim udział.
2017-03-06

SG: Dwie interwencje wobec awanturujących się pasażerów

W ostatni weekend funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Warszawa-Okęcie dwa razy podejmowali interwencje wobec awanturujących się podróżnych. Niestety, przyczyną podjęcia tego typu czynności są pasażerowie będący pod wpływem alkoholu.
2017-03-03

Podejrzane bagaże na lotniskach

W ciągu ostatniej doby pirotechnicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej interweniowali dwa razy wobec pozostawionych bez opieki bagaży. Rozpoznania miały miejsce przed terminalami Warszawa-Modlin oraz F. Chopina.
2017-03-02

Kontrola LOSRL na lotniskach wojskowych

Zespół oficerów Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przeprowadził sprawdzenie bieżącej działalności Lotniskowych Organów Służby Ruchu Lotniczego na pięciu lotniskach.
2017-03-01

Czarny plecak przyczyną ewakuacji na lotnisku F. Chopina

Wczoraj (28 lutego) w godzinach wieczornych na terenie Terminalu Przyloty Lotniska F. Chopina funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zostali wezwani do przeprowadzenia rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Powodem tego był pozostawiony bez opieki czarny plecak.
2017-02-24

Spotkanie grupy roboczej EUROCONTROL SCPG – SSR Code Planning Group

Na prośbę Eurocontrol, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zorganizowała i przeprowadziła w dniach 22-23.02.2017 spotkanie grupy roboczej EUROCONTROL SCPG – SSR Code Planning Group.
2017-02-24

Debata o portach lotniczych z udziałem prezesa PAŻP

23 lutego br. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Gazetę Polską debata pt. „Wzrost znaczenia portów lotniczych w kontekście rozwoju regionów”. W debacie, obok Jerzego Szmita, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Mariusza Wiatrowskiego, prezesa zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica, wziął również udział Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Janusz Niedziela.
2017-02-21

Bliższa współpraca PAŻP i UkSATSE

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i UkSATSE (Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise) podpisały 21 lutego br. porozumienie w sprawie wymiany danych radarowych między systemami zarządzania ruchem lotniczym obydwu państw.
2017-02-10

EASA: Zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie do konsultacji: dokumenty dotyczące rozporządzenia UE 376/2014 w sprawie zgłaszania zdarzeń lotniczych.
2017-02-09

Lot z Waszyngtonu do Warszawy za 300 tys. złotych

Zachorowanie czy wypadek poza granicami Polski i realizowany w wyniku tych zdarzeń transport medyczny do kraju za pomocą air-ambulansu to koszt sięgający nawet kilkuset tysięcy złotych. Jest to jeden z najdroższych i najbardziej skomplikowanych organizacyjnie serwisów zawartych w ubezpieczeniu turystycznym.
2017-02-07

PAŻP w programie SESAR 2020

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze udział w kolejnej edycji programu badawczo-rozwojowego SESAR, stanowiącym komponent technologiczny inicjatywy Single European Sky.
2017-02-06

WSOSP i PAŻP zacieśniają współpracę

Zacieśnienie współpracy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej było przedmiotem spotkania Rektora-Komendanta WSOSP z prezesem PAŻP Januszem Niedzielą.
2017-02-04

AFIS staje się rzeczywistością w Polsce

Stowarzyszenie AFISO.ORG zostało zawiązane przez czynnie pracujących informatorów AFIS. Jego celem jest m.in. wpływanie na regulacje dotyczące tej służby w kraju i EU oraz wspieranie kandydatów, którzy chcieliby zasilić jej szeregi.
2017-02-02

Wykaz przewoźników koncesjonowanych w UE

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej opublikowany został wykaz przewoźników lotniczych z państw Unii Europejskiej posiadających ważną koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego – informuje ULC.
2017-02-02

Vanguard Defender 21 w Łodzi

Wojewoda łódzki przekazał dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi robota pirotechnicznego Vanguard Defender 21. Zdalnie sterowany robot waży ponad 300 kg i potrafi pokonywać schody.
2017-01-26

Dowódca operacyjny w PAŻP

Na zaproszenie prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusza Niedzieli z wizytą zapoznawczą w PAŻP przebywał w dniu 25 stycznia 2017 r. nowo powołany dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski.
2017-01-10

Wezwanie do udziału w projekcie dotyczącym dronów COSME

Komisja Europejska poinformowała o możliwości wzięcia udziału w projekcie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych. Wnioski można składać do 4 kwietnia 2017 roku.
2017-01-04

Międzynarodowy ruch pasażerski w 2016 roku

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała wstępne dane dotyczące przewozów pasażerskich w 2016 roku. Liczba pasażerów przewiezionych w ruchu regularnym w 2016 roku wyniosła 3,7 mld – o 6 proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego.
2017-01-02

Nowodworscy pirotechnicy w akcji

W piątek (30 grudnia 2016 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin interweniowali wobec pozostawionego bez opieki bagażu w strefie ogólnodostępnej nowodworskiego Terminala.
2016-12-30

Pracowite Święta na lotniskach

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pełniący służbę na lotniskach podczas ostatniego weekendu z uwagi na wzmożony ruch pasażerów mieli ręce pełne roboty.
2016-12-30

Granty w ramach „Horyzont 2020”

Komisja Europejska informuje o możliwości uzyskania grantów w ramach „Horyzont 2020”. Komisja przeznaczyła na powyższy program 28 mln euro. Ostateczny termin składania wniosków to 22 marca 2017 roku.
2016-12-22

Janusz Niedziela prezesem PAŻP

Na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała 22 grudnia 2016 roku Janusza Niedzielę na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.