bezpieczenstwo | instytucje
2017-01-26

Dowódca operacyjny w PAŻP

Na zaproszenie prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusza Niedzieli z wizytą zapoznawczą w PAŻP przebywał w dniu 25 stycznia 2017 r. nowo powołany dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski.
2017-01-10

Wezwanie do udziału w projekcie dotyczącym dronów COSME

Komisja Europejska poinformowała o możliwości wzięcia udziału w projekcie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych. Wnioski można składać do 4 kwietnia 2017 roku.
2017-01-04

Międzynarodowy ruch pasażerski w 2016 roku

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała wstępne dane dotyczące przewozów pasażerskich w 2016 roku. Liczba pasażerów przewiezionych w ruchu regularnym w 2016 roku wyniosła 3,7 mld – o 6 proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego.
2017-01-02

Nowodworscy pirotechnicy w akcji

W piątek (30 grudnia 2016 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin interweniowali wobec pozostawionego bez opieki bagażu w strefie ogólnodostępnej nowodworskiego Terminala.
2016-12-30

Pracowite Święta na lotniskach

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pełniący służbę na lotniskach podczas ostatniego weekendu z uwagi na wzmożony ruch pasażerów mieli ręce pełne roboty.
2016-12-30

Granty w ramach „Horyzont 2020”

Komisja Europejska informuje o możliwości uzyskania grantów w ramach „Horyzont 2020”. Komisja przeznaczyła na powyższy program 28 mln euro. Ostateczny termin składania wniosków to 22 marca 2017 roku.
2016-12-22

Janusz Niedziela prezesem PAŻP

Na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała 22 grudnia 2016 roku Janusza Niedzielę na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
2016-12-22

Konferencja F-16 w USA

W dniach 5-9 grudnia 2016 r. przedstawiciel Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów mjr Karol Budniak wziął udział w konferencji F-16 System Safety Group Meeting, która corocznie odbywa się w Hill AFB w stanie UTAH (USA).
2016-12-22

Wydanie trzecie Specyfikacji Certyfikacyjnych dla lotnisk

ULC poinformował o opublikowaniu Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA wdrażającej wydanie trzecie „Specyfikacji Certyfikacyjnych (CS) oraz Materiałów Zawierających Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk”.
2016-12-22

Kurs doskonalący bezpieczeństwa lotów

W zorganizowanym przez Inspektorat MON ds. BL kursie doskonalącym bezpieczeństwa lotów wzięło udział 18 żołnierzy zawodowych.
2016-12-20

NPA 2016-17 - projekt zmiany nr 1 do CS-STAN

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego opublikowała projekt zmiany nr 1 specyfikacji certyfikacyjnych CS-STAN.
2016-12-19

Kontrola Szefostwa SRL SZ RP

Zespół oficerów Szefostwa SRL SZ RP przeprowadził na trzech lotniskach sprawdzenie wdrożenia do użytku „Wytycznych specjalistycznych Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w sprawie funkcjonowania obiegu informacji w systemie zarządzania Bazami Danych Lotniczych PLX”.
2016-12-14

PAŻP o sylwestrowych pokazach pirotechnicznych

Sylwestrowe pokazy pirotechniczne prowadzone do wysokości 150 m AGL objęte są zgodą Agencji i nie wymagają zgłaszania za pomocą formularzy – informuje PAŻP.
2016-12-12

FABEC i Baltic FAB zacieśniają współpracę

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zacieśnieniu współpracy ze swoim niemieckim partnerem – DFS. Efektem współpracy jest m.in. wprowadzenie nowej struktury, tzw. direct routes.
2016-12-10

Komisja Europejska opublikowała czarną listę

W dniu 8 grudnia 2016 r. Komisja Europejska zaktualizowała „EU safety list” (zwana „czarną listą”), listę linii lotniczych, które nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, a zatem podlegają zakazowi lub ograniczeniom w wykonywaniu lotów w obrębie Unii Europejskiej. Lista Bezpieczeństwa Lotniczego UE ma zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa lotniczego dla obywateli Europy, który jest podstawowym priorytetem strategii Lotnictwa przyjętej w grudniu 2015 r.
2016-12-09

Implementacja Bałtyckiego FAB zakończona

W dniach 28-29 listopada w Wilnie odbyło się trzecie już posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic Functional Airspace Block). W obradach wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit oraz wiceminister transportu i komunikacji Litwy, Arijandas Šliupas.
2016-12-08

Projekt rozporządzenia regulującego kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie

Projekt nowego rozporządzenia UE regulującego kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie został przyjęty przez Radę TTE – informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego.
2016-12-07

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego został ustanowiony w 1994 roku w ramach 50. rocznicy działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W 1996 roku, zgodnie z inicjatywą ICAO oraz przy wsparciu rządu kanadyjskiego, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych oficjalnie uznało dzień 7 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego.
2016-12-02

Wypadek Extry: brak paliwa

Extra 330 XL zderzyła się z ziemią po przerwaniu pracy silnika z powodu braku paliwa – pisze PKBWL w raporcie wstępnym z wypadku, do którego doszło 22 listopada w Rudnikach. W wypadku zginęły dwie osoby.
2016-12-02

Nowelizacja ustawy o PAŻP

Podczas 31. posiedzenia Sejmu parlamentarzyści zajmowali się m.in. poselskim projektem nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
2016-11-30

Deklaracja Warszawska

Na zakończenie konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego” została przyjęta Deklaracja Warszawska dotycząca bezzałogowych statków powietrznych.
2016-11-28

Kolejne posiedzenie Rady Baltic FAB

W Wilnie rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic Functional Airspace Block). Poprzednie spotkanie Rady FAB Bałtyckiego odbyło się w kwietniu 2015 roku w Warszawie.
2016-11-25

Deklaracja Warszawska przedstawiona

Dobiegła końca konferencja Wysokiego Szczebla „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, EASA – Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego i Urząd Lotnictwa Cywilnego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była partnerem współorganizującym to spotkanie.
2016-11-24

Warszawa europejską stolicą dronów

W Warszawie trwa Konferencja Wysokiego Szczebla „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego.
2016-11-17

14 lat działalności ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego działa 14 lat. ULC został powołany Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, po zniesieniu Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego oraz Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Infrastruktury.