bezpieczenstwo | instytucje
2016-12-09

Implementacja Bałtyckiego FAB zakończona

W dniach 28-29 listopada w Wilnie odbyło się trzecie już posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic Functional Airspace Block). W obradach wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit oraz wiceminister transportu i komunikacji Litwy, Arijandas Šliupas.
2016-12-08

Projekt rozporządzenia regulującego kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie

Projekt nowego rozporządzenia UE regulującego kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie został przyjęty przez Radę TTE – informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego.
2016-12-07

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego został ustanowiony w 1994 roku w ramach 50. rocznicy działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W 1996 roku, zgodnie z inicjatywą ICAO oraz przy wsparciu rządu kanadyjskiego, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych oficjalnie uznało dzień 7 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego.
2016-12-02

Wypadek Extry: brak paliwa

Extra 330 XL zderzyła się z ziemią po przerwaniu pracy silnika z powodu braku paliwa – pisze PKBWL w raporcie wstępnym z wypadku, do którego doszło 22 listopada w Rudnikach. W wypadku zginęły dwie osoby.
2016-12-02

Nowelizacja ustawy o PAŻP

Podczas 31. posiedzenia Sejmu parlamentarzyści zajmowali się m.in. poselskim projektem nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
2016-11-30

Deklaracja Warszawska

Na zakończenie konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego” została przyjęta Deklaracja Warszawska dotycząca bezzałogowych statków powietrznych.
2016-11-28

Kolejne posiedzenie Rady Baltic FAB

W Wilnie rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic Functional Airspace Block). Poprzednie spotkanie Rady FAB Bałtyckiego odbyło się w kwietniu 2015 roku w Warszawie.
2016-11-25

Deklaracja Warszawska przedstawiona

Dobiegła końca konferencja Wysokiego Szczebla „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, EASA – Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego i Urząd Lotnictwa Cywilnego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była partnerem współorganizującym to spotkanie.
2016-11-24

Warszawa europejską stolicą dronów

W Warszawie trwa Konferencja Wysokiego Szczebla „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego.
2016-11-17

14 lat działalności ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego działa 14 lat. ULC został powołany Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, po zniesieniu Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego oraz Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Infrastruktury.
2016-11-17

Współpraca PAŻP i SG

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała 16 listopada br. porozumienie ze Strażą Graniczną. Jego głównym celem jest poprawa współpracy operacyjnej w zakresie wykonywania przez Straż Graniczną lotów bezzałogowych statków powietrznych.
2016-11-16

Niesforni pasażerowie

W ciągu ostatniej doby funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zmuszeni byli dwukrotnie interweniować wobec podróżnych zakłócających porządek publiczny.
2016-11-15

Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego – konferencja

W dniach 23-24 listopada 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wspólnie z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego, organizuje w Warszawie Międzynarodową Konferencję Wysokiego Szczebla poświęconą bezzałogowym statkom powietrznym „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”.
2016-11-15

Spotkanie w PAŻP w sprawie stref w Beskidzie Wyspowym

14 listopada 2016 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące planowanych stref TRA w Beskidzie Wyspowym, tworzonych na potrzeby zabezpieczenia operacji wojskowych statków bezpilotowych (dronów).
2016-11-09

Konferencja EALA. Nagroda dla prof. Marka Żylicza

Podczas międzynarodowej konferencji z prawa lotniczego w Warszawie, prof. Marek Żylicz otrzymał prestiżową nagrodę tzw. Life Time Achievement Award. Partnerem organizowanej przez European Air Law Association (EALA) konferencji był Partnerem wydarzenia został Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego.
2016-11-09

CBA chce śledztwa wobec Prezesa Portu Lotniczego Lublin SA

Dwudniowy kongres w Izraelu dla wybranych lubelskich samorządowców i przedsiębiorców za 16 tys. zł od osoby. W sumie 1,5 mln zł trafiło do jednej z lubelskich fundacji. Ustalenia CBA wskazują na zawyżone kwoty. CBA chce śledztwa wobec Prezesa Portu Lotniczego Lublin SA.
2016-11-07

Odpowiedź PSP na konsultacje społeczne

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe przesłało do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odpowiedzi na konsultacje społeczne, odnoszące się do dwóch propozycji zmian elementów przestrzeni powietrznej.
2016-11-03

Wieczorna ewakuacja na nowodworskim lotnisku

Wczoraj (2 listopada) w godzinach wieczornych funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin otrzymali informację o pozostawionym bagażu bez opieki w strefie ogólnodostępnej nowodworskiego Terminala.
2016-10-31

Sztandarowa konferencja EALA po raz pierwszy w Polsce

4 listopada br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się prestiżowa, coroczna konferencja organizowana po raz 28 przez European Air Law Association (EALA).
2016-10-27

Konsultacje EASA nt. wdrożenia wymogów ICAO

Konsultacje EASA nt. wdrożenia wymogów ICAO w zakresie służb ruchu lotniczego do porządku prawnego UE.
2016-10-27

Konsultacje EASA dot. bezpieczeństwa

Konsultacje EASA nt. regulacji bezpieczeństwa dotyczących projektowania przestrzeni powietrznej i procedur lotu.
2016-10-27

Projekt DART – warsztaty z udziałem Aeroklubów Regionalnych

W siedzibie Aeroklubu Polskiego odbyły się warsztaty dotyczące projektu DART (Direct AiR Transport), realizowanego w ramach programu ARTES 20 IAP Europejskiej Agencji Kosmicznej. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Aeroklubów Regionalnych, przedstawiciele Zarządu Aeroklubu Polskiego, Prezes spółki Aero Partner oraz delegacja z MON.
2016-10-26

Zima nie zaskoczy lotniska w Modlinie

Lotnisko Warszawa/Modlin dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Europie zestawów sprzętu utrzymania nawierzchni lotniskowych, a wyszkolone i doświadczone służby operacyjne portu już od połowy października są w pełnej gotowości do tego, aby takie zjawiska atmosferyczne jak mgły, marznące opady deszczu, temperatura w okolicach 0 stopni i śnieg, nie zagrażały bezpieczeństwu pasażerów oraz nie powodowały opóźnień lotów.
2016-10-25

Lotnisko Chopina gotowe na kolejną zimę

Służba Utrzymania Lotniska Chopina zakończyła przygotowania do Akcji Zima i rozpoczęła całodobowe dyżury gotowości. Warszawski port dysponuje najnowocześniejszym w Polsce sprzętem do odśnieżania i jest w stanie zapewnić utrzymanie ciągłości ruchu samolotów nawet przy obfitych opadach.
2016-10-24

Dwa mandaty za pozostawienie bagaży bez opieki

Dwoma mandatami 300 złotowymi zostało ukaranych dwóch obywateli Ukrainy, którzy pozostawili bagaże bez opieki na warszawskim lotnisku.