bezpieczenstwo | instytucje
2017-02-24

Spotkanie grupy roboczej EUROCONTROL SCPG – SSR Code Planning Group

Na prośbę Eurocontrol, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zorganizowała i przeprowadziła w dniach 22-23.02.2017 spotkanie grupy roboczej EUROCONTROL SCPG – SSR Code Planning Group.
2017-02-24

Debata o portach lotniczych z udziałem prezesa PAŻP

23 lutego br. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Gazetę Polską debata pt. „Wzrost znaczenia portów lotniczych w kontekście rozwoju regionów”. W debacie, obok Jerzego Szmita, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Mariusza Wiatrowskiego, prezesa zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica, wziął również udział Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Janusz Niedziela.
2017-02-21

Bliższa współpraca PAŻP i UkSATSE

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i UkSATSE (Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise) podpisały 21 lutego br. porozumienie w sprawie wymiany danych radarowych między systemami zarządzania ruchem lotniczym obydwu państw.
2017-02-10

EASA: Zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie do konsultacji: dokumenty dotyczące rozporządzenia UE 376/2014 w sprawie zgłaszania zdarzeń lotniczych.
2017-02-09

Lot z Waszyngtonu do Warszawy za 300 tys. złotych

Zachorowanie czy wypadek poza granicami Polski i realizowany w wyniku tych zdarzeń transport medyczny do kraju za pomocą air-ambulansu to koszt sięgający nawet kilkuset tysięcy złotych. Jest to jeden z najdroższych i najbardziej skomplikowanych organizacyjnie serwisów zawartych w ubezpieczeniu turystycznym.
2017-02-07

PAŻP w programie SESAR 2020

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze udział w kolejnej edycji programu badawczo-rozwojowego SESAR, stanowiącym komponent technologiczny inicjatywy Single European Sky.
2017-02-06

WSOSP i PAŻP zacieśniają współpracę

Zacieśnienie współpracy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej było przedmiotem spotkania Rektora-Komendanta WSOSP z prezesem PAŻP Januszem Niedzielą.
2017-02-04

AFIS staje się rzeczywistością w Polsce

Stowarzyszenie AFISO.ORG zostało zawiązane przez czynnie pracujących informatorów AFIS. Jego celem jest m.in. wpływanie na regulacje dotyczące tej służby w kraju i EU oraz wspieranie kandydatów, którzy chcieliby zasilić jej szeregi.
2017-02-02

Wykaz przewoźników koncesjonowanych w UE

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej opublikowany został wykaz przewoźników lotniczych z państw Unii Europejskiej posiadających ważną koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego – informuje ULC.
2017-02-02

Vanguard Defender 21 w Łodzi

Wojewoda łódzki przekazał dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi robota pirotechnicznego Vanguard Defender 21. Zdalnie sterowany robot waży ponad 300 kg i potrafi pokonywać schody.
2017-01-26

Dowódca operacyjny w PAŻP

Na zaproszenie prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusza Niedzieli z wizytą zapoznawczą w PAŻP przebywał w dniu 25 stycznia 2017 r. nowo powołany dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Wojciechowski.
2017-01-10

Wezwanie do udziału w projekcie dotyczącym dronów COSME

Komisja Europejska poinformowała o możliwości wzięcia udziału w projekcie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych. Wnioski można składać do 4 kwietnia 2017 roku.
2017-01-04

Międzynarodowy ruch pasażerski w 2016 roku

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała wstępne dane dotyczące przewozów pasażerskich w 2016 roku. Liczba pasażerów przewiezionych w ruchu regularnym w 2016 roku wyniosła 3,7 mld – o 6 proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego.
2017-01-02

Nowodworscy pirotechnicy w akcji

W piątek (30 grudnia 2016 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin interweniowali wobec pozostawionego bez opieki bagażu w strefie ogólnodostępnej nowodworskiego Terminala.
2016-12-30

Pracowite Święta na lotniskach

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pełniący służbę na lotniskach podczas ostatniego weekendu z uwagi na wzmożony ruch pasażerów mieli ręce pełne roboty.
2016-12-30

Granty w ramach „Horyzont 2020”

Komisja Europejska informuje o możliwości uzyskania grantów w ramach „Horyzont 2020”. Komisja przeznaczyła na powyższy program 28 mln euro. Ostateczny termin składania wniosków to 22 marca 2017 roku.
2016-12-22

Janusz Niedziela prezesem PAŻP

Na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała 22 grudnia 2016 roku Janusza Niedzielę na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
2016-12-22

Konferencja F-16 w USA

W dniach 5-9 grudnia 2016 r. przedstawiciel Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów mjr Karol Budniak wziął udział w konferencji F-16 System Safety Group Meeting, która corocznie odbywa się w Hill AFB w stanie UTAH (USA).
2016-12-22

Wydanie trzecie Specyfikacji Certyfikacyjnych dla lotnisk

ULC poinformował o opublikowaniu Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA wdrażającej wydanie trzecie „Specyfikacji Certyfikacyjnych (CS) oraz Materiałów Zawierających Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk”.
2016-12-22

Kurs doskonalący bezpieczeństwa lotów

W zorganizowanym przez Inspektorat MON ds. BL kursie doskonalącym bezpieczeństwa lotów wzięło udział 18 żołnierzy zawodowych.
2016-12-20

NPA 2016-17 - projekt zmiany nr 1 do CS-STAN

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego opublikowała projekt zmiany nr 1 specyfikacji certyfikacyjnych CS-STAN.
2016-12-19

Kontrola Szefostwa SRL SZ RP

Zespół oficerów Szefostwa SRL SZ RP przeprowadził na trzech lotniskach sprawdzenie wdrożenia do użytku „Wytycznych specjalistycznych Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w sprawie funkcjonowania obiegu informacji w systemie zarządzania Bazami Danych Lotniczych PLX”.
2016-12-14

PAŻP o sylwestrowych pokazach pirotechnicznych

Sylwestrowe pokazy pirotechniczne prowadzone do wysokości 150 m AGL objęte są zgodą Agencji i nie wymagają zgłaszania za pomocą formularzy – informuje PAŻP.
2016-12-12

FABEC i Baltic FAB zacieśniają współpracę

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zacieśnieniu współpracy ze swoim niemieckim partnerem – DFS. Efektem współpracy jest m.in. wprowadzenie nowej struktury, tzw. direct routes.
2016-12-10

Komisja Europejska opublikowała czarną listę

W dniu 8 grudnia 2016 r. Komisja Europejska zaktualizowała „EU safety list” (zwana „czarną listą”), listę linii lotniczych, które nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, a zatem podlegają zakazowi lub ograniczeniom w wykonywaniu lotów w obrębie Unii Europejskiej. Lista Bezpieczeństwa Lotniczego UE ma zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa lotniczego dla obywateli Europy, który jest podstawowym priorytetem strategii Lotnictwa przyjętej w grudniu 2015 r.