bezpieczenstwo | biuletyny
2015-04-07

Operacje specjalistyczne zamiast usług lotniczych

Informacja ULC dotycząca zgłaszania operacji specjalistycznych oraz uzyskiwania zezwolenia na operacje specjalistyczne podwyższonego ryzyka (obecne AWC), wg rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.
2015-04-03

ULC: Zmiany rozporządzenia UE nr 1178/2011

Komunikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczący zmiany rozporządzenia UE nr 1178/2011, która wejdzie w życie 8 kwietnia 2015 roku.
2015-03-26

Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej - konferencja

W dniu 24 marca 2015 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie odbyła się organizowana przez Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej Konferencja naukowa „Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – dylematy i wyzwania”. W Konferencji wziął udział Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski, który objął konferencję patronatem honorowym.
2015-03-26

Seminaria środowiskowe ICAO dla regionu EUR/NAT w Warszawie

W dniach 18-20 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się Seminarium dotyczące ochrony środowiska w międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Seminarium na temat Krajowych Planów Działania. Seminaria zostały zorganizowane przez ULC we współpracy z ICAO.
2015-03-20

Konsultacje ws. Pakietu Lotniczego

W dniu 19 marca 2015 roku rozpoczęły się konsultacje publiczne w sprawie Pakietu Lotniczego mającego na celu poprawę konkurencyjności sektora lotniczego Unii Europejskiej – poinformował ULC.
2015-03-19

Pasy bezpieczeństwa w samolotach – informacja ULC

Ważna informacja ULC dla operatorów AOC samolotów o MCTOM mniejszej niż 5 700 kg i MOPS mniejszej niż 9.
2015-03-12

Warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

W dniach 9-10 kwietnia w siedzibie ULC odbędą się warsztaty „Świadomość spełniania wymagań” poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
2015-02-26

Raport Uznania Wiedzy

W Dzienniku Urzędowym ULC została opublikowana decyzja nr 13 Prezesa ULC z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.
2015-02-24

Seminaria środowiskowe ICAO w Warszawie dla regionu EUR/NAT

W dniach 18-20 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się Seminarium dotyczące ochrony środowiska w międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Seminarium na temat Krajowych Planów Działania.
2015-02-16

Spotkanie ws. certyfikacji lotnisk zgodnie z wymaganiami unijnymi

W dniu 13 lutego 2015 roku w siedzibie ULC, z inicjatywy Prezesa ULC Piotra Ołowskiego, zorganizowane zostało spotkanie inspektorów ULC i pracowników lotnisk odpowiedzialnych za praktyczne przygotowanie do stosowania wymagań rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
2015-02-11

Seminarium dla organizacji szkolenia lotniczego ATO

Ponad 150 przedstawicieli ośrodków szkolenia lotniczego i innych podmiotów lotniczych uczestniczyło w seminarium ULC dla organizacji szkolenia lotniczego ATO.
2015-02-06

Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019

Został opublikowany nowy Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lata 2015-2019. Dokument ten określa najistotniejsze cele służące realizacji misji Urzędu oraz sposoby ich osiągnięcia.
2015-01-29

Balony i szybowce – zmiana przepisów w zakresie AOC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina o zmianie przepisów w zakresie AOC dotyczącej przewozu lotniczego szybowcami i balonami.
2015-01-26

Świadectwo operatora urządzeń radiowych – zmiany zasad egzaminowania

Informacja ULC dotycząca zmian zasad egzaminowania dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.
2015-01-23

Nowy system egzaminów językowych w ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego zapowiada wdrożenie nowego, własnego Komputerowego Systemu Egzaminów Językowych (KSEJ).
2015-01-21

Wymagania JAR-FCL. Informacja ULC

Informacja ULC w sprawie egzaminów teoretycznych poprzedzających wydanie licencji i uprawnień lotniczych na podstawie szkoleń odbytych wg wymagań JAR-FCL.
2015-01-20

Projekt zmiany Prawa lotniczego - konsultacje

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze. Zmiana ustawy jest konieczna w celu wykonania unijnego rozporządzenia, ustanawiającego wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego.
2015-01-15

Seminarium dla organizacji szkolenia lotniczego ATO

ULC zaprasza na seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji szkolenia lotniczego ATO. Seminarium odbędzie się 28 stycznia w Warszawie.
2015-01-14

Spotkanie prezesów lotnisk certyfikowanych z inspektorami ULC

W dniu 13 stycznia 2015 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z inicjatywy prezesa ULC Piotra Ołowskiego, zorganizowane zostało spotkanie prezesów polskich lotnisk certyfikowanych z inspektorami ULC.
2014-12-29

Stawka jednostkowa opłaty terminalowej w 2015 roku

Zatwierdzona została stawka jednostkowa opłaty terminalowej na rok 2015 w wysokości 740,28 PLN – poinformował ULC.
2014-12-23

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w zakresie bezpieczeństwa.
2014-12-18

Prezentacja ULC na spotkaniu standaryzacyjnym w EASA

Podczas zorganizowanego przez EASA spotkania standaryzacyjnego w Kolonii przedstawiciele ULC zaprezentowali przyjęte w Polsce rozwiązania dotyczące monitorowania ciągłej zdatności statków powietrznych.
2014-12-16

Polska studentka wzięła udział w Modelowym Posiedzeniu Rady

Polska studentka Alicja Gajewska wygrała rekrutację do wspólnego projektu Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dla przyszłych profesjonalistów z zakresu lotnictwa.
2014-12-10

Piotr Ołowski Wiceprzewodniczącym Zarządu EASA

Prezes ULC Piotr Ołowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). To kolejne znaczące wyróżnienie Polski na arenie światowego lotnictwa.
2014-12-05

Mniejsze znaki na samolotach historycznych

Zostało opublikowane rozporządzenie ws. rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru. Dotyczy samolotów historycznych i ich replik.