bezpieczenstwo | biuletyny
2015-02-11

Seminarium dla organizacji szkolenia lotniczego ATO

Ponad 150 przedstawicieli ośrodków szkolenia lotniczego i innych podmiotów lotniczych uczestniczyło w seminarium ULC dla organizacji szkolenia lotniczego ATO.
2015-02-06

Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019

Został opublikowany nowy Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lata 2015-2019. Dokument ten określa najistotniejsze cele służące realizacji misji Urzędu oraz sposoby ich osiągnięcia.
2015-01-29

Balony i szybowce – zmiana przepisów w zakresie AOC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina o zmianie przepisów w zakresie AOC dotyczącej przewozu lotniczego szybowcami i balonami.
2015-01-26

Świadectwo operatora urządzeń radiowych – zmiany zasad egzaminowania

Informacja ULC dotycząca zmian zasad egzaminowania dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.
2015-01-23

Nowy system egzaminów językowych w ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego zapowiada wdrożenie nowego, własnego Komputerowego Systemu Egzaminów Językowych (KSEJ).
2015-01-21

Wymagania JAR-FCL. Informacja ULC

Informacja ULC w sprawie egzaminów teoretycznych poprzedzających wydanie licencji i uprawnień lotniczych na podstawie szkoleń odbytych wg wymagań JAR-FCL.
2015-01-20

Projekt zmiany Prawa lotniczego - konsultacje

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze. Zmiana ustawy jest konieczna w celu wykonania unijnego rozporządzenia, ustanawiającego wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego.
2015-01-15

Seminarium dla organizacji szkolenia lotniczego ATO

ULC zaprasza na seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji szkolenia lotniczego ATO. Seminarium odbędzie się 28 stycznia w Warszawie.
2015-01-14

Spotkanie prezesów lotnisk certyfikowanych z inspektorami ULC

W dniu 13 stycznia 2015 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z inicjatywy prezesa ULC Piotra Ołowskiego, zorganizowane zostało spotkanie prezesów polskich lotnisk certyfikowanych z inspektorami ULC.
2014-12-29

Stawka jednostkowa opłaty terminalowej w 2015 roku

Zatwierdzona została stawka jednostkowa opłaty terminalowej na rok 2015 w wysokości 740,28 PLN – poinformował ULC.
2014-12-23

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w zakresie bezpieczeństwa.
2014-12-18

Prezentacja ULC na spotkaniu standaryzacyjnym w EASA

Podczas zorganizowanego przez EASA spotkania standaryzacyjnego w Kolonii przedstawiciele ULC zaprezentowali przyjęte w Polsce rozwiązania dotyczące monitorowania ciągłej zdatności statków powietrznych.
2014-12-16

Polska studentka wzięła udział w Modelowym Posiedzeniu Rady

Polska studentka Alicja Gajewska wygrała rekrutację do wspólnego projektu Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dla przyszłych profesjonalistów z zakresu lotnictwa.
2014-12-10

Piotr Ołowski Wiceprzewodniczącym Zarządu EASA

Prezes ULC Piotr Ołowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). To kolejne znaczące wyróżnienie Polski na arenie światowego lotnictwa.
2014-12-05

Mniejsze znaki na samolotach historycznych

Zostało opublikowane rozporządzenie ws. rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru. Dotyczy samolotów historycznych i ich replik.
2014-12-05

Certyfikat dla lotniska w Mielcu

Prezes ULC wręczył przedstawicielom władz Mielca oraz spółki „PZL-Mielec” Cargo Sp. z o.o. certyfikat dla lotniska użytku publicznego Mielec, dla którego została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji.
2014-12-03

Maciej Kozłowski wiceprezesem ULC

Maciej Kozłowski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. Standardów Lotniczych. Kozłowski w Urzędzie pracuje od 2003 roku, ponad 8 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Techniki Lotniczej.
2014-12-02

Wytyczne dla lądowisk

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał Wytyczne Nr 17 w sprawie określenia parametrów technicznych dla lądowisk. Wytyczne będą pomocne przy projektowaniu i budowie lądowisk oraz ich bezpiecznej eksploatacji.
2014-12-02

Strefy pobierania opłat terminalowych w 2015 roku

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdzona została strefa pobierania opłat terminalowych w Polsce, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2014-11-26

Drugie posiedzenie CERG pod przewodnictwem Polski

W dniu 20 listopada 2014 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Środkowoeuropejskiej Grupy Rotacyjnej (Central European Rotation Group) pod przewodnictwem Polski. W spotkaniu CERG wzięli udział szefowie oraz przedstawiciele władz lotniczych dziewięciu państw – Bułgarii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Polski, Grecji oraz Litwy.
2014-11-25

Spotkanie zarządzających lotniskami z przedstawicielami ULC, EASA i UK CAA

W siedzibie ULC odbyło się spotkanie zarządzających lotniskami oraz ULC z przedstawicielami EASA oraz brytyjskiej władzy lotniczej dotyczące wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) nr 139/2014.
2014-11-10

Prezentacje z Konferencji Bezpieczeństwa Lotnictwa

Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostały zamieszczone prezentacje przedstawione podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.
2014-11-07

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, czyli jak latać świadomie i odpowiedzialnie

W dniach 3 i 4 listopada br. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym „Świadomość i odpowiedzialność” poświęcona zarobkowym przewozom lotniczym (CAT) i lotnictwu ogólnemu (GA).
2014-11-04

Skróty i kody ICAO

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu PANS-ABC „Skróty i kody ICAO” (ICAO Abbreviations and Codes).
2014-11-04

Upoważnienia do przewozów Polska-Izrael. Zaproszenie do składania wniosków

W dniu 4 listopada 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się zaproszenie do składanie wniosków o wydanie upoważnień do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach pomiędzy Polską a Izraelem – informuje ULC.