bezpieczenstwo | biuletyny
2008-01-18

Dzień Lotnictwa Cywilnego

Dziś na całym świecie obchodzony jest Dzień Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Święto to ustanowione zostało przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Celebrowane jest od 1944 r.
2007-11-22

Air Italy Polska może latać

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przyznał przewoźnikowi Air Italy Polska Certyfikat Przewoźnika Lotniczego oraz Koncesję umożliwiającą podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego.
2007-10-22

ULC działa poprawnie

Zakończył się audyt standaryzacyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wykonywany przez audytorów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Audytorzy potwierdzili poprawność działania ULC oraz spełnianie wymogów i standardów operacyjnych.
2007-12-06

Informacja ULC nt. bezpieczeństwa

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swoich stronach internetowych "Informację na temat bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym RP za trzy kwartały 2007 r.". Ogółem w okresie tym zanotowano 610 zdarzeń lotniczych, w tym 77 wypadków. W 12 wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęło 19 osób.
2007-12-03

Zmiana przepisów

Od 16 lipca 2008 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zacznie obowiązywać załącznik III do rozporządzenia (WE) Nr 1899/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego.
2007-11-26

Kontrola przewoźników

Coroczny raport podusmowujący wyniki inspekcji bezpieczeństwa z podziałem na poszczególnych przewoźników operujących do i z portów Unii Europejskiej opublikowała właśnie Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. Sporządzono go w oparciu o wyniki kontroli obcych statków powietrznych i ich załóg w czasie pobytu na terytorium wspólnoty (inspekcje SAFA - Safety Assessment of Foreign Aircraft).