bezpieczenstwo | biuletyny
2015-11-04

ULC: KPBwLC – konsultacje

Komunikat ULC ws. rozpoczęcia konsultacji w zakresie zagrożeń monitorowanych w Planie Bezpieczeństwa na lata 2016-2018.
2015-10-29

Czy latamy bezpiecznie? Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

W dniach 27-28 października br. na Uczelni Łazarskiego odbyła się organizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, podczas której podsumowano kończący się sezon lotniczy 2015. To druga jesienna konferencja w nowej formuje, podczas której staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie: „Czy latamy bezpiecznie?”.
2015-10-22

Nowelizacja Prawa lotniczego

Projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze został przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Celem projektu jest dostosowanie prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej.
2015-10-26

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – agenda

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym odbędzie się w dniach 27-28 października br. w auli nr 38 na Uczelni Łazarskiego w Warszawie [agenda konferencji].
2015-10-13

Zmiana ustawy Prawo lotnicze

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze 12 października 2105 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
2015-09-30

Zimowa i letnia eksploatacja lotnisk – seminarium w Łodzi

W dniach 23-25 września 2015 r. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego wzięli udział w seminarium „Zimowa i letnia eksploatacja lotnisk”, które odbyło się w Łodzi.
2015-07-23

Uprawnienie „chmury” w SPL

Komunikat Prezesa ULC dotyczący uzyskiwania uprawnienia „chmury” wpisywanego do licencji pilota szybowcowego SPL.
2015-07-22

ULC: Bezpieczne niebo

W związku z incydentem, do jakiego doszło w pobliżu warszawskiego lotniska im. F. Chopina, kiedy to nastąpiło niebezpieczne zbliżenie rejsowego samolotu z dronem, ULC przypomina o konieczności przestrzegania kilku prostych zasad, które pozwolą na bezpieczne korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych.
2015-07-13

Warsztaty w ULC nt. nowych przepisów

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyły się warsztaty na temat nowych przepisów dotyczących ograniczenia czasu lotu, służby oraz wymagań dotyczących wypoczynku.
2015-06-24

Porozumienie ULC i SC

23 czerwca 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów porozumienie o współpracy podpisali Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski oraz Szef Służby Celnej, Podsekretarz Stanu Jacek Kapica.
2015-06-19

ULC: Lataj „z głową” bezzałogowo

Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował ulotkę informacyjną, która w przystępny sposób prezentuje podstawowe zasady sportowego i rekreacyjnego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi.
2015-06-15

Wytyczne ULC w sprawie świateł PAPI

W Dzienniku Urzędowym ULC zostały opublikowane wytyczne Prezesa Urzędu w sprawie sposobu ustawienia wskaźników ścieżki podejścia precyzyjnego PAPI na drogach startowych z nieprecyzyjnym podejściem do lądowania.
2015-06-09

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej ds. lotnictwa cywilnego

Szefowie władz lotniczych z Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier wraz ze swoimi ekspertami wzięli udział w spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej ds. lotnictwa cywilnego, które odbyło się w Gdańsku.
2015-06-09

ULC nie przekaże nadzoru ARP i SILiP

ULC nie upoważnił Aeroklubu RP oraz Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych do nadzoru nad samolotami ultralekkimi, motolotniami, bezzałogowcami, paralotniami i spadochronowymi systemami ratowniczymi. Oferty obu instytucji, złożone w ogłoszonym przez ULC konkursie, zostały odrzucone.
2015-06-01

SOS PRM - jak pomóc niepełnosprawnym pasażerom na lotnisku

W siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozpoczęło się dwudniowe szkolenie z zasad kontroli bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością.
2015-05-29

Zintegrowany System Informatyczny ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego uruchomił pierwszą fazę Zintegrowanego Systemu Informatycznego – Moduł Operacji Lotniczych.
2015-05-22

Kolejne spotkanie z zarządzającymi lotniskami w ULC

W siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego 20 maja odbyło się kolejne spotkanie z zarządzającymi lotniskami, dotyczące certyfikacji według nowych przepisów unijnych.
2015-05-20

Ruszył pierwszy Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ)

Od 19 maja 2015 r. został uruchomiony Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ) – poinformował ULC. KSEJ jest pierwszym krajowym systemem przeznaczonym do sprawdzania biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim przez pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego.
2015-05-19

ULC upoważnia AP do prowadzenia ewidencji statków powietrznych

Urząd Lotnictwa Cywilnego upoważnił Aeroklub Polski do prowadzenia ewidencji określonej grupy statków powietrznych statków powietrznych. ULC odmówił wydania podobnych upoważnień podmiotom reprezentowanym przez Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej (dawniej LAF).
2015-05-13

Spotkanie konsultacyjne w sprawie opłat nawigacyjnych

W dniu 12 maja w siedzibie ULC odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej dotyczące opłat nawigacyjnych w Polsce na rok 2016.
2015-04-29

Trzecie posiedzenie CERG pod przewodnictwem Polski

W dniu 28 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie Środkowoeuropejskiej Grupy Rotacyjnej (Central European Rotation Group) pod przewodnictwem Polski. W spotkaniu CERG wzięli udział szefowie oraz przedstawiciele władz lotniczych dziewięciu państw – Bułgarii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Polski, Grecji oraz Litwy.
2015-04-29

Pierwszy certyfikat lotniska użytku publicznego wg nowych przepisów

W dniu 28 kwietnia 2015 roku, po pomyślnie przeprowadzonym procesie konwersji certyfikatu lotniska Bydgoszcz-Szwederowo (EPBY), Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał pierwszy certyfikat lotniska użytku publicznego na podstawie wymagań przepisów unijnych, tj. rozporządzenia bazowego 216/20108 oraz wykonawczego nr 139/2014. Certyfikat został wydany na czas nieokreślony.
2015-04-16

Wymogi dotyczące organizacji pokazów lotniczych

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina organizatorom pokazów lotniczych o obowiązku spełniania wymogów art. 123 ustawy Prawo lotnicze.
2015-04-14

Świadomość spełniania wymagań – warsztaty

W dniach 9-10 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyły się Warsztaty „Świadomość spełniania wymagań”. Na swojej stronie internetowej ULC opublikował prezentacje przedstawione podczas warsztatów.
2015-04-14

Przewóz lotniczy w czwartym kwartale 2014 r. – analizy i statystyki

ULC opublikował statystyki oraz analizy przewozów lotniczych za czwarty kwartał 2014 roku. w okresie tym obserwowano m.in. zwiększenie liczby pasażerów jak i współczynnika wypełnienia miejsc pasażerskich.