bezpieczenstwo | biuletyny
2016-10-13

Nowe zasady uzyskiwania świadectw kwalifikacji operatorów BSP

Informacja ULC na temat nowych zasad uzyskiwania świadectw kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych.
2016-10-13

Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice z europejskim certyfikatem

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat dla lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT), potwierdzający spełnienie wymagań UE. Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice jest czwartym w Polsce lotniskiem, które uzyskało taki certyfikat.
2016-10-03

Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym zatwierdzony

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przyjął Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, określający standardy obowiązujące na terytorium Polski w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
2016-09-26

ULC: Przewozy pasażerskie w drugim kwartale 2016 roku

Wyniki przewozów pasażerskich na polskich lotniskach w drugim kwartale 2016 roku wskazują na kontynuację pozytywnych trendów z poprzednich okresów. W pierwszych miesiącach sezonu letniego doszło zarówno do zwiększenia liczby pasażerów jak i liczby operacji. Przewozy pasażerskie w drugim kwartale 2016 roku zwiększyły się o 8 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. W półroczu wzrost wyniósł 10 proc.
2016-09-20

„Odkryj stomię” – ULC w kampanii społecznej na rzecz stomików

Urząd Lotnictwa Cywilnego wraz z Fundacją STOMAlife i Lotniskiem Chopina na konferencji prasowej wspólnie podsumowali pierwszy cykl szkoleń kontrolerów bezpieczeństwa na temat stomii. To duży krok w kierunku poprawy komfortu podróży dla wszystkich stomików.
2016-09-13

Seminarium w zakresie GA

W październiku w siedzibie ULC odbędzie się seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z wprowadzonymi zmianami w obszarze przepisów w zakresie lotnictwa ogólnego.
2016-09-09

Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego w Bratysławie

W dniach od 1 do 3 września 2016 roku w Bratysławie odbyło się 65. specjalne spotkanie szefów władz lotniczych w ramach Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference – ECAC).
2016-09-07

Nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających

W dniu dzisiejszym (07.09) wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi dronami oraz modelami latającymi. Znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, ma na celu przede wszystkim doprecyzowanie istniejących przepisów.
2016-08-24

Nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych

Nowe regulacje w sposób bardziej precyzyjny wyodrębniają statki powietrzne używane rekreacyjnie lub sportowo od bezzałogowych statków powietrznych, używanych np. do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarobkowej.
2016-07-29

Zmiana rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o zmianie rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 w zakresie operacji lotniczych.
2016-07-27

Egzaminy z języka angielskiego w systemie ELPAC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o zakończeniu prowadzenia egzaminów z języka angielskiego w oparciu o system ELPAC.
2016-07-20

Informacja ULC ws. nowelizacji rozporządzenia (prawa przewozowe)

Informacja ULC dotycząca nowelizacji rozporządzenia w sprawie procedury konkursowej określającej warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych.
2016-07-15

ULC: Informacja dotycząca Światowych Dni Młodzieży

Informacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca ochrony i bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży.
2016-07-12

Piotr Samson nowym Prezesem ULC

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło z dniem 12 lipca 2016 r. odwołała Piotra Ołowskiego ze stanowiska Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do czasu powołania nowego Prezesa ULC Premier powierzyła pełnienie obowiązków na tym stanowisku Piotrowi Samsonowi.
2016-06-30

ULC: Analiza przewozów pasażerskich

Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował analizę przewozów pasażerskich w polskich portach lotniczych w I kwartale 2016 roku.
2016-06-28

Wyposażenie statków powietrznych Part-NCO – terminy

ULC przypomina wyposażeniu statków powietrznych o wymaganiach dotyczących wyposażenia statków powietrznych użytkowanych zgodnie z wymaganiami załącznika VII Part-NCO rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.
2016-06-13

Informacja ULC ws. uzyskiwania licencji Part-66

Informacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca zaliczenia wiedzy na poczet modułów obowiązujących do wydania licencji wg Part-66 zgodnie z rozporządzeniem 1321/2014.
2016-05-30

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka z europejskim certyfikatem

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka jest trzecim w Polsce (po Bydgoszczy i Krakowie) lotniskiem, które uzyskało wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikat po spełnieniu wymagań UE.
2016-05-16

Szkolenie CRM

1 października 2016 roku zaczynają obowiązywać Decyzje Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2015/022/R oraz 2015/023/R, wprowadzające nowe elementy, które mają być uwzględnione w istniejących procedurach i programach szkolenia CRM załóg lotniczych oraz personelu pokładowego.
2016-05-05

Strefy w których użycie lasera podlega ograniczeniom – mapy

Nowy serwis mapowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego przedstawia strefy, w których użycie lasera lub innego światła podlega ograniczeniom.
2016-04-29

Warsztaty „Odpowiedzialna działalność”

W dniach 27-28 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyły się warsztaty „Odpowiedzialna działalność” poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem lotniczym. W warsztatach udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli branży lotniczej.
2016-04-29

Spotkanie polsko-litewskiego komitetu NSA CC

W dniach 25-26 kwietnia 2016 roku w miejscowości Gawrych Ruda odbyło się trzecie spotkanie polsko-litewskiego komitetu NSA Coordination Committee.
2016-04-25

Konsultacje w sprawie opłat nawigacyjnych w ULC

W dniu 19 maja 2016 roku w siedzibie Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych).
2016-04-22

ULC przypomina: Part-NCC

Od 25 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie załącznik VI do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z 5 października 2012 r. – operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym Part-NCC.
2016-04-18

Wizyta delegacji Chin i EASA w Polsce

W dniu 18 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego rozpoczęła się wizyta delegacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz nadzoru lotniczego Chin.