bezpieczenstwo | biuletyny
2017-04-28

Aktualizacja Rejestru Lotnisk Cywilnych

Lotniska w Poznaniu Kobylnicy oraz Lubinie stały się lotniskami użytku publicznego niepodlegającymi certyfikacji. Publiczny charakter tych lotnisk zapewni równy dostęp wszystkim zainteresowanym podmiotom.
2017-04-10

Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych

W dniach 20-21 kwietnia na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie odbędą się warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych, współorganizowane z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.
2017-04-07

Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym – konferencja

W dniach 8-9 listopada w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego i Urzędem Lotnictwa Cywilnego.
2017-04-06

Zmiany w zasadach przekraczania granic UE

Wprowadzona zmiana przepisów Kodeksu granicznego Schengen może mieć istotny wpływ na wydłużenie czasu przekraczania granic, w szczególności na lotniczych przejściach granicznych.
2017-03-29

Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2017-2020 zatwierdzony przez Prezesa ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2017–2020. Dokument stanowiący załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym wskazuje obszary zagrożeń, które zostaną objęte procedurą szczególnych analiz i nadzoru Prezesa ULC.
2017-03-28

Laserowe zagrożenia dla załóg samolotów

W związku z incydentami polegającymi na emitowaniu wiązek lasera w kierunku samolotów ULC przypomina, że mogą one spowodować oślepienie, olśnienie pilota lub w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do uszkodzenia oka. Ustawa Prawo lotnicze za oślepianie pilotów przewiduje karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
2017-03-17

Komunikat Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego

Komunikat Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w sprawie wymiany orzeczeń lotniczo-lekarskich.
2017-03-16

Rynek lotniczy rozwija się znacznie powyżej oczekiwań

Polskie porty lotnicze w 2016 roku obsłużyły blisko 34 mln pasażerów, o 12 procent więcej niż w 2015 roku. To kolejny dobry rok pod względem liczby przewozów pasażerskich. Oficjalne dane oraz podsumowanie rynku przewozów pasażerskich w Polsce w 2016 r. przedstawiono 15 marca na Lotnisku Chopina w Warszawie, podczas konferencji prasowej z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona oraz Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Mariusza Szpikowskiego.
2017-02-27

Ograniczenie ruchu w Modlinie

27 lutego Prezes ULC, po przeprowadzeniu rutynowej kontroli okresowej na lotnisku Warszawa/Modlin (EPMO), podjął decyzję o ograniczeniu ruchu poprzez zaprzestanie wykonywania operacji kołowania statków powietrznych o napędzie odrzutowym na drogach kołowania DK-A1 i DK-B. Decyzja ma charakter proaktywny i podyktowana jest przede wszystkim zapewnieniem bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Prezes Urzędu zwrócił się również do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o przeprowadzenie inspekcji na lotnisku. Remont dróg kołowania był uwzględniony w planach zarządzającego lotniskiem i miał odbyć się w bieżącym roku.
2017-02-23

Dokumentacja ciągłej zdatności do lotu – wytyczne

17 lutego 2017 roku zostały podpisane Wytyczne nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego.
2017-02-10

ULC: Zakładka PBN

W dniu 9 lutego 2017 r. Departament Personelu Lotniczego wprowadził w zakładce „Personel lotniczy” nową podzakładkę pod nazwą PBN.
2017-02-09

Spotkanie Prezesa ULC z przedstawicielami ZRPL i PKBWL

W dniu 7 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z przedstawicielami Portów Lotniczych. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
2017-01-24

Poradnik do rozporządzenia 376/2014 w polskiej wersji językowej

Na stronie internetowej ULC można znaleźć poradnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym w polskiej wersji językowej.
2017-01-12

Seminarium ATO

25 stycznia w siedzibie Uczelni Łazarskiego odbędzie się seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem Zatwierdzonych Organizacji Szkolenia.
2017-01-05

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej w 2017 r.

W terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. podmioty zainteresowane mogą składać wnioski o dofinansowanie przez tutejszy organ zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w zakresie bezpieczeństwa.
2016-12-30

Podsumowanie aktywności ULC w 2016 roku

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego ULC przedstawia najważniejsze aktywności Urzędu i wydarzenia z zakresu lotnictwa cywilnego w minionym roku. Nowy Rok to także czas nowych wyzwań dla Urzędu i środowiska lotniczego. Razem możemy sprawić, że polskie lotnictwo będzie się nieustannie rozwijać. ULC życzy wszystkim swoim klientom oraz sympatykom lotnictwa, aby nowy 2017 rok był czasem spełnienia wszystkich marzeń!
2016-12-28

Spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

W dniu 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.
2016-12-27

Informacja dotycząca operatorów kontroli bezpieczeństwa

Informacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca obowiązkowej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa.
2016-12-22

Statystyki i analiza przewozów pasażerskich w trzecim kwartale 2016 roku

Polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie w trzech kwartałach 2016 roku ponad 26 mln pasażerów, co stanowi prawie 10 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyraźnie silny wzrost przewozów widać w przypadku ruchu regularnego. Mniej pozytywne sygnały można dostrzec na rynku połączeń czarterowych, który w trzecim kwartale odnotował 1 proc. spadek. Znaczne wzrosty uzyskali przewoźnicy niskokosztowi w szczególności Ryanair i Wizz Air, a także sieciowy PLL LOT.
2016-12-22

Powołanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Prezes Rady Ministrów powołała Piotra Samsona na stanowisko Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Piotr Samson to dotychczasowy p.o. prezes ULC.
2016-12-21

Stawki jednostkowe opłat nawigacyjnych w Polsce w 2017 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o wysokości stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych w Polsce, obowiązujących w 2017 roku.
2016-12-15

Lotnisko Lublin z europejskim certyfikatem

Lotnisko Lublin jest kolejnym w Polsce lotniskiem (po Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Gdańsku i Warszawie), które uzyskało certyfikat po spełnieniu wymagań UE.
2016-12-06

ULC o przyjmowaniu przez pracowników prezentów

Urząd Lotnictwa Cywilnego zamieścił informację dotyczącą przyjmowania przez pracowników ULC prezentów bądź dowodów wdzięczności.
2016-11-28

Informacja dotycząca przewoźników lotniczych z krajów trzecich

Od 27 listopada 2016 r. operatorzy z państw trzecich mogą realizować operacje zarobkowego transportu lotniczego na terytorium Unii Europejskiej tylko jeżeli spełniają wymagania określone w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 452/2014 oraz posiadają zezwolenie TCO.
2016-11-22

Lotnisko Chopina z europejskim certyfikatem

Lotnisko Chopina w Warszawie jest obecnie szóstym w Polsce (po Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach i Gdańsku) lotniskiem, które uzyskało certyfikat po spełnieniu wymagań UE.