2017-01-03

Zmiana dyrektora Muzeum Sił Powietrznych

30 grudnia 2016 roku piastujący stanowisko dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. (R) pil. inż. Ryszard Hać przekazał je Pawłowi Pawłowskiemu, doświadczonemu muzealnikowi, życząc sukcesów, owocnej współpracy z pracownikami i całym środowiskiem lotniczym.

Paweł Pawłowski – absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, magister historii, ma za sobą studia podyplomowe na kierunku administracja i przedsiębiorczość w kulturze oraz muzealnictwo. Kreator wydarzeń kulturalnych. Od lat związany z muzealnictwem wojskowym – jego pasją. Od 2003 roku był opiekunem Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz miejscowym animatorem kultury. Aktywnie działa na rzecz kultury w wielu stowarzyszeniach historycznych i organizacjach, m.in. w Stowarzyszeniu Miłośników Archeologii Militarnej „Pomorze” i Gedenkstattenverein Neukustrinchen e.V, polsko-niemieckim stowarzyszeniu, którego głównym celem jest zacieśnianie więzów pomiędzy oboma narodami doświadczonymi przez II wojnę światową i podtrzymywaniu pamięci o jej tragicznych skutkach. Od 2013 roku członek Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, 2011-2016 członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Szczecinie. W latach 2008-2014 kierował Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, 2015-2016 Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Równie imponujący jest dorobek naukowy Pawła Pawłowskiego.

Z Dęblinem łączy go więź szczególna, poprzez ojca – technika lotniczego służącego tu przy samolotach Ił-28

Pracownicy MSP są przekonani, że środowisko lotniczych miłośników serdecznie powita nowego dyrektora, który obejmując swe obowiązki podkreślił rolę trwającej współpracy, a także wyraził chęć zacieśnienia kontaktów oraz kontynuowania misji, jakiej podjęło się muzeum wespół z seniorami i pasjonatami lotnictwa.

Serdecznie dziękują również dotychczasowemu dyrektorowi. Generał Ryszard Hać czynnie współtworzył muzeum od 2009 roku, kiedy dopiero powstawał zamysł stworzenia takiej placówki. Przez cztery lata dał się poznać z najlepszej strony, wkładając wiele serca i osobistego zaangażowania w upamiętnienie wysiłku lotniczych pokoleń. MSP dziękuje za tę pracę z całego serca i liczy, że czas poświęcony muzeum przyniósł choć chwilę zadowolenia i satysfakcji.

Źródło: Muzeum Sił Powietrznych

Ocena:  
( 6 )      słaby
  Opinii:  

1

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-01-08 13:27:29 ~~Irenka~~

Kolejna "dobra" zmiana - fuck