2014-11-18

Zakończenie sezonu 2014 w Sekcji Spadochronowej Aeroklubu Gliwickiego

Sekcja Spadochronowa Aeroklubu Gliwickiego podsumowała sezon, który rozpoczął się 21 kwietnia, a zakończył 19 października. W tym roku 158 skoczków wykonało 1448 skoków, z tego ponad 600 skoków szkolnych.

W bieżącym roku sezon rozpoczęliśmy 21 kwietnia, zakończyliśmy 19 października. Dni skoków było 33. W sezonie wykonano 124 wyloty samolotu An-2 w czasie 49 godz. 10 min. oraz 5 wylotów samolotu Gawron w czasie 1 godz. 09 min.

W poszczególnych miesiącach wykonano wylotów:

 • kwiecień – 11
 • maj – 28
 • czerwiec – 16
 • lipiec – 29
 • sierpień – 8
 • wrzesień – 11
 • październik – 21

 • Sekcja spadochronowa wykonała w br. 1448 skoków.

  Pogoda jak pamiętamy była zmienna, kilka razy odwołano skoki z powodu podtopienia lotniska. Ponad miesięczna przerwa wystąpiła w wykonywaniu skoków z powodu przedłużonego odbioru technicznego samolotu An-2 przez inspektora ULC (od 8 sierpnia do 12 września). Trudności występowały, ale dzielnie walczyliśmy i skakaliśmy z zapałem i w zdecydowanej większości w dniu skoków bywało tłocznie na starcie.

  Trzeba tu również zaznaczyć, że na naszym lotnisku wykonywali skoki żołnierze gliwickich jednostek wojskowych, 6 batalionu powietrznodesantowego i Jednostki Wojskowej AGAT oraz kontynuowała działalność Strefa Turbo Finist. Ta rozszerzona działalność spadochronowa na naszym lotnisku przebiegała w dobrej współpracy organizatorów i dobrego wykorzystania lotniska. Można stwierdzić że Gliwice są stolicą skoków na Górnym Śląsku.

  W teren przygodny wykonaliśmy 3 wyloty (Arena Gliwice, Bytom i Rybnik).

  W sezonie 2014 skoki w naszej sekcji wykonywało 158 skoczków (w tym 9 kobiet):

 • 36 skoczków i instruktorów (+ skoczkowie obcy)
 • 26 uczniów-skoczków z lat poprzednich
 • 96 uczniów-skoczków po ukończeniu 6-ciu kursów podstawowych (w tym 6 kobiet)

 • 1. kurs podstawowy ukończyło 30 osób – wykonano 143 skoki (03.04.-21.14)
 • 2. kurs podstawowy ukończyło 6 osób – wykonano 17 skoków (25.05.-7.06.14)
 • 3. kurs podstawowy ukończyło 21 osób – wykonano 95 skoków (17.06.-27.06.14)
 • 4. kurs podstawowy ukończyło 22 osoby; ZS Strzelec – wykonano 60 skoków
 • 5. kurs podstawowy ukończyło 13 osób – wykonano 78 skoków (05.08.-08.08.14)
 • 6. kurs podstawowy ukończyło 4 osoby – wykonano 14 skoków (16.09-21.09.14)

 • Uczestnicy w/w podstawowych kursów spadochronowych wykonali 407 skoków. Uczniowie-skoczkowie z lat poprzednich wykonali 203 skoki. Razem wykonano 610 skoków szkolnych, co stanowi 42 proc. ogółu wyk. skoków.

  Kurs dokształcający przed rozpoczęciem sezonu 2014 dla skoczków i uczniów-skoczków odbył się w dn. 12.03-09.04.2014 r. – 16 godz. wykładów i ćwiczeń. Łącznie na kursach przeprowadzono 106 godz. wykładów.

  Słowa uznania dla Leszka Tomanka (26 godz.), Ziemowita Nowaka (16 godz.), Włodzimierza Karszni (12 godz.), Bartka Rysia (3 godz.), którzy aktywnie włączyli się w prowadzenie zajęć na kursach podstawowych, dokształcających.

  W czasie szkolenia uczniów-skoczków dużą aktywność jako wyrzucający uczniów-skoczków wykazali: Danuta Polewska, Tymoteusz Tabor, Leszek Tomanek. Instruktor Mariusz Bieniek wykazał się również zaangażowaniem w szkoleniu, układaniem spadochronów zapasowych do spadochronów szkolnych i co jest godne podkreślenia, w organizowaniu skoków na sekcyjne formacje wieloosobowe i co należy stwierdzić, większość planowanych formacji RW była bardzo udana, chociaż Mariusz czasami planował skomplikowane figury.

  Zdobyte uprawnienia w 2014 r.

  Uprawnienia do wykonywania skoków w terenie przygodnym uzyskali: Leszek Tomanek, Marcin Krupa, Rafał Duda, Wojciech Kielar, Włodzimierz Karsznia.

  Uprawnienia do wyrzucania skoczków uzyskał Leszek Tomanek.

  Skoki jubileuszowe skoczków Sekcji Spadochronowej A.GL w 2014 r.

 • Jacek Bujny – 100 skoków
 • Wojciech Kielar – 200 skoków
 • Leszek Tomanek – 300 skoków
 • Rafał Duda – 400 skoków
 • Mirosław Zakrzewski – 500 skoków
 • Krzysztof Wilk – 600 skoków
 • Dominik Grajner – 600 skoków
 • Tymoteusz Tabor – 600 skoków
 • Bartek Ryś – 1 000 skoków
 • Joachim Hatko – 1 700 skoków
 • Mariusz Bieniek – 3 333 skoki

 • Najaktywniejsi uczniowie-skoczkowie wykonali w 2014 r.:

 • Dariusz Nawacki – 27 skoków
 • Kamil Witczak – 23 skoki
 • Wojciech Ira – 16 skoków
 • Jarosław Deręcz – 15 skoków
 • Tomasz Porwit – 14 skoków
 • Adam Bernacki – 13 skoków
 • Natalia Dyba – 13 skoków
 • Jakub Suliga – 11 skoków

 • Najaktywniejsi uczniowie-skoczkowie kontynuujący szkolenie z lat poprzednich wykonali w 2014 r.:

 • Krzysztof Konopacki – 29 skoków
 • Jakub Kulawik – 22 skoki

 • Najaktywnejsi skoczkowie i instruktorzy w 2014 r.

 • Mariusz Bieniek – 52 skoki
 • Leszek Tomanek– 52 skoki

 • Piloci samolotu An-2 wywożący skoczków w 2014 r.

 • Jacek Niezgoda – 67 wylotów/19 dni
 • Tomasz Jackiewicz – 66 wylotów/19 dni
 • Tadeusz Lewicki – 61 wylotów/17 dni
 • Ryszard Ptaszek – 25 wylotów/10 dni
 • Maciej Ćwikliński – 21 wylotów/6 dni
 • Marcin Winiarski – 9 wylotów/3 dni
 • Tomasz Rubaj – 5 wylotów/1 dzień

 • Osiągnięcia sportowe sekcji spadochronowej A.GL. w 2014 r.

 • XVIII Puchar Polski Para-Ski Bielsko-Biała, Szczyrk 26.02-1.03.2014
  Tymoteusz Tabor – III miejsce pływanie, V miejsce klasyfikacja ogólna. Startowali Monika Locińska, Leszek Tomanek, Bartek Ryś
 • Spadochronowe Mistrzostwa Śląska w Gliwicach 31.05.2014.
  Wyniki Mistrzostw były już publikowane.

 • Bezpieczeństwo wykonywanych skoków w 2014 r.

  W bieżącym sezonie w trakcie wykonywania skoków odnotowaliśmy: 3 incydenty lotnicze tj. 3 przypadki otwarcia spadochronu zapasowego, 2 wypadki – uszkodzenie stawu skokowego.

  W czasie szkolenia, odpraw przed skokami jak i po skokach, dużo uwagi poświęcamy zagadnieniu bezpiecznego skakania, przygotowania sprzętu i skoczków do skoków, budowy kręgu nadlotniskowego do celnego lądowania, techniki lądowania.

  Wykonywanie skoków szkolnych omawiane jest po skoku przez instruktora, skoczka wyrzucającego oraz w czasie przeglądu filmów wykonanych przez naszych kolegów-kamerzystów.

  Analiza wykonanych skoków przebiega pod kątem poprawnej techniki skoków oraz bezpiecznego i poprawnego wykonania każdego elementu skoku. Organizowany każdego roku kurs doskonalący przed rozpoczęciem sezonu, którego tematyka omawia zagadnienia związane z techniką skoku, zasady bezpiecznego wykonywania skoków oraz przygotowanie się do jego wykonania. Bezpieczeństwo w działalności lotniczej jest w nas, zależy od naszego podejścia do tego zagadnienia, w dużej mierze zapewnia nam bezpieczne skakanie. Spadochroniarstwo jest sportem drużynowym, doszkalamy się w grupie, zdobywamy doświadczenie obserwując innych i powinniśmy korzystać i przyswajać tę wiedzę dla siebie.

  Wykonane prace w sekcji w w 2014 r.

  W bieżącym sezonie skoczkowie wykonali dużą ilość prac społecznych, zarówno dla potrzeb Aeroklubu jak i potrzeb sekcji.

  Filmowanie wykonywanych skoków przez naszych kamerzystów, szczególnie skoków szkolnych, podnosi poziom wyszkolenia a zarazem poziom bezpieczeństwa. Kierujemy tu słowa uznania dla Krzysztofa Wilka, Tymoteusza Tabora, Leszka Tomanka, Wojtka Kielara, Mariusza Bieńka. Filmują własnym sprzętem, często z powodu filmowania wykonują mniej ciekawe skoki, ale ich pasja filmowania na rzecz sekcji jest godna podkreślenia. Słowa uznania dla Danuty Polewskiej za rozliczenia finansowe skoczków za wykonywane skoki. Organizacja Spadochronowych Mistrzostw Śląska – to również wkład pracy członków Sekcji w ich sprawny przebieg.

  W okresie zimowym i wiosennym są również prace do wykonania przed następnym sezonem – przegląd samochodu startowego, usunięcie drobnych usterek, drobne naprawy spadochronów, osprzętu, do czego zachęcam

  Organizacja skoków

  Bieżąca działalność Sekcji w Aeroklubie wymagała koordynacji wielu działań, by w końcowym efekcie wyjść na start. Należy podkreślić dobrą współpracę z mechanikiem Władkiem Nowakiem, który poczynił wiele starań by nasz An-2 z powodów technicznych nie powodował przerw w wykonywaniu skoków.

  Wspólnym zaangażowaniem opracowano dokumentację i zalegalizowano uchwyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz stopień do samolotu An-2 pomocne do wyrzutu skoczków, wykonywania formacji wieloosobowych. Kierujemy z tego miejsca podziękowania dla Szefa Technicznego Tomka Wostala. Zakup 4 spadochronów zapasowych, naprawy bieżące spadochronów też były sporym wydatkiem na rzecz sekcji, które poniósł A.Gl. Słowa uznania za umożliwienie sprawnej działalności naszej sekcji dla dyrektora Krzysztofa Piekarczyka.

  Doceniamy też duże zaangażowanie Szefa Wyszkolenia A.Gl. za dobrą organizację wykonywania skoków w połączeniu działalnością sekcji szybowcowej, samolotowej, modelarskiej, a ostatnio i strefy zrzutu. Bieżąca działalność każdej z nich nie była utrudnieniem w wykonywaniu skoków naszej sekcji. Prośba do Szefa Wyszkolenia o wyszkolenie następnych pilotów samolotu An-2.

  Dobrze układa się współpraca z: Związkiem Polskich Spadochroniarzy oddz. w Katowicach (podziękowania szczególne dla Prezesa Kazimierza Stępniewskiego), Związkiem Strzeleckim „Strzelec” i jego dowódcą Krzysztofem Kaniowskim.

  Sprawy organizacyjne

  Planowany kurs dokształcający planujemy zorganizować w marcu 2015 r., powiadomienie ukaże się na stronie internetowej.

  Poszukujemy chętnych na umieszczenie reklamy na naszym samolocie An-2, ponieważ czeka nas w najbliższym czasie wymiana płótna Antka i ponowne jego malowanie, więc dobrze by było tą okazję wykorzystać. Miejsc na reklamę na naszych klubowych obiektach dla potencjalnych klientów jest dużo, więc chętni do jej zamieszczenia są mile widziani.

  Dziękując za udany sezon spadochronowy 2014, zalecam aktywne spędzenie okresu zimowego, by w dobrej kondycji fizycznej rozpocząć kolejny sezon. Wiosna czeka na nas na gliwickim lotnisku.

  Jan Isielenis

  Ocena:  
  ( 4 )      nie oceniany
    Opinii:  

  9

    

  Dodaj swoją opinię

  Utworzony: 2017-05-24 16:13:57 ~~JustIdose~~

  Lowest Price For 20 Mg Of Levitra Cialis To Buy Cialis Generico En Espana Kamagra World Order Cialis Online Usa Canada Pharmacy Cialis Keflex Ingedients Buy Cheap Viagra 200mg Viagra Online Deutschland El Cialis Se Vende Con Receta Order Zoloft Cialis Acheter Suisse Healthy Male Sirius Radio Generic For Cialis Levitra Stronger Than Viagra Cialis Avis Forum Cialis Prices Albendazole Without A Prescription Clomid Curetage Sertraline Where Can I Buy Discount Progesterone Medication Shop Viagra Farmacia Costo Shop Cialis Online Efectos Cialis Viagra Cialis Lilly Preisvergleich Viagra Discount Cialis Come Acquistare Farmacia Cialis 5mg Online Order Cialis Pills Viagra Pills 100 Mg Walmart Buy Priligy Uk Brand Zoloft Online Achat De Viagra En Ligne

  Utworzony: 2015-02-20 07:52:59 ~~Jacklynn~~

  inhibitors viagra sales time expenses life insurance quotes focused concentration yearly auto cheap california car insurance rates medications viagra buy cialis become prone people california car insurance quotes missing

  Utworzony: 2015-02-14 06:01:46 ~~Gracyn~~

  told me online auto insurance common list auto auto insurance everything boils prescribing them viagra 25mg online least its side buy cialis online ever seek