2016-12-09

Wydawanie odstępstw dla posiadaczy radiostacji z separacją 25 kHz

Informacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca wdawania odstępstw dla posiadaczy radiostacji lotniczych z separacją międzykanałową 25 kHz.

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że na podstawie art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r ustanawiającego wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz. U. 2012 L 320 z 17.11.2012, s. 14) przyznawane będą tymczasowe odstępstwa od obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia dla posiadaczy radiostacji pokładowych i naziemnych, wykorzystywanych w przestrzeni powietrznej klasy G w FIR Warszawa.

Dana radiostacja lotnicza będzie zwolniona z obowiązku, o którym mowa powyżej, do czasu utraty ważności Pozwolenia Radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji, jednak nie dłużej niż do 30.06.2025 r.

W celu uzyskania odstępstwa od obowiązku korzystania wyłącznie z radiostacji lotniczej z separacją międzykanałową 8,33 kHz należy złożyć w terminie do 30.06.2017 r. do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego stosowny wniosek wraz z kopią Pozwolenia radiowego. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
- typ i znaki rejestracyjne statku powietrznego na, którym zainstalowana jest radiostacja,
- producenta i typ radiostacji,
- częstotliwość pracy radiostacji (tylko w przypadku radiostacji naziemnych),
- wnioskowana data odstępstwa (nie późniejsza niż data ważności pozwolenia radiowego),
- uzasadnienie wniosku o odstępstwo.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię