2016-12-16

Wspomnienie o Ryszardzie Dusiu

W dniu 15 grudnia 2016 roku w wieku 84 lat zmarł wieloletni działacz i sędzia sportu samolotowego Ryszard Duś.

Ryszard Duś urodził się 19 listopada 1932 roku w Częstochowie. Ukończył Technikum Mechaniczne a następnie Politechnikę Częstochowską, Wydział Budowy Maszyn z tytułem inżyniera mechanika. W roku 1960 przeszedł szkolenie wojskowe w TOSWL w Oleśnicy w ramach przeszkolenia studentów. Pracował początkowo w Zakładach Włókienniczych im. Modzelewskiego, a następnie w Hucie Częstochowa na budowie Walcowni Blach Grubych oraz od 1975 roku w Hucie Katowice.

Od 1974 roku był związany z Aeroklubem Częstochowskim. Ukończył szkolenie w szkole szybowcowej na Górze Osona uzyskując kategorię A i B, po czy doskonalił swoje kwalifikacje w 1948 roku na Osonie oraz na lotnisku Kucelin i w Pińczowie uzyskując kategorię C – trzy mewki. Latał czynnie do końca funkcjonowania lotniska Kucelin w 1953 roku. Był członkiem Ligi Lotniczej.

Od 1960 roku ponownie rozpoczął aktywność lotniczą w reaktywowanym Aeroklubie Częstochowskim, już na lotnisku w Rudnikach. Równolegle z przejściem na emeryturę w 1991 roku rozpoczął aktywną działalność społeczną w Aeroklubie Częstochowskim. Został członkiem komisji rewizyjnej w kadencji 1990-1994. W następnej kadencji zaś został przewodniczącym tej komisji i członkiem Zarządu Aeroklubu Częstochowskiego.

W tym samym czasie został sędzią samolotowej nawigacyjnej kadry narodowej, w której funkcjonował od roku 1991 roku aż końca życia, do 2016 roku, uzyskując kwalifikacje sędziego I klasy. Był wyróżniającym się sędzią kadry samolotowej, uczestniczył praktycznie we wszystkich zawodach samolotowych rajdowo-nawigacyjnych ogólnopolskich i lokalnych aeroklubowych.

W 1993 roku wstąpił do Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i sportowymi. Został odznaczony:

 • Srebrnym Krzyżem Zasługi (1973 r.)
 • Złotym Krzyżem Zasługi (1978 r.)
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.)

 • Ponadto został wyróżniony złotymi odznakami zasłużonego dla Województwa Katowickiego i Częstochowskiego:

 • srebrną odznaką „Zasłużony działacz kultury fizycznej” (1995 r.)
 • odznaką „Zasłużony działacz lotnictwa sportowego” (1995 r.)
 • odznaką „Zasłużony dla Aeroklubu Częstochowskiego” (2009 r.)

 • Źródło: Aeroklub Polski

  Ocena:  
  ( 0 )      nie oceniany
    Opinii:  

  0

    

  Dodaj swoją opinię