2016-11-17

Współpraca PAŻP i SG

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała 16 listopada br. porozumienie ze Strażą Graniczną. Jego głównym celem jest poprawa współpracy operacyjnej w zakresie wykonywania przez Straż Graniczną lotów bezzałogowych statków powietrznych.

Straż Graniczna ma na wyposażeniu drony, którymi wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem wschodniej granicy Polski.

Zgodnie z przepisami, wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku (BVLS) może odbywać się wyłącznie w specjalnie wydzielonych w tym celu strefach.

Specyfika służby Straży Granicznej nie pozwala określić ram czasowych wykorzystania danej strefy. Były więc one zamawiane do aktywacji na całą dobę, co wymagało dodatkowej koordynacji w przypadku innych użytkowników, takich jak m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, lotnictwo ogólne (General Aviation) czy aeroklubów.

AMC Polska, we współpracy ze Służbą Informacji Powietrznej i Strażą Graniczną, opracowała ujednolicone procedury, które pozwalają na elastyczne zamawianie i aktywację wydzielonych stref, a także na koordynację przelotów przez nieaktywne, jak i aktywne strefy.

Znacząco podnosi to dostępność przestrzeni powietrznej i zwiększa bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników.

Porozumienie podpisali Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Magdalena Jaworska oraz Komendant Główny Straży Granicznej, płk Marek Łapiński.

Źródło: PAŻP

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

1

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2016-12-19 08:47:04 ~~aa123~~

fabled [b]Replica Watches[/b] single-seat biplane fighter introduced on the Western Front in 1917. Kozura purchased [b]Replica handbags[/b] omega replica watches, and then figured it’d be nice to install that piece in a real swiss watches panel.In exploring [b]handbag replica[/b] whether there were blueprints available for the panel, he happened upon [b]Replica watches UK[/b] a gentleman who had prints for an watches entire airplane – a total of [b]Rolex Daytona[/b] 700 drawings. Kozura purchased the complete .