2017-01-10

Wezwanie do udziału w projekcie dotyczącym dronów COSME

Komisja Europejska poinformowała o możliwości wzięcia udziału w projekcie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych. Wnioski można składać do 4 kwietnia 2017 roku.

Komisja Europejska poinformowała o możliwości wzięcia udziału w projekcie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych w ramach programu COSME-TOPIC:COS-DRONES-2016-03-02. Budżet projektu to 450.000 euro. Wnioski można składać do 4 kwietnia 2017 roku.

Zadanie dla podmiotów chcących wziąć udział w projekcie polega na opracowaniu narzędzia e-learningowego dotyczącego dronów, poświęconego w szczególności kwestiom ochrony danych osobowych i prywatności (uwzględniając przy tym przepisy nowego rozporządzenia 2016/679 ws. ochrony danych osobowych), przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącego portalu Drone-Rules.eu, który docelowo ma być portalem skupiającym wiedzę na temat przepisów odnoszących się do dronów w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie ec.europa.eu

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię