2016-11-24

Warszawa europejską stolicą dronów

W Warszawie trwa Konferencja Wysokiego Szczebla „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Do stolicy przyjechało ponad 300 gości z całego świata, wśród nich m.in. instytucji europejskich, krajowych organów lotniczych, cywilnych i wojskowych producentów dronów, instytucji badawczych, uczelni i przedsięwzięć prywatnych.

Celem konferencji jest identyfikacja działań, które pozwolą zapewnić nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy, z poszanowaniem bezpieczeństwa, prywatności i ochrony środowiska.

Konferencja rozpoczęła się od przemówień Ministra Transportu Andrzeja Adamczyka, Europejskiej Komisarz ds. Transportu, Violety Bulc oraz szefa EASA, Particka Ky.

Zaproszeni paneliści dyskutowali m.in. na temat przyszłości dronów w lotnictwie, o możliwościach jakie oferują bezzałogowce, ramach regulacyjnych w UE, bezpieczeństwie ruchu lotniczego, ochronie i odpowiedzialnym korzystaniu z dronów oraz o tym jak obywatele i gospodarka mogą na nich skorzystać.

Na stronie PAŻP znajdują się linki do transmisji z konferencji.

Źródło: PAŻP

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię