2016-12-08

Uproszczony system obsług dla SZD-51-1 Junior

Bielska firma Allstar PZL Glider poinformowała o możliwości przejścia na uproszczony system obsług wszystkich szybowców SZD‑51-1 Junior oraz wydłużenia resursu technicznego egzemplarzy, które osiągnęły 6.000 godzin – aż do 12.000 godzin lotu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników swoich szybowców, mając też na uwadze pozytywne doświadczenia z wieloletniej i intensywnej eksploatacji szybowców Junior, firma Allstar PZL Glider wprowadziła i proponuje zmiany w systemie prac obsługi planowej.

Uproszczony system obsług

Uproszczony system obsług polega na zastąpieniu dotychczasowych prac 50-, 100-, 200-godzinnych oraz przed i po sezonie lotnym, pracami rocznymi i/lub po każdych 300 godz. lotu. Takie rozwiązanie pozwoli zdecydowanie obniżyć koszty eksploatacji oraz dysponować w sposób nieprzerwany szybowcem przez cały sezon lotniczy.

Producent przypomina jednak, że uproszczony system obsługi w organizacjach obsługowych nie zwalnia pilotów-użytkowników od wnikliwej kontroli szybowca przed i po locie (lotach) oraz bezwzględnego zgłaszania technice szczególnych przypadków w locie (przekroczenie warunków użytkowania) oraz uszkodzeń w eksploatacji na ziemi.

Warunki obsługi nieplanowej (np. po twardym lądowaniu) pozostają niezmienione.

Szczegóły opisuje biuletyn serwisowy BE‑013/51‑1/2016, dostępny odpłatnie w Allstar PZL Glider (kontakt poprzez techsupport@szd.com.pl). Cena wynosi 360 EUR netto. Wraz z biuletynem Użytkownik otrzyma nowe wydania Instrukcji Użytkowania w Locie oraz Instrukcji Obsługi Technicznej.

Szybowce, które nie osiągnęły nalotu 6.000 godzin, mogą być eksploatowane i obsługiwane według dotychczasowych zasad (patrz Indeks Publikacji Serwisowych).

Firma Allstar PZL Glider poinformowała również o wydaniu przez EASA zaktualizowanego Certyfikatu Typu dla szybowca SZD‑51-1 Junior. Certyfikat wraz z Arkuszem Danych dostępne są na stronie szybowca.

Źródło: Allstar PZL Glider

Ocena:  
( 9 )      słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię