2016-09-26

ULC: Przewozy pasażerskie w drugim kwartale 2016 roku

Wyniki przewozów pasażerskich na polskich lotniskach w drugim kwartale 2016 roku wskazują na kontynuację pozytywnych trendów z poprzednich okresów. W pierwszych miesiącach sezonu letniego doszło zarówno do zwiększenia liczby pasażerów jak i liczby operacji. Przewozy pasażerskie w drugim kwartale 2016 roku zwiększyły się o 8 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. W półroczu wzrost wyniósł 10 proc.

W drugim kwartale wyraźnie silny wzrost przewozów widać w przypadku ruchu regularnego. Z kolei w przypadku czarterów, podobnie jak w poprzednich kwartałach, doszło do zahamowania ruchu. W dalszym ciągu bardzo dobre wyniki uzyskali przewoźnicy niskokosztowi w szczególności Ryanair i Wizzair, którzy byli jednymi z głównych motorów wzrostu w polskich portach lotniczych. Ponadto, podobnie jak w pierwszym kwartale, znaczne wzrosty odnotował PLL LOT (+ 19 proc.), dzięki zwiększeniu oferowania i otwarciu kolejnych połączeń. Spośród wszystkich portów lotniczych spadki odnotował tylko Łódź-Lublinek oraz Zielona Góra-Babimost.

Wyniki przewozów pasażerskich zanotowane przez polskie porty w pierwszym półroczu znacznie przewyższyły te zrealizowane przez europejskie porty zrzeszone w ACI Europe. Ruch międzynarodowy w Polsce zanotował w tym czasie znacznie wyższą dynamikę ruchu (+10 proc.) w porównaniu do przewozów międzynarodowych zrealizowanych przez porty ACI. Należy podkreślić, że do wzrostu ruchu międzynarodowego przyczyniły się przewozy zarówno z pierwszego jak i drugiego kwartału. Bardzo dobre wyniki w pierwszym półroczu odnotowano także w przewozach krajowych (+9 proc.), które kształtowały się również na znacznie wyższym poziomie w porównaniu do portów ACI.

Liderem wzrostu, pod względem ilościowym w drugim kwartale i w pierwszym półroczu było lotnisko Chopina w Warszawie. Wśród portów regionalnych, najlepszy wynik w drugim kwartale odnotował port Kraków-Balice, a następnie Gdańsk im. L. Wałęsy. Bardzo dobre wyniki uzyskało także lotnisko w Lublinie. Dodatnie dynamiki ruchu uzyskały także pozostałe porty regionalne, z wyłączeniem portu Łódź- Lublinek oraz Zielona Góra-Babimost. W dużej mierze była to zasługa przewoźników niskokosztowych, którzy zwiększyli oferowanie i przewoźników sieciowych, którzy otworzyli nowe połączenia w kilku polskich portach.

W ramach przewozów regularnych w drugim kwartale, największe wzrosty były w przypadku Wielkiej Brytanii, a następnie Hiszpanii, Szwecji i Holandii. W przewozach czarterowych najpopularniejszym kierunkiem była po raz kolejny Grecja. Spadki przewozów nastąpiły w przypadku kierunków o niestabilnej sytuacji politycznej jak Turcja, Egipt, Tunezja czy Maroko.

Podobnie jak w pierwszym kwartale, tak i w drugim, doszło do zmiany struktury udziałów w rynku ze względu na model biznesowy przewoźnika lotniczego. Przewoźnicy niskokosztowi w całym półroczu zwiększyli swój udział kosztem przewoźników sieciowych i czarterowych. Działo się to przy różnych dynamikach reprezentujących poszczególne modele biznesowe. Co ciekawe w drugim kwartale to przewoźnicy sieciowi odnotowali wyższą dynamikę (+14 proc.) niż przewoźnicy LCC (+8 proc.).

Najwyższe dynamiki wśród przewoźników niskokosztowych uzyskali Ryanair i Wizzair. Dobre wyniki zanotował również Easy Jet. W przypadku przewoźników sieciowych największe wzrosty ilościowe miał PLL LOT, KLM i SAS.

Słabe wyniki w drugim kwartale odnotowali przewoźnicy czarterowi, w przypadku których ruch spadł o 10 proc. Warto wskazać, że w dalszym ciągu liderem tutaj pozostaje Enter Air, któremu udało się jako jednemu z nielicznych uzyskać nieznaczny wzrost w przewozach.

Więcej szczegółowych informacji na temat przewozów pasażerskich w drugim kwartale 2016 roku można znaleźć na stronie ULC w zakładce Statystyki i analizy rynku transportu lotniczego.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię