2016-12-06

ULC o przyjmowaniu przez pracowników prezentów

Urząd Lotnictwa Cywilnego zamieścił informację dotyczącą przyjmowania przez pracowników ULC prezentów bądź dowodów wdzięczności.

W celu uniknięcia niejednoznacznych sytuacji mogących wywoływać wątpliwości co do obiektywizmu realizacji zadań przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w związku z realizacją przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 uprzejmie informujemy, że w Urzędzie obowiązuje zakaz przyjmowania przez pracowników (w tym również przez osoby wykonujące czynności na podstawie umów zlecenia) jakichkolwiek prezentów, upominków, pamiątek, dowodów wdzięczności lub innych korzyści materialnych. Przedmioty takie będą, w zależności od ich natury zwracane, niszczone albo przekazywane placówkom oświatowym lub oświatowo-wychowawczym. Pamiętać należy, że tylko obiektywna realizacja zadań przez nadzór lotniczy pozwala zagwarantować bezpieczeństwo nas wszystkich.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

2

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2016-12-08 06:49:42 ~~PRL~~

Panowie z Urzędu Lotnictwa Cywilnego tu nie chodzi o prezenty lecz o powiązanie ze starą gwardią, z byłymi kolegami z lotniczego PRL, którzy wolą wszystko załatwić za pomocą kolesiostwa niż normalnie. Od prezentów Wy sie odwalcie.

Utworzony: 2016-12-07 10:08:18 ~~Master Breslau~~

Zaczyna się od małego prezentu , potem wczasy i już ktoś jest kupiony.