2015-04-14

Tablica pamiątkowa z okazji 90-lecia WSOSP

W Dęblinie, z udziałem m.in. Dowódcy Generalnego RSZ, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 90 rocznicę powstania „Szkoły Orląt”.

W trakcie uroczystości związanych z jubileuszem 90-lecia Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 14 kwietnia 2015 roku Dowódca Generalny RSZ gen. broni pil. Lech Majewski dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w asyście Rektora-Komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. hab. Jana Rajchela, dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Mariana Jeleniewskiego oraz byłego dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej gen. broni pil. w stanie spoczynku Jerzego Gotowały. Wydarzenie to ma szczególny charakter, ponieważ upamiętnia 90 lat istnienia „Szkoły Orląt”.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych jest kontynuatorką wspaniałych i pełnych chwały tradycji polskiego szkolnictwa wojskowego. Początki sięgają 1925 roku, kiedy to w Grudziądzu powstała Oficerska Szkoła Lotnicza, przeniesiona dwa lata później do Dęblina. W historii światowego lotnictwa nazwiska absolwentów „Szkoły Orląt” na trwałe zapisały się wspaniałymi osiągnięciami wojennymi podczas walk na wszystkich frontach II wojny światowej i sportowymi.

Dęblińska szkoła lotnicza kształci i wychowuje młode pokolenia polskich lotników, mając do dyspozycji najnowsze osiągnięcia światowej wiedzy i techniki lotniczej. Pielęgnuje też chlubne tradycje lotników polskich.

W ostatnich latach „Szkoła Orląt” kształci również studentów na kierunkach cywilnych przekazując im tajniki lotniczej wiedzy na światowym poziomie. Podczas pobytu w murach uczelni zdobywają oni niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

Studenci dęblińskiej uczelni rozwijają swoje zainteresowania w ramach kół naukowych oraz osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej.

mjr Wiesław Świerkowski
WSOSP

Ocena:  
( 5 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię