2017-02-28

Sztandar PSP na Zachodzie powrócił do Muzeum Sił Powietrznych

24 lutego 2017 roku do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie powrócił Sztandar Polskich Sił Powietrznych.

Od października 2015 r. do lutego 2017 r. w pracowni Muzeum Wojska Polskiego Sztandar poddawany był profesjonalnej konserwacji. Przez lotników polskich uznawany jest za relikwię.

Sztandar powstał w 1940 roku z inicjatywy kpt. pil. obs. Jana „Katoczka” Hryniewicza – przed wojną instruktora i dowódcy Eskadry Ćwiczebnej Obserwatorów w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, w Dęblinie, ur. 22.01.1902, w Limontowszczyźnie pod Wilnem.

Hryniewicz będąc z grupą polskich lotników we francuskiej bazie Lyon-Bron często sięgał po ofiarowany przez matkę medalion z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, wykonany z okazji koronacji Jej cudownego obrazu w 1927 r. Medalion otrzymał po wypadku lotniczym, z którego wyszedł bez szwanku. Czytając motto „Miłość żąda ofiary” wpadł na pomysł stworzenia sztandaru. Sam będąc wilniukiem nie wyobrażał sobie, aby sztandar mógł powstać gdzie indziej, postanowił zwrócić się listownie do swojej siostry Katarzyny Sienkiewiczowej i znajomych matki – dr Zofii Wasilewskiej-Świdowej oraz Józefy Górskiej z prośbą o jego wykonanie – miał być dziełem rąk polskich kobiet i ich ucieleśnieniem dla walczących na obczyźnie żołnierzy.

„Sztandar od nich stanie się widomym błogosławieństwem naszej walki. Pod sztandarem od nich będziemy bić się i zwyciężać. Sztandar utkany rękami kobiet polskich – naszych matek, sióstr, żon i narzeczonych – wypowie ich pragnienia, będzie dla nas głosem Kraju” – wspominał Hryniewicz w 1945 roku.

Zredagowania i napisania listu do Wilna podjęła się, na prośbę Hryniewicza, Aleksandra Zasuszanka-Dobrowolska, autorka słów „Marsza Lotników”

Szkice sztandaru wykonali, dwaj podchorążowie – Zbigniew Wojda i Kazimierz Karaszewski. Całość sztandaru zaprojektowana została zgodnie z zasadami obowiązującymi wówczas w Wojsku Polskim. Tło stanowi czerwony krzyż na białym polu.

Jan Hryniewicz zakładając dalszą walkę pod skrzydłami Francji prosił by na sztandarze znalazły się również francuskie symbole, co odzwierciedlały lilie Burbonów Fleur-de-lis w czterech białych rogach, głównej strony płata chorągwi, kojarzone też z liliami korony jagiellońskiej. W centrum znajdować miał się wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej – patronki miasta Wilna. Otoczony wieńcem. W górnej części krzyża wizerunek orła białego w koronie – symbol państwa polskiego. Na dole napis BÓG HONOR OJCZYZNA. Tę stronę sztandaru zaprojektował pchor. Wojda.

Stronę odwrotną płata chorągwi, projektu Kazimierza Kraszewskiego, stanowić miał w części centralnej wizerunek św Teresy z Lisieux wspartej na mieczu i krzyżu – patronka zwycięstwa Marszałka Focha. Na dole krzyża „słowa „Miłość żąda ofiary” i skrzydełko Szkoły Podchorążych Dęblina. W wersji końcowej w górnym, lewym, białym polu znalazła się polska odznaka pilota, w prawym biało-czerwona szachownica. Na górnej części krzyża napis: Wilno 1940, w dolnym, lewym, białym polu odznaka Szkoły Podchorążych Lotnictwa, w prawym polska odznaka obserwatora (nawigatora) lotniczego.

Aby przedsięwzięciu zapewnić sukces Jan Hryniewicz wraz z por. Tadeuszem Żeligowskim wysłali trzy oddzielne listy, każdy inną drogą. Hryniewicz przesłał ponadto kopie wzorów sztandaru gen. Lucjanowi Żeligowskiemu, który miał gotowy sztandar wręczyć walczącym pilotom oraz swojemu wieloletniemu dowódcy płk. Wacławowi Iwaszkiewiczowi.

Dr Zofia Wasilewska-Świdowa – późniejsza matka chrzestna sztandaru, zwróciła się z prośbą o radę w tej sprawie do ks. dr. Józefa Kucharskiego. Wilno znajdowało się w tym czasie, w rękach Litwinów i sprawa wymagała ponadprzeciętnych środków ostrożności. Powołano komitet pod nazwą „Towarzystwo Pomocy Obywatelskiej” na, którego czele stanęła pani Jadwiga Oskierczyna. Oszacowano koszty na 3000 litów. Ofiarność mieszkańców Wilna pozwoliła zgromadzić wymaganą kwotę już w pierwszym dniu zorganizowanej, w tym celu kwesty.

Problemem były materiały potrzebne do wykonania sztandaru – adamaszek oraz złote i srebrne nici, których w tym czasie nie można było dostać w okupowanym Wilnie. Z pomocą przyszedł metropolita wileński – arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, któremu udało się wszystko to pozyskać w Berlinie…, jak się miało okazać stolica Trzeciej Rzeszy na trwałe wpisała się w historię sztandaru i pojawi się w niej ponownie.

Hafty główne wykonały Siostry Miłosierdzia w zakładzie św. Kazimierza przy ulicy Mostowej, następnie pracami wykończeniowymi zajęły się Siostry Benedyktynki w klasztorze przy kościele Św. Michała Archanioła. Prace nad sztandarem ukończono w czerwcu 1940 roku. Poświęcenia w Ostrej Bramie dokonał zaangażowany od początku ks. Józef Kucharski – czynił to pod osłoną nocy w obecności jedynie kościelnego.

Pierwszą próbę dostarczenia sztandaru do Francji podjęła kurierka (nie jest znane jej nazwisko) owijając go wokół ciała. Drogą lądową dotarła przez granicę radziecką i niemiecką do Belgii, gdzie zastała ją wiadomość o kapitulacji Francji. Powróciła do Wilna tą samą drogą.

Zapadła decyzja o wysłaniu sztandaru do Wielkiej Brytanii. Sztandar początkowo trafił do ataszatu japońskiego w Kownie, gdzie dostarczył go, wraz ze sztandarem 81 pułku Strzelców Grodzieńskich im. Stefana Batorego, Stanisław Daszkiewicz ps. Herman. Zanim do tego doszło Sztandar z Wilna do Kowna przewiozła działaczka społeczna Polonii litewskiej, kownianka, Eugenia Stankunowiczówna ps. Gienia.

Dzięki zamieszaniu jakie panowało w Kownie (miasto opuszczały wszystkie placówki dyplomatyczne) udało się Daszkiewiczowi wyjechać ze sztandarami. Duży udział miał w tym japoński konsul Chiune Sugihara, który był bardzo przychylny polskiej akcji i osobiście dopilnował by Daszkiewicz bezpiecznie dotarł do Berlina. Sztandary trafiły do skrytki w ataszacie Japonii. Kierownictwo akcji przejął właściciel skrytki, kpt. Jerzy Jakubianiec – polski oficer wywiadu przebywający w Berlinie oraz tłumacz i kurier w ambasadzie japońskiej – mjr dypl. Michał Rybikowski. W październiku 1940 roku Rybikowski w towarzystwie kuriera dyplomatycznego Japonii dostarczył sztandar poselstwu polskiemu w Sztokholmie, stamtąd bez problemów został on przewieziony do Wielkiej Brytanii.

Do Londynu Sztandar trafił 4 marca 1941 r.

Zanim sztandar mógł być przekazany polskim lotnikom należało wykonać drzewiec i przepisową głowicę – tę zaprojektowała, będąca skarbnikiem Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych, Zofia Wisznicka-Kleczyńska, artystka malarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Głowica została odlana przez londyńską firmę Spink z zebranych wśród lotników srebrnych i złotych kosztowności. Drzewiec ufundował mąż Aleksandry Zasuszanki-Dobrowolskiej, kpt. obs. Krzysztof Dobrowolski.Przygotowanie Sztandaru Polskich Sił Powietrznych do umieszczenia w gablocie (zdjęcia Muzeum Sił Powietrznych)

Uroczystość wręczenia sztandaru Polskim Siłom Powietrznym odbyła się 16 lipca 1941 roku w bazie Królewskich Sił Powietrznych, w Swinderby. Kpt. Hryniewicz wręczył sztandar gen. Lucjanowi Żeligowskiemu by ten oddał go na ręce generała Sikorskiego z prośbą o przekazanie go lotnictwu. Gen. Sikorski – Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych przyjął sztandar z rąk gen. Żeligowskiego i po wygłoszeniu przemówienia przekazał na ręce Inspektora Polskich Sił Powietrznych gen. bryg. obs. Stanisława Ujejskiego, który w imieniu całego lotnictwa ślubował na sztandar, a następnie przekazał go na ręce dowódcy 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej ppłk. Wacława Makowskiego. Tym samym Sztandar Polskich Sił Powietrznych trafił do polskich lotników zamykając pewną klamrę swej historii.

Dzień 16 lipca ogłoszony został przez Naczelnego Wodza Świętem Lotnictwa Polskiego.

Sztandar gościł trzy miesiące w 300. Dywizjonie Bombowym, a następnie trafił kolejno, zgodnie z ich numeracją, do polskich dywizjonów.

Z rąk lotników, ostatniego, 318 dywizjonu sztandar trafił do polskiego kościoła w Londynie przy Devonia Road. 10 lipca 1947 r. Polskie Siły Powietrzne uroczyście pożegnały sztandar i przekazały go w depozyt Instytutowi Historycznemu im. Gen. Sikorskiego (od 1965 r. Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego).

W dniu 4 września 1992 r., w czasie I Światowego Zjazdu Lotników Polskich, oficjalna delegacja Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, wraz z pocztem sztandarowym tworzonym przez: płk dypl. pil. Tadeusza Andersza, mjr pil. Andrzeja Jeziorskiego, mjr pil. Mieczysława Sawickiego i kpt. pil. Tadeusza Rumana, przekazała uroczyście Sztandar Polskich Sił Powietrznych lotnikom polskim. Zgodnie z życzeniem nieżyjącego już Jana Hryniewicza sztandar został umieszczony w Sali Tradycji „Szkoły Orląt” w Dęblinie.

Podczas VI Światowego Zjazdu Lotników Polskich w 2012 roku oficjalnym depozytariuszem sztandaru zostało Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

J. Zagożdżon

Źródło: Muzeum Sił Powietrznych

Ocena:  
( 1 )      znakomity :)
  Opinii:  

1

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-04-21 19:09:00 ~~Cesmah~~

Amoxicillin Adult Dosage Buy Viagra Zithromax Identification Priligy Dapoxetine Side Effects viagra On Line Acticin Need Usa By Money Order Thamesdown Generic Progesterone Medicine Tablets generic viagra Priligy Medikament My Cat Ate An Amoxicillin Cheap Viagra Drugs Online Without Prescription Levitra 10 Mg Controindicazioni viagra Order Avanafil Propecia Proscar Finasteride 5 Mg viagra Buy Cephalexin Levitra 10mg Generic cialis Canada Metformin No Prescription Elocon Elocon Cream For Sale Harrogate isotretinoin for sale Purchase Zithromax No Prescription Amoxicillin Sell cialis online pharmacy Vardenafil Online No Prescription Como Cortar Propecia viagra Viagra Sildenafil Citrate Buy Levitra Without Rx Buy Cialis Buy Alli Diet Pills Online Viagra Pfizer Es cialis Levitra Probepackung Cialis De 5mg viagra Sexual Dysfunction Cialis Viagra Levitra Comprar cialis buy online Can Amoxicillin Treat Bacterial Vaginosis Effect Of Propecia On Sex Drive viagra Priligy 30 Mg Ou 60 Mg Lioresal Medicament cialis Cialis Senza Ricetta Yahoo Answers Loan provider does not stipulate of restrict borrower to expending obtained loan money according to his or her necessities.. bad credit loans outside Brevard.Bank of America N.Cialis Lilly Icos 5 Mg cialis online pharmacy Buy Propecia Canada 1 Mg Cialis Occhi Rossi zoloft australia Costo Viagra In Svizzera Amoxicillin Dosage For Adults Cheap Cialis Se Puede Comprar Viagra En La Farmacia Buy Now Finasteride buy cheap generic levitra online Secure Ordering Provera Order Buy Viagra In Person cialis 20g Propecia For Sale Online Pharmacy Propecia After 5 Years cialis Buy Drugs Androcur Clomid levitra from canada Tadacip Online No Prescription Prix En Pharmacie Du Levitra viagra Sex Pills Like Viagra 294 Cialis Kaufen Aachen accutane online fast deliverey Comparatif Viagra Generique Lioresal Comprime Secable Cheap Cialis Buy Lasix Online Canada Geschichte Levitra cialis Comprar Cialis Campinas Muscle Propecia Finasteride fluoxetine 20 mg buy Viagra Acquisto Sicuro Viagra Without Prescriptions Usa generic viagra Levitra Se Vende Sin Receta Order generic isotretinoin low price internet overseas Cheap Cialis Cash On Delivery Bentyl Pills Generic Cialis Online Europe viagra Commander Baclofen