2016-07-17

Szkolenie selekcyjne w Aeroklubie Orląt

Aeroklub „Orląt” w Dęblinie prowadzi samolotowe szkolenie selekcyjne kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Celem takiego szkolenia jest sprawdzenie i ocena predyspozycji kandydatów do wykonywania zawodu pilota wojskowego.

Organizację selekcyjnego szkolenia samolotowego kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych dęblińskiemu aeroklubowi zleciło Ministerstwo Obrony Narodowej, które ogłosiło konkurs na realizację tego zadania. Jak poinformował redakcję pil. instr. Jarosław Matyszczak, dyrektor aeroklubu, z końcem maja poinformowano o wyborze złożonej przez Aeroklub „Orląt” oferty, a 22 czerwca podpisano umowę na szkolenie 40 kandydatów. Kosz szkolenia, które jest finansowane w formie powierzenia ze środków publicznych, wynosi 600 tys. zł, a jego termin to 23 czerwca – 27 lipca.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia – tłumaczy Jarosław Matyszczak – jest sprawdzenie i ocena predyspozycji potencjalnych kandydatów chcących wykonywać zawód pilota wojskowego.

W ramach szkolenia w dęblińskim aeroklubie, kandydaci do „Szkoły Orląt” przejdą pełne szkolenie teoretyczne do licencji PPL(A) oraz szkolenie praktyczne w wymiarze 20 godzin, zostaną także poddani sprawdzeniu predyspozycji na symulatorze „Selekcjoner”.

Obowiązujący w Aeroklubie „Orląt” i zatwierdzony przez ULC program szkolenia teoretycznego do licencji PPL(A) przewiduje 101 godzin zajęć i kończy się egzaminem. Zdanie egzaminu, a także uzyskanie pozytywnych orzeczeń lotniczo-lekarskich wydanych przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej to warunki udziału w szkoleniu praktycznym na samolotach.

Pierwszy etap szkolenia praktycznego (nalot 10-12 godzin) obejmuje „szkolenie do wylotu samodzielnego po kręgu, a po pozytywnie zdanym egzaminie wykonanie do 13 lotów samodzielnych po kręgu”. Etap drugi (nalot do 20 godzin) to „loty zapoznawcze do strefy, w zasłoniętej kabinie, szkolenie nawigacyjne z przelotami na inne lotniska w tym kontrolowane oraz wykonanie lotów na średni pilotaż w celu określenia zachowania kandydata podczas akrobacji”.

Szkolenie praktyczne odbywa się na lotnisku w Dęblinie, a prowadzą je instruktorzy z dużym doświadczeniem w lotnictwie cywilnym oraz państwowym. Do realizacji podstawowego szkolenia praktycznego przewidziano wykorzystanie samolotów Diamond DA20-C1 oraz Cessna 150. Loty na akrobację będą wykonywane na Zlinie 242L.

Zakładane rezultaty realizacji szkolenia selekcyjnego to m.in. wybór najlepszych kandydatów, posiadających najwyższe predyspozycje do wykonywania w przyszłości zawodu pilota wojskowego, co wpływa też na obniżenie kosztów dalszego szkolenia lotniczego w „Szkole Orląt”. Podchorążowie zyskują możliwość kontynuowania szkolenia do licencji PPL(A) podczas studiów.

Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia praktycznego, opinie lotnicze kandydatów wraz z oceną ich predyspozycji zostaną dostarczone do wydziału rekrutacji WSOSP.
Sławomir Kasjaniuk