2012-01-31

Szkolenie na motolotnie i samoloty ultralekkie

OSL Moto - Lot DG zaprasza na lotnicze szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego (UAP) oraz motolotni (PHGP).

Pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące między innymi wpisania się na listę kandydatów na wybrane teoretyczne szkolenie lotnicze, odbędzie się 25 lutego 2012 roku w budynku administracji Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu przy ulicy 4 Pułku Lotniczego 17. Tego samego dnia rozpoczną się pierwsze wykłady.

Żeby wziąć udział w szkoleniu na motolotnie należy mieć ukończone 15 lat, posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne, posiadać pozytywny wynik badań lotniczo – lekarskich właściwych dla PHGP. By przystąpić do kursu na samoloty ultralekkie trzeba mieć ukończone 16 lat, posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne oraz mieć pozytywny wynik badań lotniczo – lekarskich.

Kandydat na szkolenie powinien przedłożyć następujące dokumenty: uwierzytelnioną kopię świadectwa szkolnego, orzeczenie lotniczo – lekarskie według grupy III (jeżeli kandydat nie osiągnął pełnoletniości, musi posiadać zgodę opiekunów prawnych na szkolenie lotnicze), oświadczenie o podporządkowaniu się dyscyplinie lotniczej i zachowaniu wymogów higieny psychicznej i fizycznej.

Część teoretyczna realizowana jest w trybie: stacjonarnym (54 godzin wykładów), indywidualnym (zaocznym – 18 godzin konsultacji/3 godz. wykładów), mieszanym (stacjonarno – zaocznym). Teoria obejmuje następujące zagadnienia: prawo i przepisy lotnicze, ogólna wiedza o samolocie UL/motolotni, osiągi i planowanie lotu, człowiek – możliwości i ograniczenia, procedury operacyjne, nawigacja, meteorologia, zasady lotu, ogólne bezpieczeństwo lotów, łączność.

Szkolenie praktyczne składa się z minimum 25 godzin lotów, w tym minimum 7 godz. (PHGP) lub 8 godz. (UAP) lotów samodzielnych. Praktyka składa się z trzech etapów:

I etap Zad. A I - SZKOLENIE DO SAMODZIELNEGO WYLOTU:

ćw. 1 - Loty zapoznawcze.
ćw. 2 - Loty do strefy na naukę podstawowych elementów pilotażu oraz obserwacji i oceny położenia w przestrzeni.
ćw. 3 - Loty po kręgu połączone z nauką jego elementów oraz startu i lądowania.
ćw. 4 - Loty na sytuacje awaryjne i niebezpieczne.
ćw. 5 - Loty doskonalące: po niskich kręgach, poprawiające błędy przy lądowaniu.
ćw. 6 - Loty egzaminacyjne przed samodzielnym wylotem.
ćw. 7 - Loty samodzielne po kręgu (średnio po uzyskaniu ok. 10 godz. nalotu).
ćw. 8 - Loty samodzielne doskonalące do strefy i po kręgu.

II etap Zad. A II - SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

ćw. 1 - Loty na nowym typie statku powietrznego (nieobowiązkowe - pomocnicze).
ćw. 2 - Loty na doskonalenie lądowania w ograniczonym terenie samodzielne i dwusterowe.
ćw. 3 - Starty i lądowania w terenie przygodnym (dwusterowe i samodzielne).

III etap Zad. A III - SZKOLENIE NAWIGACYJNE:

ćw. 1 - Loty dwusterowe po trasach nawigacyjnych z lądowaniami na obcych lotniskach i w terenie przygodnym.
ćw. 2 - Loty samodzielne po trasach nawigacyjnych.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt pod numerami telefonów: 601 690 571, 796 089 249 lub drogą mailową: motolot-dg@wp.pl , motolot-dg@o2.pl
bp

Ocena:  
( 34 )      nie oceniany
  Opinii:  

10

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2012-10-06 13:39:12 ~~Livia~~

cialis 235 auto insurance =O car insurance rates 467617

Utworzony: 2012-07-05 19:51:11 ~~Welcome~~

car insurance lsqwpd life insurance quotes %-( viagra %((( home insurance 37346

Utworzony: 2012-03-13 03:41:02 ~~Stella~~

I noticed nothing reoccurs every year on the calendar . I think I saw that there is an option to select reoccurs every year when you post an event . I think birthdays and anniversaries may need to be altered .

tramadol maryland health insurance plan

Utworzony: 2012-03-08 11:40:59 ~~Jenay~~

Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as

online car insurance car insurance quotes

Utworzony: 2012-03-08 05:31:15 ~~Loradae~~

Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as

car insurance rates state auto insurance