2012-02-06

Szkolenie motolotniowe w Aeroklubie Łódzkim

Aeroklub Łódzki ogłasza nabór na szkolenie teoretyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota motolotni.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 3 marca 2012 roku o godzinie 10.00 w budynku Aeroklubu Łódzkiego przy ulicy Gen. St. Maczka 36.

Kurs do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni obejmuje 46 godzin wykładów zgodnie z programem szkolenia oraz 25 godzin lotów szkolnych, z czego 8 godz. to loty samodzielne. Szkolenie teoretyczne odbywa się w sali wykładowej Aeroklubu Łódzkiego natomiast część praktyczna na terenie Portu Lotniczego im. W. Reymonta w Łodzi (Łódź Lublinek).

Kandydaci do kursu motolotniowego muszą stać się członkami Aeroklubu Łódzkiego. Zgodnie z regulaminem członkostwa AŁ należy wypełnić deklarację członkowską oraz wnieść opłatę wpisową, która jednocześnie zwalnia z opłaty za teoretyczną część szkolenia. Przed rozpoczęciem praktyki należy przedstawić badanie lotniczo-lekarskie kategorii III. W celu otrzymania zniżki trzeba pobrać skierowanie na badania z sekretariatu AŁ.

Warunkiem dopuszczenia do szkolenia jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej NNW. Wniosek na polisę można pobrać w sekretariacie AŁ. W związku z tym, iż osoba po raz pierwszy nabywająca prawa członkowskie ma status „członek stowarzyszony" nie płaci ona składek członkowskich przez okres połowy roku. Jest to czas, w którym osoba szkolona może podjąć decyzję o kontynuacji szkolenia oraz poznać specyfikę danej specjalności lotniczej. Po upływie tego okresu należy złożyć deklarację o zmianie członkostwa ze stowarzyszonego na wspierającego. Członkowie wspierający opłacają składki zgodnie z uchwałą rządu AŁ. Wysokości składek, regulamin członkostwa oraz wszelkie inne informacje dostępne są na stronie internetowej AŁ: www.aeroklub-lodz.pl.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać u instruktorów motolotniowych pod numerami telefonów: Zbigniew Czerwik: 502 156 444; Paweł Walendziak: 501 756 400 lub w biurze aeroklubu 609 193 935 ; 42 684 35 50 lub drogą mailową: sekretariat@aeroklub-lodz.pl

Źródło: Aeroklub Łódzki
bp

Ocena:  
( 284 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię