2012-03-23

Szkolenie motolotniowe i ULM

OSL Moto - Lot DG zaprasza na lotnicze szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego (UAP) oraz motolotni (PHGP).

Najbliższe spotkanie organizacyjne, a w dalszej części dotyczące między innymi wpisania się na listę kandydatów na wybrane teoretyczne szkolenie lotnicze, odbędzie się w weekend 14 i 15 kwietnia 2012 roku od godziny 08.00 w salach metodycznych budynku administracji Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu przy ulicy 4 Pułku Lotniczego 17 lub w siedzibie Toruńskiej Akademii Jazdy. Wtedy też rozpoczną się pierwsze wykłady.

Sobotnio – niedzielne zajęcia szkoleniowe będą rozpoczynały się od godziny 08.00/09.00, i potrwają do 9 godzin dziennie (przewidywane zakończenie szkolenia po 6 - 7 spotkaniach). Nowi kandydaci będą na bieżąco dopisywani do trwającego kursu, pod warunkiem, że nadrobią zaległości szkoleniowe na dodatkowych zajęciach w terminie ustalonym przez ośrodek. Do wewnętrznego egzaminu teoretycznego osoba szkolona może przystąpić w dniu zakończenia kursu. Po zdaniu egzaminu i ostatecznym rozliczeniu finansowym z ośrodkiem, kursant otrzyma świadectwo ukończenia szkolenia teoretycznego(PHGP lub UAP), uprawniające do dalszego szkolenia praktycznego.

Żeby wziąć udział w kursie na motolotnie należy mieć ukończone 15 lat, posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne, posiadać pozytywny wynik badań lotniczo – lekarskich właściwych dla PHGP. By przystąpić do kursu na samoloty ultralekkie trzeba mieć ukończone 16 lat, posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne oraz mieć pozytywny wynik badań lotniczo – lekarskich.

Kandydat na szkolenie powinien przedłożyć następujące dokumenty: uwierzytelnioną kopię świadectwa szkolnego, orzeczenie lotniczo – lekarskie według grupy III (jeżeli kandydat nie osiągnął pełnoletniości, musi posiadać zgodę opiekunów prawnych na szkolenie lotnicze), oświadczenie o podporządkowaniu się dyscyplinie lotniczej i zachowaniu wymogów higieny psychicznej i fizycznej.

Część teoretyczna realizowana jest w trybie: stacjonarnym (54 godzin wykładów), indywidualnym (zaocznym – 18 godzin konsultacji/3 godz. wykładów), mieszanym (stacjonarno – zaocznym). Teoria obejmuje następujące zagadnienia: prawo i przepisy lotnicze, ogólna wiedza o samolocie UL/motolotni, osiągi i planowanie lotu, człowiek – możliwości i ograniczenia, procedury operacyjne, nawigacja, meteorologia, zasady lotu, ogólne bezpieczeństwo lotów, łączność.

Szkolenie praktyczne składa się z minimum 25 godzin lotów, w tym minimum 7 godz. (PHGP) lub 8 godz. (UAP) lotów samodzielnych. Praktyka składa się z trzech etapów:

I etap Zad. A I - SZKOLENIE DO SAMODZIELNEGO WYLOTU:

ćw. 1 - Loty zapoznawcze.
ćw. 2 - Loty do strefy na naukę podstawowych elementów pilotażu oraz obserwacji i oceny położenia w przestrzeni.
ćw. 3 - Loty po kręgu połączone z nauką jego elementów oraz startu i lądowania.
ćw. 4 - Loty na sytuacje awaryjne i niebezpieczne.
ćw. 5 - Loty doskonalące: po niskich kręgach, poprawiające błędy przy lądowaniu.
ćw. 6 - Loty egzaminacyjne przed samodzielnym wylotem.
ćw. 7 - Loty samodzielne po kręgu (średnio po uzyskaniu ok. 10 godz. nalotu).
ćw. 8 - Loty samodzielne doskonalące do strefy i po kręgu.

II etap Zad. A II - SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

ćw. 1 - Loty na nowym typie statku powietrznego (nieobowiązkowe - pomocnicze).
ćw. 2 - Loty na doskonalenie lądowania w ograniczonym terenie samodzielne i dwusterowe.
ćw. 3 - Starty i lądowania w terenie przygodnym (dwusterowe i samodzielne).

III etap Zad. A III - SZKOLENIE NAWIGACYJNE:

ćw. 1 - Loty dwusterowe po trasach nawigacyjnych z lądowaniami na obcych lotniskach i w terenie przygodnym.
ćw. 2 - Loty samodzielne po trasach nawigacyjnych.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt pod numerami telefonów: 601 690 571, 796 089 249 lub drogą mailową: motolot-dg@wp.pl , motolot-dg@o2.pl .
bp

Ocena:  
( 8 )      nie oceniany
  Opinii:  

2

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2012-04-02 08:05:46 ~~SP~~

Szkoliłem się u Pana Darka na samolocie. Niestety nie podobało mi się i przeniosłem się do Kompolu i tam odbyłem szkolenia tak jak to być powinno.

Utworzony: 2012-03-30 13:54:00 ~~kandydat~~

Uwaga!!!!!!!!!!Instruktor pobiera opłaty za cały kurs z góry ( nie jest to regułą, ale są takie naciski). Uważajcie i nie dajcie się naciągnąć. Co do szkolenia samolotowego to ośrodek nie posiada własnego sprzętu. Czyli trzeba kupić sobie samolot a później się szkolić. Trochę śmieszna sytuacja.
Zdecydowanie odradzam