2016-10-17

Szkolenia mechaników w Bezmiechowej

Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej zaprasza na ostatnie kursy dla mechaników, organizowane wg przepisów krajowych. Istnieje możliwość zaliczenia egzaminów LKE w Bezmiechowej.

Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej zaprasza na ostatnie w tym sezonie, a najprawdopodobniej ostatnie według krajowych przepisów szkolenia.

Planowane są szkolenia w następujących specjalnościach:

1) Licencja mechanika obsługi balonu wolnego – koszt 2000 zł. 14-18.11.2016
Uwaga: Jedynym wymogiem formalnym dla uczestników jest wykształcenie minimum gimnazjalne, bądź równoważne.

2) Świadectwo kwalifikacji mechanika obsługi samolotów ultralekkich – koszt 2000 zł, 18-23.11.2016
Uwaga: Jedynym wymogiem formalnym dla uczestników jest wykształcenie minimum gimnazjalne, bądź równoważne.

3) Szkolenie na typy szybowców dla mechaników szybowcowych – 1400 zł, 7-13.11.2016
Uwaga: kurs składa się z trzech modułów: szybowce drewniane, kompozytowe i metalowo-drewniane, obejmuje 32 najpopularniejsze w kraju typy szybowców. Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów, którzy posiadają licencję mechanika obsługi szybowców, lub ukończyli kurs na licencję.

4) Szkolenie na typy motoszybowców dla mechaników motoszybowcowych – 400 zł
Uwaga: kurs obejmuje 7 najpopularniejszych w kraju typów motoszybowców.
Szkolenie uzupełniające. Warunkiem udziału jest zaliczenie wcześniejszego szkolenia na typy szybowców kompozytowych i metalowo-drewnianych w obecnej lub wcześniejszych edycjach kursu.

Wszystkie szkolenia planowane są w listopadzie 2016 r., wstępnie w dniach 7-23 listopada. Dokładne terminy mogą ulec nieznacznym zmianom.

Rozpoczęcie szkoleń w planowanych terminach uzależnione jest od liczby kandydatów.

Uwaga: Egzaminy LKE – Licencje
Kandydaci, którzy ukończyli wcześniej kurs na mechanika szybowcowego, motoszybowcowego i zdali egzamin teoretyczny w ULC w Warszawie, będą mogli podejść do egzaminu praktycznego LKE w Bezmiechowej, w trakcie trwania kursu.

Uwaga: Egzaminy LKE – świadectwa kwalifikacji na mechanika samolotów UL
Uczestnicy kursu oraz kandydaci, którzy ukończyli inne kursy do świadectwa kwalifikacji mechanika samolotów UL będą mogli podejść do egzaminów teoretycznych i praktycznych LKE.

W trakcie szkolenia istnieje możliwość zakwaterowania na terenie ośrodka. więcej szczegółów na stronie aos-bezmiechowa.pl

Źródło: AOS PRz Bezmiechowa

Ocena:  
( 4 )      znakomity :)
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię