2012-12-14

Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Modelarstwo to pierwszy etap szkolenia lotniczego. Stanowi najlepsze wstępne przygotowanie do szkolenia teoretycznego i praktycznego przyszłego pilota. Większość ludzi różnych zawodów związanych z lotnictwem, nie tylko pilotów w lotnictwie wojskowym i cywilnym ale także inżynierów, naukowców, kontrolerów ruchu, meteorologów, lekarzy lotniczych, ludzi zawodów administracyjnych i wielu innych rozpoczynała swą drogę do lotnictwa od modelarstwa. Wielce wymownym tego przykładem jest fakt, urastający do rangi symbolu, że z szeregu modelarzy wywodzi się pierwszy polski kosmonauta gen. Mirosław Hermaszewski, którego młodzieńcze marzenia, rozbudzone poprzez modelarstwo i szybownictwo na aeroklubowych lotniskach, stały się rzeczywistością.

Klub Modelarstwa Lotniczego prowadzi od wielu już lat pracę politechniczną wśród dzieci i młodzieży jako formę działalności oświatowo – kulturalnej Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W drodze do celu, jakim jest zbudowanie modeli latających, młodzi modelarze uzyskują szereg umiejętności praktycznych oraz niezbędny zasób wiedzy teoretycznej. Generalne zasady wpajane od samego początku to dokładność i estetyka wykonywanej pracy, samokontrola jakości na każdym etapie i krytyczna jej ocena.

Raz zaszczepione nawyki kultury technicznej i dyscypliny pracy przenoszone są w widoczny sposób na inne obszary życia młodych ludzi. W praktyce każdy modelarz wykonuje swoją pracę indywidualnie pod nadzorem instruktora, dostosowaną do wieku oraz możliwości manualnych i intelektualnych. W sumie młodzi ludzie otrzymują wartościową rozrywkę, sprzyjającą ich wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu. Najlepsi zaś docierają do drugiego etapu – sportu modelarskiego.

Od powstania Klubu nasi modelarze specjalizowali się w kilku kategoriach modeli – przede wszystkim swobodnie latających: szybowców klasy F1A i F1H, z napędem gumowym klasy F1G oraz napędzanych silnikiem na sprężony CO2 klasy F1K; na uwięzi – akrobacyjnych klasy F2B i F2B/M oraz zdalnie sterowanych modeli szybowców, a ostatnio także modeli napędzanych silnikiem elektrycznym. Dla najmłodszych przeznaczona jest klasa swobodnie latających szybowców F1A1/2 oraz modele halowe szybowców klasy F1N (tzw. „rzutki”).W trzydziestym szóstym roku istnienia Klubu w naszej lokalnej społeczności (a częściowo również poza nią) egzystuje około czterystu osób, które były lub są z nim związane. Niektórzy osiągnęli liczące się wyniki sportowe (galeria stu kilkudziesięciu pucharów i prawie dwie setki dyplomów mówi sama za siebie). Są pośród nich mistrzowie i wicemistrzowie Polski, członkowie kadry narodowej, kilkudziesięciu mistrzów województwa oraz tryumfatorzy pucharu Polski. Nasi zawodnicy są dobrze znani na lotniskach całego kraju, gdzie godnie reprezentują swoje miasto i region. Ponadto chętnie korzystamy z każdej okazji zaprezentowania się w imprezach dla mieszkańców Świebodzina, a także na zewnątrz.Klubem Modelarstwa Lotniczego opiekuje się od roku 1980 Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa (wcześniej, w latach 1975 – 1980 LZT „Elterma”). Dzięki jej mecenatowi dysponujemy odpowiednimi pomieszczeniami na Osiedlu Łużyckim, wyposażeniem oraz środkami finansowymi na płacę instruktorską. Środki na zakup materiałów i sprzętu oraz pokrycie kosztów wyjazdów pozyskujemy również od sponsorów oraz z oczywiście z własnych zasobów.

Od samego początku bardzo dobrze układa się współpraca z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej, który służył nam nieocenioną pomocą fachową i rzeczową w okresie powstawania, a obecnie wspiera nas materialnie i organizacyjnie na miarę swoich możliwości.Instruktorem jest od zarania mgr inż. Janusz Rutkowski, przy walnej pomocy starszych modelarzy – swoich wychowanków.

W 2004 r. założyliśmy Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, którego podstawowym celem statutowym uczyniliśmy krzewienie i wspieranie modelarstwa lotniczego. Od 2006 r. nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Staramy się, jak możemy, być w naszej działalności pożytecznymi i widocznymi mając nadzieję, że przez wieloletnią pracę i odnoszone sukcesy wypracowaliśmy sobie trwałe miejsce w naszym środowisku.Źródło: ssm.swiebodzin.pl
sb

Ocena:  
( 5 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię