2008-07-23

Su-22: ostatnia dekada?

Spośród ponad stu egzemplarzy samolotów Su-22 przekazanych polskiemu wojsku obecnie użytkowanych jest 48. Według stanu ewidencyjnego każda z trzech eskadr świdwińskiej brygady ma dysponować 16 samolotami tego typu. Ich okres użytkowania nieubłaganie zbliża się do końca.

Obecnie samoloty Su-22 znajdują się na wyposażeniu trzech eskadr 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Dwie z nich – 7 i 40 eskadra lotnictwa taktycznego – stacjonują w tym mieście, natomiast 8 związana jest z Mirosławcem. Samoloty trafiły do Polski w połowie lat 80., większość przekazano nam w latach 1985-1987. Stan ewidencyjny każdej z eskadr to 16 samolotów: 13 bojowych Su-22M4 oraz 3 szkolno-bojowe Su-22UM3K. Ewentualne nadwyżki trafiają do Agencji Mienia Wojskowego, która dalej nimi dysponuje. Samolot ten zyskał rzeszę zwolenników, zarówno wśród personelu Sił Powietrznych, jak i miłośników lotnictwa. Niejednokrotnie piloci brygady ze Świdwina wprawiali w zakłopotanie swoich zagranicznych kolegów z NATO, dysponujących znacznie nowocześniejszym, zaawansowanym technicznie sprzętem, wykonując wzorowo złożone zadania. Su-22 z 40 eskadry lotnictwa taktycznego w Świdwinie podczas międzynarodowych ćwiczeń BOLD AVENGER 2007 w Norwegii został uhonorowany dyplomem jako najsprawniejszy samolot biorący udział w ćwiczeniu... Faktem jest jednak, że Su-22 to samolot starzejący się z każdym rokiem, coraz mniej liczący się na współczesnym polu walki i ustępujący innym, nowszym konstrukcjom, opracowanym w późniejszych latach.

Samolot Su-22 pełni ważną rolę w Siłach Powietrznych i - zanim pojawi się jego następca - jest naszemu lotnictwu bardzo potrzebny. Jednak cykl życia technicznego użytkowanych obecnie maszyn powoli, ale nieubłaganie zbliża się do końca. – Na dzień dzisiejszy krańcowym okresem eksploatacji dla Su-22M4 i Su22UM3K jest odpowiednio 2014 i 2015 rok – informuje Wydział Prasowy Dowództwa Sił Powietrznych. Od kilku lat nie prowadzi się już remontów głównych Su-22 w wojskowych zakładach lotniczych (WZL nr 2 w Bydgoszczy), dzięki opracowanym w kraju biuletynom rutynowe przeglądy, podczas których przedłuża się żywotność samolotów, wykonuje się co 200 godzin w jednostkach. Siły Powietrzne chciałyby pozyskać następcę Su, który zająłby jego miejsce w eskadrach 1 Brygady, a w przyszłości Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Rozważane są różne typy samolotów bojowych, także najnowsze, światowe konstrukcje. Jeszcze nie określono ani ilości, ani tym bardziej typu pożądanego samolotu. Nie wiadomo, jakiej wielkości fundusze zostaną zagwarantowane na ten cel. Koncepcja, by zastąpić Su-22 samolotami szkolno-bojowymi raczej nie zostanie zrealizowana. Jednak decyzje o zakupie następcy – związane z dysponowaniem znacznymi środkami finansowymi – należą do tych z gatunku politycznych, które charakteryzują się tym, że nie są podejmowane w szybkim tempie. A czasu nie ma – od podjęcia stosownych decyzji, przeprowadzenia postępowania przetargowego, podpisania umów do dostawy maszyn do Sił Powietrznych minie wiele lat... A Brygada musi nieprzerwanie realizować proces szkolenia lotniczego, uczestniczyć w ćwiczeniach i wykonywać inne zadania.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaproponował wprawdzie opracowanie biuletynu, dzięki któremu okres użytkowania samolotów Su-22 zostałby wydłużony poza rok 2020. Samoloty byłyby eksploatowane według stanu technicznego, bez uwzględnienia dotychczasowych resursów. Nie jest jednak zbyt prawdopodobne, by ta propozycja zyskała uznanie w Siłach Powietrznych. Żywotność samolotu nie będzie wydłużana w nieskończoność, a takie działanie zdecydowanie odwlecze procedury zmierzające do pozyskania nowego, perspektywicznego samolotu bojowego, który zastąpiłby zasłużonego dla Sił Powietrznych, wrośniętego w lotniczy pejzaż Świdwina, Mirosławca, Powidza i innych miejsc w Polsce Suchoja.
Sławomir Kasjaniuk

Ocena:  
( 23 )      nie oceniany
  Opinii:  

1

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2011-05-27 09:20:11 ~~toxy~~

Oni to na serio pisza o tych zaletach tego szrotu???? To naprawde kosmos....