2008-09-09

Studenckie warsztaty lotnicze w Bezmiechowej

W dniach 27 września - 1 października odbędą się V Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze organizowane przez Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa.

Warsztaty tradycyjnie odbywają się w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej. Impreza jest skierowana do studentów uczelni kształcących inżynierów pracujących w różnych dziedzinach techniki lotniczej.

Podczas Warsztatów studenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami z instytucji i firm branży lotniczej, co pozwala na postawie informacji "z pierwszej ręki" poznać specyfikę pracy na różnych stanowiskach w lotnictwie.

Z drugiej strony studenci mogą pochwalić się projektami i pracami dyplomowymi wykonanymi na studiach. W ramach Warsztatów rozgrywany jest konkurs na Bezzałogowy Aparat Latający.

Więcej informacji na stronie internetowej Warsztatów.
Kontakt z organizatorami.

Piotr Jaśkowski

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię