2016-12-21

Stawki jednostkowe opłat nawigacyjnych w Polsce w 2017 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o wysokości stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych w Polsce, obowiązujących w 2017 roku.

Od 1 stycznia 2017 r. w Polsce obowiązywały będą następujące stawki jednostkowe opłat terminalowych:

1. 477,28 złotych dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej lotnisko Chopina w Warszawie/EPWA oraz
2. 840,08 złotych dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej lotniska:

 • Gdańsk im. Lecha Wałęsy/EPGD
 • Kraków – Balice/EPKK
 • Bydgoszcz – Szwederowo/EPBY
 • Katowice – Pyrzowice/EPKT
 • Łódź – Lublinek/EPLL
 • Poznań – Ławica/EPPO
 • Rzeszów – Jasionka/EPRZ
 • Szczecin – Goleniów/EPSC
 • Wrocław – Strachowice/EPWR
 • Zielona Góra – Babimost/EPZG
 • Warszawa/Modlin/EPMO
 • Lublin/EPLB
 • Radom – Sadków/EPRA
 • Olsztyn – Mazury/EPSY

 • Powyższe stawki zostały zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wydaną na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

  Przed zatwierdzeniem powyższych stawek jednostkowych Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, także na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zatwierdził strefy pobierania opłat terminalowych na 2017 rok. Utworzenie dwóch stref pobierania opłat terminalowych w powyższej konfiguracji zostało przewidziane w obowiązującym Planie Skuteczności Działania dla FABu Bałtyckiego na drugi okres odniesienia (lata 2015-2019). Rozwiązanie takie zostało przyjęte w wyniku procesu konsultacji z interesariuszami, prowadzonego na etapie tworzenia ww. Planu w I połowie 2014 r.

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

  Ponadto decyzją Komisji Poszerzonej Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL z 2 grudnia 2016 r., zatwierdzone zostały stawki jednostkowe opłat trasowych państw będących członkami tej organizacji na 2017 r. Dla Polski zatwierdzona została stawka krajowa w wysokości 185,47 PLN (42,96 EUR przy kursie 4,31698) obowiązująca w FIR Warszawa. Stawka administracyjna doliczana do stawki krajowej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych EUROCONTROL – powiększająca stawkę krajową – w związku z obsługą wielostronnego systemu opłat trasowych w 2017 roku wynosi 0,07 EUR. W konsekwencji tzw. globalna stawka jednostkowa, która jest podstawą naliczania przez Centralne Biuro Opłat Trasowych EUROCONTROL opłat trasowych za loty w polskiej przestrzeni powietrznej, wyniesie w 2017 roku 185,47 PLN plus 0,07 EUR (łącznie 43,03 EUR przy kursie 4,31698).

  Decyzja Komisji Poszerzonej w sprawie stawek opłat trasowych na 2017 rok

  Wskazane wyżej stawki jednostkowe opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych) zostały obliczone zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustawiającego wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej.

  Stawki te obowiązują od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. włącznie.

  Źródło: ULC

  Ocena:  
  ( 0 )      nie oceniany
    Opinii:  

  0

    

  Dodaj swoją opinię