2016-12-28

Spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

W dniu 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Komitet działa na podstawie Decyzji nr 3 Prezesa Urzędu z 2013 roku i pełni rolę platformy wymiany informacji i doświadczeń uczestników, umożliwia zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w kraju i za granicą oraz ułatwia rozpowszechnianie wiedzy w zakresie zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt i krzewienie świadomości istniejących zagrożeń dla lotnictwa cywilnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele portów lotniczych, specjaliści z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta, ornitolodzy, przedstawiciele strony wojskowej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W czasie spotkania przedstawiono szereg prezentacji, które dotyczyły m.in. aktualnie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych (UE, ICAO) w zakresie zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt i projektowanych zmian, zaprezentowano działanie systemu raportowania zdarzeń (ECCARIS) oraz przedstawiono praktyczne przykłady zderzeń statków powietrznych z ptakami, ich konsekwencje oraz podejmowane środki zaradcze i działania profilaktyczne. Szczególnie interesujące były przykłady zderzeń z ptakami w Lotnictwie Sił Zbrojnych PR oraz wyniki realizacji Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w bazach lotniczych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z najnowszymi urządzeniami wykorzystywanymi do ochrony lotnisk przed zagrożeniami ze strony zwierząt, takimi jak: kamery termowizyjne, radary służące do wykrywania aktywności ptaków oraz systemy monitorowania lotniska stosowane m.in. w Danii i Wielkiej Brytanii.

W czasie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych prac komitetu i zaplanowano działania na przyszły rok, w tym zmianę decyzji powołującej komitet. Najważniejszym zadaniem Komitetu jest obecnie wsparcie stworzenia spójnego systemu regulacji w zakresie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta na lotniskach cywilnych i wojskowych oraz doregulowanie kwestii związanych z wykonywaniem operacji lotniczych m.in. nad obszarem rezerwatów i parków narodowych. W celu realizacji tych zadań niezbędna będzie aktywna współpraca wszystkich zainteresowanych stron, w tym instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, przewoźników lotniczych oraz Ministerstwa Środowiska.

Prezentacje przedstawiane na spotkaniu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Za koordynację prac Komitetu odpowiada Beata Grabowska p.o. Naczelnika Wydziału Analiz i Standardów Lotniskowych ULC. e-mail: bgrabowska@ulc.gov.pl, tel.: +48 22 520 74 89.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię