2017-04-21

Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka – konkurs plastyczny

Na zwycięzców organizowanego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe konkursu plastycznego czekają nagrody rzeczowe. Prace należy dostarczyć do LPR przed końcem maja.

Organizatorem konkursu plastycznego „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka” jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Cele konkursu to promocja wiedzy dzieci i młodzieży na temat działalności LPR, zapoznanie uczestników konkursu z funkcjonowaniem LPR, kształcenie postawy twórczej u dzieci i młodzieży oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od pięciu lat oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Temat konkursu stwarza jego uczestnikom możliwość artystycznej wypowiedzi na temat funkcjonowania LPR. Jego interpretacja jest dowolna. Prace mogą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu dowolną techniką plastyczną. Należy je dostarczyć do siedziby LPR (pocztą lub osobiście) do 31 maja (decyduje data doręczenia do siedziby). Oceni je pięcioosobowa komisja, która weźmie pod uwagę walory artystyczne i estetyczne, interpretację tematyki i prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.
red

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

1

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-05-13 05:05:57 ~~JST~~


Eye cheap oakley
sunglasses
have turned out to be tremendously famous over recent
decades among the design cognizant youth. The shades are at no time in
the future utilized just for the insurance of eye against unsafe sun
beams. Rather, they have turned out to be critical for the popular look
it provides for the individual wearing the sunglasses.The introduce
advertise request demonstrates that both young fellows and ladies
cheap ray ban are driving
purchasers of marked and snappy shades. On the off chance that you are
an affectionate explorer and go to various goals often then it is
fundamental to convey a couple of top quality and tough shades. It is a
set up certainty the sun transmits the destructive UV Rays that can make
strain the unprotected eye driving eye contamination or disease. On the
off chance that you possess a flawless sets of eye wear it can give a
major lift to your style explanation with an awesome deal.Cat's eye
edges are one of the top choices
cheap ray bans or each young
lady's sunglass accumulation. Made of polycarbonate with metal pivoted
strong glasses, it has a great high pointed casing which makes it a
vintage. These edges are most well known among young ladies and each
young lady must have atleast a couple of High Pointed Sunglasses.