2017-04-21

Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka – konkurs plastyczny

Na zwycięzców organizowanego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe konkursu plastycznego czekają nagrody rzeczowe. Prace należy dostarczyć do LPR przed końcem maja.

Organizatorem konkursu plastycznego „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka” jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Cele konkursu to promocja wiedzy dzieci i młodzieży na temat działalności LPR, zapoznanie uczestników konkursu z funkcjonowaniem LPR, kształcenie postawy twórczej u dzieci i młodzieży oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od pięciu lat oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Temat konkursu stwarza jego uczestnikom możliwość artystycznej wypowiedzi na temat funkcjonowania LPR. Jego interpretacja jest dowolna. Prace mogą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu dowolną techniką plastyczną. Należy je dostarczyć do siedziby LPR (pocztą lub osobiście) do 31 maja (decyduje data doręczenia do siedziby). Oceni je pięcioosobowa komisja, która weźmie pod uwagę walory artystyczne i estetyczne, interpretację tematyki i prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.
red

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię