2017-04-10

Siódma rocznica katastrofy Tu-154M

10 kwietnia 2017 roku przypada siódma rocznica katastrofy polskiego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. W wyniku tragicznego zdarzenia śmierć poniosło 96 osób.

Tragiczna katastrofa wydarzyła się rankiem 10 kwietnia 2010 roku. Należący do nieistniejącego już 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego samolot Tu-154M nr 101 rozbił się podczas podejścia do lądowania w pobliżu lotniska Smoleńsk Siewiernyj. Na pokładzie samolotu znajdowała się polska delegacja, udająca się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęli wszyscy – 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska.

Wśród ofiar katastrofy znaleźli się także dowódcy wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym dowódca Sił Powietrznych, generał pilot Andrzej Błasik.

Załogę Tu-154M stanowili żołnierze 36. SPLT: dowódca załogi mjr pil. Arkadiusz Protasiuk, drugi pilot ppłk pil. Robert Grzywna, nawigator kpt. pil. Artur Karol Ziętek, technik pokładowy ppor. Andrzej Michalak oraz personel pokładowy Natalia Maria Januszko, Barbara M. Maciejczyk i Justyna Moniuszko.

Jak ustaliła pracująca pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, przyczyną katastrofy samolotu było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią (zobacz: Tu-154M: raport końcowy KBWLLP). Obecne władze zakwestionowały jednak ustalenia tzw. Komisji Millera i podjęły decyzję o wznowieniu badania zdarzenia. Prowadzi je powołana przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza podkomisja pod kierownictwem Wacława Berczyńskiego.Generał pil. Andrzej Błasik

Generał pil. Andrzej Błasik urodził się 11 października 1962 roku w Poddębicach. W 1981 roku ukończył Liceum Lotnicze, a następnie rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W 1985 roku ukończył WOSL, został promowany na stopień podporucznika i otrzymał tytuł pilota.

Po promocji został przydzielony do 8. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu na stanowisko pilota. Służył tam do 1986 roku. W tym czasie wykonywał loty na samolotach Lim-6. W roku następnym został skierowany do 40. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (plmb) w Świdwinie, gdzie zdobywał doświadczenie lotnicze, wykonując loty na samolotach Su-22 i TS-11. W 40. plmb pełnił obowiązki na stanowiskach od st. pilota poprzez dowódcę klucza lotniczego, nawigatora eskadry, zastępcę dowódcy eskadry, do dowódcy eskadry włącznie.

W 1989 roku uzyskał 1. klasę pilota wojskowego w lotnictwie myśliwsko-bombowym, a w 1991 roku został wyróżniony tytułem „Pilota Roku” 40. plmb. W latach 1993-1995 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po jej ukończeniu został skierowany do Szefostwa Lotnictwa w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, gdzie w latach 1995-2000 zajmował stanowiska: st. inspektora Oddziału Nawigacji, st. inspektora Oddziału Szkolenia, a następnie st. specjalisty Oddziału Operacyjnego Szefostwa Wojsk Lotniczych. W tym czasie (1998) ukończył również międzynarodowy kurs (International Staff Officers Orientation Course – ISOOC) w holenderskiej Akademii Obrony w Hadze.

W styczniu 2001 roku został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a następnie, w listopadzie 2002 roku, na stanowisko dowódcy 31 Bazy Lotniczej w Krzesinach. W dowód uznania za perfekcyjne zabezpieczenie ćwiczenia pk. „NATO Air Meet – 2003” oraz wzorowe wykonanie zadań szkoleniowych w 2003 roku, Minister Obrony Narodowej nadał dowodzonej przez płk. Andrzeja Błasika 31 Bazie Lotniczej tytuł „Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP”.

W marcu 2004 roku objął stanowisko szefa Oddziału Zastosowania Bojowego w Szefostwie Wojsk Lotniczych SP, następnie, w maju 2004 roku, został skierowany na studia w Szkole Wojennej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (Air War Collage). Po ich ukończeniu, decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Miesiąc później, 15 sierpnia, Prezydent RP wręczył mu nominację na stopień generała brygady.

15 stycznia 2007 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej, gen. Błasik został wyznaczony na stanowisko komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

W dniu 19 kwietnia 2007 roku został awansowany do stopnia generała dywizji, a Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński wręczył mu nominację na stanowisko dowódcy Sił Powietrznych. 15 sierpnia 2007 roku został awansowany do stopnia generała broni.

Andrzej Błasik był pilotem klasy mistrzowskiej z 1500 godzinami nalotu ogólnego, w tym 560 godzinami na samolocie Su-22. Na tym typie samolotu oraz na samolocie TS-11 Iskra posiadał uprawnienia instruktorskie do szkolenia we wszystkich warunkach atmosferycznych. Pozostawał czynnym pilotem, jako dowódca SP wykonywał loty głównie na samolotach Jak-40, a w swojej karierze zasiadał również za sterami samolotów Zlin-42M, PZL-101, Lim-2, Lim-5, Lim-6M oraz uczestniczył w lotach zapoznawczych na wielu typach samolotów eksploatowanych w siłach powietrznych innych państw: Hawk Mk-51, Mirage 2000, T-38C Talon, Tornado IDS, F-16 Fighting Falcon, F-18 Hornet, T-50. Za wzorową służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności za duży wkład w jego rozwój, umacnianie gotowości bojowej i szkolenie kadr lotniczych, został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej odznaką tytułu honorowego „Zasłużony Pilot Wojskowy”.

Za zasługi i osiągnięcia w służbie odznaczony:

 • Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;
 • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”;
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi;
 • Legią Zasługi (Legion of Merit) – przyznawaną przez Prezydenta USA.

 • Postanowieniem Nr 112-8-2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki Prezydenta RP pośmiertne mianował generała broni pilota Andrzeja Błasika na stopień generała. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie generała Błasika Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


  ppłk pil. Robert Grzywna

  Robert Marek Grzywna urodził się 8 lutego 1974 roku w Jeleniej Górze. W roku 1993 ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie, a w 1997 – Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Po promocji został skierowany do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, na stanowisko starszego pilota. Od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 roku zajmował stanowisko oficera sekcji pionu szkolenia, a w okresie od 1 lipca 2008 do 30 września 2009 roku pełnił obowiązki dowódcy klucza lotniczego. Ostatnio zajmował stanowisko dowódcy załogi. W 2003 roku ukończył studia magisterskie w Akademii Obrony Narodowej na kierunku – zarządzanie ruchem lotniczym. Posiadał nalot całkowity 1939 godzin, w tym na Tu-154M 506 godzin. Był pilotem I klasy. Posiadał uprawnienia do wykonywania lotów w dzień i w nocy w IMC w charakterze drugiego pilota na samolocie Tu-154M oraz uprawnienia do wykonywania lotów w charakterze dowódcy załogi w dzień i w nocy w IMC na samolocie Jak-40. W ostatnich dwóch latach wykonał do Rosji i na Ukrainę 13 lotów. W 2008 roku – 5 lotów (do Moskwy: 2 loty; na Ukrainę: 3 loty), w 2009 roku 5 lotów (do Rosji: 4 loty; na Ukrainę: 1 lot), w 2010 roku 3 loty do Rosji (w tym 1 lot do Moskwy). Znał język angielski na poziomie STANAG: 3,2,3,2. Odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Osierocił żonę i 7-letnią córkę.  mjr pil. Arkadiusz Protasiuk

  Arkadiusz Protasiuk miał 36 lat. Był wszechstronnie wykształconym oficerem, ciągle poszerzał swoją wiedzę i umiejętności, nie tylko z zakresu lotnictwa. W 1993 roku ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie, w 1997 – dęblińską Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, a dwa lata później – studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 roku został absolwentem podyplomowych studiów na prestiżowym Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Promocję na pierwszy stopień oficerski w dęblińskiej Szkole Orląt otrzymał 28 czerwca 1997 roku i został skierowany do pełnienia dalszej zawodowej służby wojskowej w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, na stanowisku starszego pilota. Od 1 stycznia 2002 roku do 2 marca 2003 roku zajmował stanowisko służbowe dowódcy załogi.

  W okresie od 3 marca 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku był nawigatorem, a następnie, od 1 lipca 2004 roku, oficerem sekcji. Był pilotem klasy mistrzowskiej. W powietrzu spędził 3521 godz., z czego 2937 na Tu-154M. Arkadiusz Protasiuk posiadał uprawnienia do wykonywania lotów w dzień i w nocy według procedur IFR przy warunkach IMC, w charakterze dowódcy załogi na samolocie Tu-154M oraz takie same uprawnienia do wykonywania lotów na drugim typie samolotu odrzutowego, wykorzystywanym przez 36. SPLT – Jak-40. Arkadiusz Protasiuk przez ostatnie dwa lata wykonał do Rosji i na Ukrainę 27 lotów. W 2008 roku – 13 lotów (do Rosji: 5 lotów, w tym do Moskwy 4 loty, na Ukrainę: 8 lotów), w 2009 – 11 lotów (do Rosji: 6 lotów, w tym 1 do Moskwy, na Ukrainę: 5 lotów).

  W 2010 roku trzykrotnie wykonywał loty do Rosji. Arkadiusz Protasiuk znał język angielski i język rosyjski. Odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Osierocił żonę, 4-letnią córkę i 8-letniego synka.


  kpt. pil. Artur Karol Ziętek

  Artur Ziętek miał 31 lat. W roku 1997 ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie, a następnie kontynuował naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 23 czerwca 2001 roku został promowany do stopnia podporucznika. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 10 eskadrze lotnictwa taktycznego jako pilot klucza lotniczego. Od 9 listopada 2001 roku do 30 czerwca 2007 roku służył w 2 Ośrodku Szkolenia Lotniczego na stanowiskach pilota i starszego pilota. Od 1 lipca 2007 roku związał swoją karierę zawodową z 36. Specjalnym Pułkiem Lotnictwa Transportowego, gdzie objął stanowisko starszego pilota klucza lotniczego eskadry lotniczej. Był pilotem II klasy. Miał uprawnienia do wykonywania lotów w charakterze drugiego pilota w dzień i w nocy na samolocie Jak-40 oraz nawigatora na Tu-154M. Całkowity nalot por. Ziętka wyniósł 1069 godzin, z czego na Tu-154M w charakterze nawigatora 59 godzin. Porucznik Ziętek osierocił żonę i dwie córki – 2-letnią i 7-letnią.


  ppor. Andrzej Michalak

  Andrzej Michalak – 36-letni technik obsługi pokładowej w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. Był absolwentem Szkoły Chorążych Personelu Technicznego Lotnictwa (1998). Rozpoczął służbę w 45 Lotniczej Eskadrze Doświadczalnej na stanowisku technik klucza eksploatacji samolotów. 31 sierpnia 1998 roku rozpoczął służbę w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, na stanowisku technik klucza płatowca i silnika. W 2000 roku ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych. 15 grudnia 2008 roku uzyskał dopuszczenie do wykonywania lotów na samolocie Tu-154M. Od 17 sierpnia 2009 roku zajmował stanowisko starszego technika obsługi pokładowej, legitymując się nalotem 330 godzin. Odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Pozostawił żonę i 6-miesięcznego synka.


  Natalia Maria Januszko

  Natalia Maria Januszko w roku 2006 ukończyła XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, a następnie rozpoczęła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku zootechnika. Biegle znała język angielski w piśmie i mowie, a także hiszpański i rosyjski. Zanim związała się z 36. Specjalnym Pułkiem Lotnictwa Transportowego, pracowała jako stewardessa w LOT. Ogólny nalot Natalii wyniósł ponad 247 godzin.


  Barbara M. Maciejczyk

  Barbara M. Maciejczyk urodziła się w 1981 roku w Białej Podlaskiej. W roku 2002 ukończyła Liceum Ogólnokształcące, a następnie podjęła studia na Wydziale Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Ukończyła również Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W warszawskim 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego pracowała od początku 2007 roku. Nalot ogólny Barbary Maciejczyk wyniósł prawie 1400 godzin.


  Justyna Moniuszko

  Justyna Moniuszko urodziła się 6 lipca 1985 roku w Białymstoku. W roku 2004 ukończyła tamtejsze Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego, a następnie rozpoczęła studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa na kierunku lotnictwo, specjalność – zespoły napędowe. Ukończyła również liczne kursy: kurs pierwszej pomocy, kurs młodszego ratownika wodnego, kurs wychowawcy kolonijnego, kurs spadochronowy, kurs szybowcowy. Biegle władała językiem angielskim oraz hiszpańskim na poziomie komunikatywnym. Początkowo pracowała jako stewardessa w LOT, w 2008 roku przeszła do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Jej nalot ogólny wyniósł ponad 400 godzin. Pracę w 36. splt łączyła ze studiami. Jej pasją było lotnictwo. Latała na szybowcach, wykonała też 256 skoków spadochronowych.


  Zobacz też: Lista ofiar katastrofy Tu-154M
  opr. sk

  Ocena:  
  ( 3 )      dobry
    Opinii:  

  3

    

  Dodaj swoją opinię

  Utworzony: 2017-05-27 05:24:16 ~~Chaspaycle~~

  Propecia Embarazo Buy Cheap Zoloft Cialis 5 Mg Price Salzarex Pharmaceuticals Generic Viagra Buy Cheap Zoloft On Line Fedex Pyridium Cod Low Price With Overnight Delivery Northwestern Canada Drugs Buy Strattera Online Usa Topmed Shop24 Viagra Generico Comprar Buy Online Lasix Cialis Ciao Valtrex Without Rx Buy Accutane Types Of Propecia Viagra Omeprazole Interaction Cheap Cytotec No Rx Buy 200 Mg Cialis From India Drug Study Cephalexin Achat Clomid Pas Cher Cialis Y Losartan Acheter Dapoxetine Online No Prescription Purchase Clomid Cheap Viagra From Other Countries Generic Tab Acticin In Usa Visa Accepted Xenical Pills Discount Generic Amoxicilina Internet Website Free Shipping Cialis Tenerife Buying Prozac Online Propecia Soft Propecia Propecia Wikipedia Deltasone Prednisone Propecia Nachteile Viagra Samples 2 Or 3 Day Shipping Buy Amoxil Online Viagra Pharmacie En Ligne Avis Buy Kamagra Cheap How To Buy Propranolol Strep Symptoms Even After Taking Amoxicillin Viagra Online Gunstig Buy Cheap Viagra 200mg Amoxicillin And Gingivitis Buy Sildenafil 100mg How To Buy Accutane Viagra Rezeptpflichtig Apotheke Kosten Viagra Krankenkasse Online Amoxil Cialis En Farmacias De Andorra Viagra Sildenafil Wirkung Cheap Deltasone Online The Purple Pharmacy Clomid Et Anovulation Cheap Alli Propecia Precio Medicina Cialisenespanol.Colim Low Cost Levitra Accutane Buy Online Reviews Isotretinoin Us Order Strattera Tablets Filagra Oral Jelly Peppermint Generic Deltasone Usa Viagra Schweiz Bestellen Urolosin O Propecia Cytotec 200mcg Red And Yellow Capsule Amoxicillin No Perscription Lisinoprill Nolvadex 20mg Price Amoxicillin Dosage Rat Discount On Celebrex Online Prozac Clomid By Mail Cialis Viagra En Ligne Order Deltasone Online Cherche Viagra Strasbourg Amoxicillin And Indications And Uses Cheap Deltasone Tablets Buy Mifepristone And Misoprostol Uk Priligy 60 Mg Forum Buy Cheap Alli Order Doxycycline No Prescription Buy Strattera Online Usa Pharmacy Cheap Prozac No Rx Cheap Kamagra Belgio Levitra Acheter En Baisse Nolvadex Tablets Praire Rx Can I Purchase Generic Dutasteride Pills Propranolol Free Offer Kamagra In Canada Synthroid For Sale Gnc Cheapest Deltasone Online Cialis In Deutschland Kaufen Propecia Tinnitus Allergy Where To Buy Propecia Buy Generic Plavix Online India Where To Order Pyridium Geridium No Rx Purchase Cheap Zoloft Priligy 30 Mg Ohne Rezept Is It Safe To Buy Levitra On Line Xenical Prices Viagra Generique Pas Cher Xenical Without Script How To Buy Prozac Buy Synthroid Without A Script Bacteria Amoxicillin Destroys Amoxil On Line Zithromax Diarrhea

  Utworzony: 2017-05-24 20:35:13 ~~Roberpata~~

  Acquistare Kamagra Harbour Buy Cheap Generic Cialis Levitra Generico Italia Propecia E Fiv Order Cialis In Usa Pdr Side Effects Rare For Amoxil Propecia En France Prix Purchase Kamagra Amoxicillin Interaction Viagra Were Is Viraga Cialis 20mg Price Buy Amoxicillin 875 Mg Isotretinoin Purchase On Line Low Price Overseas Chandler Buy Sertraline Online Cialis Viagra O Levitra Below Skin Swelling Amoxicillin Allergy Treatment Viagra Cheap Online Purchase Levitra Online Propranolol Tablets Buy Online Uk Generic Cialis Usa Viagra Generico Farmacias Espanolas Viagra Beneficios Cialis 5mg Propecia Online America Zithromax Alcohol Side Effects Order Kamagra Prix Viagra Pharmacie Quebec Cheap Generic Accutane Fast Delivery Zoloft Buy Azithromycin No Prescription Order Cialis Online Pharmacy Implicane Generic Bestpricedrugs24 Keflex Manufacturer Cialis Cost Valtrex Online Cheap Cialis Nebenwirkungen Durchfall Where To Buy Viagra Cialis En Direct Propecia For Sale Cheap Zoloft Online Buy Baclofene Sevrage Cialis Viagra Interaction Buy Accutane Existe Priligy Generico Priligy Vendita Online Italia Cheap Viagra On Line Buy 5mg Cialis Online Canada Pharmacy 24h Shop Cialis Online Clomid Caracteristiques Buy Isotretinoin Ordina Zoloft Online Side Effects Of Amoxicillin In Children Viagra Pharmacie En Ligne Avis Cialis Online No Amoxil Reaction Allergique Progesterone Medicine Where To Buy On Line Cheap Zoloft No Rx Alternativas Kamagra Zithromax Extended Release Mail Order Cialis Cardura Acquistare Kamagra Farmacia Cialis 20mg Price Viagra Marken Pharmacies.Canada Generic Cialis Pricing Elocon Online Search Staxyn Cheap Buy Cheap Cialis Le Cialis Est Il Dangereux Amoxicillin Fish Tank Cialis 20mg Price Withdrawal Of Cephalexin Tadalafil Tablets Buy Cheap Cialis On Line Cialis Levitra Oder Viagra Cephalexin For Dog Buy Levitra Now Online Drugs Cialis Discounts Buy Viagra Online Priligy Comprimes Amoxicillin Cats Side Effects Zoloft Online Buy Il Viagra Italiano Doxycycline Vet Canada Cheap Generic Kamagra What Is Amoxicillin Clav Used For What Is Amoxicillin Used To Treat Cialis Free Trial Buy Cialis Vancouver Cialis Generico E Originale Cheap Generic Viagra scatola Kamagra Acquisto Viagra Ritardante Real Viagra Online Levitra Suisse Compro Viagra En Valencia Order Cialis In Usa Baclofene Cigarette Priligy Farmacias Del Ahorro Get Cheap Cialis Online Costo Priligy Generico Viagra Se Vende Libre Order Viagra On Line Info On Keflex Amoxicillin 500mg For How Many Days Best Generic Viagra Propecia Generic How Long Keflex For Humans Ordina Cialis Online Viagra Generico Ritardante Viagra Order Online Order Cialis Generic Bentyl In Canada Without A Script Pharmacy Fedex Priligy Indicaciones Cheap Cialis No Rx Drinking With Amoxicillin 500mg Cap Propecia Ereccion Doxycycline Hydrochloride buy accutane forum Cialas Zoloft Online Prices Cialis Pastilla Keflex Antibioltic Buy Cheap Zoloft On Line India Drugs Vpxl Prescription Viagra Online Order Zoloft Tablets Mellaril Fluoxetine Buy Cheap Cialis Pills Ways To Last Longer Keflex Pediatrics Purchase Kamagra Usa Levaquin Et Amoxil Ear Infection Amoxicillin Buy Viagra Il Viagra Va Pagato Amoxicillin Allergy Steroids Buy Viagra Savella Acquisto Viagra Professional Buy Cialis Cialis 20 Mg Compra

  Utworzony: 2017-04-10 13:47:18 ~~Pilot~~

  Cześć Ich Pamięci !!!