2017-04-10

Siódma rocznica katastrofy Tu-154M

10 kwietnia 2017 roku przypada siódma rocznica katastrofy polskiego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. W wyniku tragicznego zdarzenia śmierć poniosło 96 osób.

Tragiczna katastrofa wydarzyła się rankiem 10 kwietnia 2010 roku. Należący do nieistniejącego już 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego samolot Tu-154M nr 101 rozbił się podczas podejścia do lądowania w pobliżu lotniska Smoleńsk Siewiernyj. Na pokładzie samolotu znajdowała się polska delegacja, udająca się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęli wszyscy – 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska.

Wśród ofiar katastrofy znaleźli się także dowódcy wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym dowódca Sił Powietrznych, generał pilot Andrzej Błasik.

Załogę Tu-154M stanowili żołnierze 36. SPLT: dowódca załogi mjr pil. Arkadiusz Protasiuk, drugi pilot ppłk pil. Robert Grzywna, nawigator kpt. pil. Artur Karol Ziętek, technik pokładowy ppor. Andrzej Michalak oraz personel pokładowy Natalia Maria Januszko, Barbara M. Maciejczyk i Justyna Moniuszko.

Jak ustaliła pracująca pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, przyczyną katastrofy samolotu było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią (zobacz: Tu-154M: raport końcowy KBWLLP). Obecne władze zakwestionowały jednak ustalenia tzw. Komisji Millera i podjęły decyzję o wznowieniu badania zdarzenia. Prowadzi je powołana przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza podkomisja pod kierownictwem Wacława Berczyńskiego.



Generał pil. Andrzej Błasik

Generał pil. Andrzej Błasik urodził się 11 października 1962 roku w Poddębicach. W 1981 roku ukończył Liceum Lotnicze, a następnie rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W 1985 roku ukończył WOSL, został promowany na stopień podporucznika i otrzymał tytuł pilota.

Po promocji został przydzielony do 8. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu na stanowisko pilota. Służył tam do 1986 roku. W tym czasie wykonywał loty na samolotach Lim-6. W roku następnym został skierowany do 40. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (plmb) w Świdwinie, gdzie zdobywał doświadczenie lotnicze, wykonując loty na samolotach Su-22 i TS-11. W 40. plmb pełnił obowiązki na stanowiskach od st. pilota poprzez dowódcę klucza lotniczego, nawigatora eskadry, zastępcę dowódcy eskadry, do dowódcy eskadry włącznie.

W 1989 roku uzyskał 1. klasę pilota wojskowego w lotnictwie myśliwsko-bombowym, a w 1991 roku został wyróżniony tytułem „Pilota Roku” 40. plmb. W latach 1993-1995 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po jej ukończeniu został skierowany do Szefostwa Lotnictwa w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, gdzie w latach 1995-2000 zajmował stanowiska: st. inspektora Oddziału Nawigacji, st. inspektora Oddziału Szkolenia, a następnie st. specjalisty Oddziału Operacyjnego Szefostwa Wojsk Lotniczych. W tym czasie (1998) ukończył również międzynarodowy kurs (International Staff Officers Orientation Course – ISOOC) w holenderskiej Akademii Obrony w Hadze.

W styczniu 2001 roku został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a następnie, w listopadzie 2002 roku, na stanowisko dowódcy 31 Bazy Lotniczej w Krzesinach. W dowód uznania za perfekcyjne zabezpieczenie ćwiczenia pk. „NATO Air Meet – 2003” oraz wzorowe wykonanie zadań szkoleniowych w 2003 roku, Minister Obrony Narodowej nadał dowodzonej przez płk. Andrzeja Błasika 31 Bazie Lotniczej tytuł „Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP”.

W marcu 2004 roku objął stanowisko szefa Oddziału Zastosowania Bojowego w Szefostwie Wojsk Lotniczych SP, następnie, w maju 2004 roku, został skierowany na studia w Szkole Wojennej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (Air War Collage). Po ich ukończeniu, decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Miesiąc później, 15 sierpnia, Prezydent RP wręczył mu nominację na stopień generała brygady.

15 stycznia 2007 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej, gen. Błasik został wyznaczony na stanowisko komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

W dniu 19 kwietnia 2007 roku został awansowany do stopnia generała dywizji, a Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński wręczył mu nominację na stanowisko dowódcy Sił Powietrznych. 15 sierpnia 2007 roku został awansowany do stopnia generała broni.

Andrzej Błasik był pilotem klasy mistrzowskiej z 1500 godzinami nalotu ogólnego, w tym 560 godzinami na samolocie Su-22. Na tym typie samolotu oraz na samolocie TS-11 Iskra posiadał uprawnienia instruktorskie do szkolenia we wszystkich warunkach atmosferycznych. Pozostawał czynnym pilotem, jako dowódca SP wykonywał loty głównie na samolotach Jak-40, a w swojej karierze zasiadał również za sterami samolotów Zlin-42M, PZL-101, Lim-2, Lim-5, Lim-6M oraz uczestniczył w lotach zapoznawczych na wielu typach samolotów eksploatowanych w siłach powietrznych innych państw: Hawk Mk-51, Mirage 2000, T-38C Talon, Tornado IDS, F-16 Fighting Falcon, F-18 Hornet, T-50. Za wzorową służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności za duży wkład w jego rozwój, umacnianie gotowości bojowej i szkolenie kadr lotniczych, został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej odznaką tytułu honorowego „Zasłużony Pilot Wojskowy”.

Za zasługi i osiągnięcia w służbie odznaczony:

 • Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;
 • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”;
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi;
 • Legią Zasługi (Legion of Merit) – przyznawaną przez Prezydenta USA.

 • Postanowieniem Nr 112-8-2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki Prezydenta RP pośmiertne mianował generała broni pilota Andrzeja Błasika na stopień generała. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie generała Błasika Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


  ppłk pil. Robert Grzywna

  Robert Marek Grzywna urodził się 8 lutego 1974 roku w Jeleniej Górze. W roku 1993 ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie, a w 1997 – Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Po promocji został skierowany do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, na stanowisko starszego pilota. Od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 roku zajmował stanowisko oficera sekcji pionu szkolenia, a w okresie od 1 lipca 2008 do 30 września 2009 roku pełnił obowiązki dowódcy klucza lotniczego. Ostatnio zajmował stanowisko dowódcy załogi. W 2003 roku ukończył studia magisterskie w Akademii Obrony Narodowej na kierunku – zarządzanie ruchem lotniczym. Posiadał nalot całkowity 1939 godzin, w tym na Tu-154M 506 godzin. Był pilotem I klasy. Posiadał uprawnienia do wykonywania lotów w dzień i w nocy w IMC w charakterze drugiego pilota na samolocie Tu-154M oraz uprawnienia do wykonywania lotów w charakterze dowódcy załogi w dzień i w nocy w IMC na samolocie Jak-40. W ostatnich dwóch latach wykonał do Rosji i na Ukrainę 13 lotów. W 2008 roku – 5 lotów (do Moskwy: 2 loty; na Ukrainę: 3 loty), w 2009 roku 5 lotów (do Rosji: 4 loty; na Ukrainę: 1 lot), w 2010 roku 3 loty do Rosji (w tym 1 lot do Moskwy). Znał język angielski na poziomie STANAG: 3,2,3,2. Odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Osierocił żonę i 7-letnią córkę.



  mjr pil. Arkadiusz Protasiuk

  Arkadiusz Protasiuk miał 36 lat. Był wszechstronnie wykształconym oficerem, ciągle poszerzał swoją wiedzę i umiejętności, nie tylko z zakresu lotnictwa. W 1993 roku ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie, w 1997 – dęblińską Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, a dwa lata później – studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 roku został absolwentem podyplomowych studiów na prestiżowym Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Promocję na pierwszy stopień oficerski w dęblińskiej Szkole Orląt otrzymał 28 czerwca 1997 roku i został skierowany do pełnienia dalszej zawodowej służby wojskowej w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, na stanowisku starszego pilota. Od 1 stycznia 2002 roku do 2 marca 2003 roku zajmował stanowisko służbowe dowódcy załogi.

  W okresie od 3 marca 2003 roku do 30 czerwca 2004 roku był nawigatorem, a następnie, od 1 lipca 2004 roku, oficerem sekcji. Był pilotem klasy mistrzowskiej. W powietrzu spędził 3521 godz., z czego 2937 na Tu-154M. Arkadiusz Protasiuk posiadał uprawnienia do wykonywania lotów w dzień i w nocy według procedur IFR przy warunkach IMC, w charakterze dowódcy załogi na samolocie Tu-154M oraz takie same uprawnienia do wykonywania lotów na drugim typie samolotu odrzutowego, wykorzystywanym przez 36. SPLT – Jak-40. Arkadiusz Protasiuk przez ostatnie dwa lata wykonał do Rosji i na Ukrainę 27 lotów. W 2008 roku – 13 lotów (do Rosji: 5 lotów, w tym do Moskwy 4 loty, na Ukrainę: 8 lotów), w 2009 – 11 lotów (do Rosji: 6 lotów, w tym 1 do Moskwy, na Ukrainę: 5 lotów).

  W 2010 roku trzykrotnie wykonywał loty do Rosji. Arkadiusz Protasiuk znał język angielski i język rosyjski. Odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Osierocił żonę, 4-letnią córkę i 8-letniego synka.


  kpt. pil. Artur Karol Ziętek

  Artur Ziętek miał 31 lat. W roku 1997 ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie, a następnie kontynuował naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 23 czerwca 2001 roku został promowany do stopnia podporucznika. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 10 eskadrze lotnictwa taktycznego jako pilot klucza lotniczego. Od 9 listopada 2001 roku do 30 czerwca 2007 roku służył w 2 Ośrodku Szkolenia Lotniczego na stanowiskach pilota i starszego pilota. Od 1 lipca 2007 roku związał swoją karierę zawodową z 36. Specjalnym Pułkiem Lotnictwa Transportowego, gdzie objął stanowisko starszego pilota klucza lotniczego eskadry lotniczej. Był pilotem II klasy. Miał uprawnienia do wykonywania lotów w charakterze drugiego pilota w dzień i w nocy na samolocie Jak-40 oraz nawigatora na Tu-154M. Całkowity nalot por. Ziętka wyniósł 1069 godzin, z czego na Tu-154M w charakterze nawigatora 59 godzin. Porucznik Ziętek osierocił żonę i dwie córki – 2-letnią i 7-letnią.


  ppor. Andrzej Michalak

  Andrzej Michalak – 36-letni technik obsługi pokładowej w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. Był absolwentem Szkoły Chorążych Personelu Technicznego Lotnictwa (1998). Rozpoczął służbę w 45 Lotniczej Eskadrze Doświadczalnej na stanowisku technik klucza eksploatacji samolotów. 31 sierpnia 1998 roku rozpoczął służbę w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, na stanowisku technik klucza płatowca i silnika. W 2000 roku ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych. 15 grudnia 2008 roku uzyskał dopuszczenie do wykonywania lotów na samolocie Tu-154M. Od 17 sierpnia 2009 roku zajmował stanowisko starszego technika obsługi pokładowej, legitymując się nalotem 330 godzin. Odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Pozostawił żonę i 6-miesięcznego synka.


  Natalia Maria Januszko

  Natalia Maria Januszko w roku 2006 ukończyła XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, a następnie rozpoczęła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku zootechnika. Biegle znała język angielski w piśmie i mowie, a także hiszpański i rosyjski. Zanim związała się z 36. Specjalnym Pułkiem Lotnictwa Transportowego, pracowała jako stewardessa w LOT. Ogólny nalot Natalii wyniósł ponad 247 godzin.


  Barbara M. Maciejczyk

  Barbara M. Maciejczyk urodziła się w 1981 roku w Białej Podlaskiej. W roku 2002 ukończyła Liceum Ogólnokształcące, a następnie podjęła studia na Wydziale Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Ukończyła również Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W warszawskim 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego pracowała od początku 2007 roku. Nalot ogólny Barbary Maciejczyk wyniósł prawie 1400 godzin.


  Justyna Moniuszko

  Justyna Moniuszko urodziła się 6 lipca 1985 roku w Białymstoku. W roku 2004 ukończyła tamtejsze Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego, a następnie rozpoczęła studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa na kierunku lotnictwo, specjalność – zespoły napędowe. Ukończyła również liczne kursy: kurs pierwszej pomocy, kurs młodszego ratownika wodnego, kurs wychowawcy kolonijnego, kurs spadochronowy, kurs szybowcowy. Biegle władała językiem angielskim oraz hiszpańskim na poziomie komunikatywnym. Początkowo pracowała jako stewardessa w LOT, w 2008 roku przeszła do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Jej nalot ogólny wyniósł ponad 400 godzin. Pracę w 36. splt łączyła ze studiami. Jej pasją było lotnictwo. Latała na szybowcach, wykonała też 256 skoków spadochronowych.


  Zobacz też: Lista ofiar katastrofy Tu-154M
  opr. sk

  Ocena:  
  ( 4 )      może być
    Opinii:  

  8

    

  Dodaj swoją opinię

  Utworzony: 2017-06-08 07:47:42 ~~Chaspaycle~~

  Amoxicillin And Clavulanate Potassium Eye Infection Buy Levitra Comprar Cialis Foro Direct Dutasteride levitra expre delivery Alli Pills Recall Stress Echocardiogram Amoxicillin Generic Viagra Cheap Buy Generic Levitra Cialis 20mg Rezeptfrei Bestellen Ordina Cialis Online Kamagra Acheter 200 Mg Generic Cialis Professional Paypal Buying Viagra Online Come Comprare Il Viagra In Farmacia France Ethylex Buy Priligy 30mg Zithromax Dosage Children Birth Control And Amoxicillin viagra online prescription Genereic Viagara Cephalexin Price Kamagra Pills Nuovo Levitra 10 Mg Viagra. Low Price Levitra Prix Levitra Generique Sale Isotretinoin Cheap Legally Mastercard Accepted Cost Of Viagra Amlodipine Besylate Il Cialis Generico Funziona? Best Online Levitra Viagra Generika Aus Der Apotheke Kamagra Pas Cher France Buy Amnesteem Comprare Viagra Online Sicuro Comprar Cialis A Contrareembolso Buy Levitra Now Levitra Costo In Farmacia Cialis Y Viagra Juntos Buy Cheap Cialis On Line Se Il Viagra Non Funziona Uroxatral Internet Order Viagra Floucoric Capsule 150 Mg Keflex How To Take Buy Generic Levitra Acheter Kamagra Canada Vente Nolvadex cheap cialis Doxycycline Over The Counter Viagra Suisse Buy Online Usa Comprar Tadalafil Propecia Priligy Se Vende En Mexico Best Levitra Price Cod Zentel No Prescription Medicine Overseas Low Price Amoxil Doseage Levitra Overnight Tadalafil Tablets 20mg Cialis E Ipertrofia Prostatica Levitra For Cheap Buy Synthroid No Prescription Prezzo Kamagra Doctissimo viagra Valacyclovir 500 Mg Mail Order Generic Fluoxetine Secure Ordering Discount Biuy Viagra Online Cheap Sex Enhancements In Cape Town Kamagra 100mg Erfahrungen Cheap Propecia 5mg Buy Viagra Levitra Kamagra Oral Jelly Walmart Levitra Tablet Cheap Kamagra Supplier

  Utworzony: 2017-06-03 18:26:45 ~~Chaspaycle~~

  Levitra 5 Mg Usato cialis Elocon 5g Elocon Cream Zithromax 750 Mg Chlamydia Cheap Cialis 40mg Comprar Cytotec En Estados Unidos Allpharmacy cialis online Propecia Las Mujeres Embarazadas Where Can Ibuy Ivermectin For Humans Order Kamagra Pills Order Legally Bentyl Medicine Us Amex Inhouse Pharmacy Amoxicillin 20mg levitra india Isotretinoin acutane Cialis Generique Quality Furosemide Online Mrsa Cephalexin Nizagara Cheapest achat levitra au usa Viagra Azione Farmaco Levitra 20 Mg Isotretinoin Zithromax Bronchitis Dosage Amoxicillin Clavulanate Potassium Tablet Nausia cialis Cialis Andere Medikamente Viagra Avec Sans Ordonnance Cialis Online Pharmacy Levitra Chimica Levitra Prix Casablanca buy vardenafil 40 mg online Propecia Reacciones Adversas Hydrochlorothiazide Moduretic Tablet From Canada Order Cialis Tablets Cod Only Bentyl Viagra Tiene Vencimiento levitra online paypal Donde Comprar Viagra Para Mujeres Amoxicillin And Ngu Buy Cialis Online Usa Farmacia Online Cialis Generico Chaque Cachet Jaune Contient Soit 10mg Dapoxetine Purchase Buy Amoxicillin Provera Get Low Price How To Get Kamagra Allergy To Amoxicillin And Clavulanate Potassium Can I Take Sudafed With Amoxicillin Cost Of Generic Propecia Costco Cialis 5 Mg Zithromax Dosage For Gonorrhea Where To Buy Dapoxetine Levitra 40mg Sale Metformin Fast Delivery Propecia Cheap Price Cialis En Mano Madrid

  Utworzony: 2017-05-29 09:50:24 ~~shubham~~

  july 4 desserts
  4th of july songs