2011-03-10

Seminarium dla instruktorów motolotniowych

Ośrodek Szkolenia Lotniczego Moto-Lot DG wspólnie z ośrodkami HENOR i KOMPOL organizuje seminarium dla instruktorów motolotniowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. nr 165, poz. 1603) uczestnictwo w seminarium jest jednym z warunków przedłużenia uprawnień instruktorskich.

Seminarium dla instruktorów służy odnowieniu wiedzy teoretycznej instruktorów dotyczącej:
- obowiązujących przepisów i zmian w przepisach regulujących działalność lotniczą na motolotniach,
- informacji BL dotyczących działalności motolotniowej,
- unifikacji metod szkolenia i posługiwania się pomocami naukowymi używanymi podczas zajęć z pilotami - uczniami oraz z metodami wykorzystania pomocy multimedialnych w procesie szkolenia,
- dyskusji i wymianie doświadczeń.

Seminarium odbędzie 19.03.2011 o godz. 10 na lotnisku w Toruniu. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres motolot-dg@o2.pl lub kompol@motolotnie.pl .

Alek Dernbach

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

85

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-01-18 22:21:44 ~~viagra without a doctor prescription~~

The nicest manifest indicates that momentous blood pressure does not cause headaches or nosebleeds, except in the case of hypertensive turning-point, a medical predicament when blood tension is 180/110 mm Hg or higher. If your blood burden is unusually weighty viagra without a doctor prescription you be struck by bane or nosebleed and are sensitivity unwell, on the back burner serve five minutes and retest. If your reading remains at 180/110 mm Hg or higher, call 9-1-1.