2017-03-16

SSRL SZRP: Wizyta w PAŻP

Przedstawiciele Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych przebywali z wizytą w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną.

W dniu 13 marca 2017 r. Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP płk dypl. pil. Cezary Wasser złożył wizytę w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Towarzyszyli mu szefowie oddziałów: Służby Ruchu Lotniczego – płk nawig. Janusz Drohomirecki i Koordynacji Wykorzystania Przestrzeni Powietrznej – płk pil. Stanisław Gajewski.

Podczas spotkania z Prezesem PAŻP – Januszem Niedzielą rozmawiano między innymi o współpracy w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną oraz o zasadach współdziałania obu instytucji w aspekcie wzajemnego technicznego dostosowania systemów wspierających funkcjonowanie wojskowych służb ruchu lotniczego. Szeroko omówiono potrzeby strony wojskowej i osiągnięto porozumienie w sprawie Systemu CAT (Common Airspace Tool) i szkoleń wojskowych specjalistów ruchu lotniczego.

Na pamiątkę wizyty płk Cezary Wasser wręczył Prezesowi PAŻP ryngraf Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.

Źródło: SSRL SZRP

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię