2017-01-08

Rynek samolotów ultralekkich 2013-2016

W 2016 roku do krajowej ewidencji prowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego zostało wpisanych 20 samolotów ultralekkich. Oznacza to, że w stosunku do roku 2015 odnotowano 23-proc. spadek liczby zarejestrowanych samolotów.

Tendencja spadkowa widoczna jest zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Sumaryczna wartość sprzedaży samolotów ultralekkich w 2016 roku wyniosła 6,5 mln zł. Jest to 19 proc. mniej niż w roku 2015. Średnia cena samolotu w 2016 roku wynosiła ok. 330 000 PLN netto.

Częściej wybieramy górnopłaty

Zaledwie dwa na dziesięć zarejestrowanych samolotów to samoloty w układzie dolnopłata. Zdecydowana większość użytkowników w Polsce wybiera właśnie górnopłaty.

Samolot na firmę

Większość zarejestrowanych samolotów ultralekkich należy do firm. Dominują wśród nich samoloty fabrycznie nowe. Samoloty używane są częściej wybierane przez osoby prywatne.

Latamy nowymi

Rok 2016 utrzymał tendencję częstszego wybierania nowych samolotów. Trzy na cztery zarejestrowane samoloty ultralekkie stanowiły maszyny fabrycznie nowe. Polscy piloci zdecydowanie częściej skłaniają się do zakupów nowego sprzętu.

Czym latamy?

Najczęściej rejestrowanymi samolotami ultralekkimi w Polsce w 2016 roku były samoloty firm Ekolot, Pipistrel oraz Aeroprakt. Udział tych trzech firm w całości rynku wyniósł 50 proc. Polscy piloci wybierali również samoloty firm JMB Aircraft, TL Ultralight, Aerospool, BRM, Kompol, Zenair czy Flight Design.Źródło: Skydream

Ocena:  
( 1 )      znakomity :)
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię