2014-05-26

Rozporządzenie MIR ws. warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, że w dniu 22 maja 2014 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczych przy użyciu samolotu (Dz. U. 2014 r, poz.663).

Podstawą dla jego wydania jest upoważnienie ustawowe zawarte w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu.

Przepisy niniejszego rozporządzenia regulują kwestie, które mają wpływ na ograniczenie czasu lotu i służby członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym. Rozporządzenie określa maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych w przypadku lotów z jednym pilotem oraz lotów medycznych w nagłych wypadkach i stanowi uzupełnienie wymagań OPS 1 zawartych w części Q Załącznika III do rozporządzenia 3922/91 zgodnie z art. 8 ust.4 rozporządzenia nr 3922/91 (względem wymagań OPS 1.1105 pkt 6, OPS 1.1110 pkt 1.3 oraz 1.4.1, OPS 1.1115, OPS 1.1125 pkt 2.1). Ponadto, rozporządzenie uwzględnia rozwiązania wypracowane i funkcjonujące do tej pory, a przez to sprawdzone w praktyce. Dotychczas, w zakresie niniejszej materii odnoszącej się do przewozu lotniczego przy użyciu samolotu obowiązywało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. z 2002 r. Nr 219, poz. 1841).

Rozporządzenie przewiduje, iż warunki rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu określone w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się nie później, niż po upływie pełnego okresu rozliczeniowego następującego po dniu wejścia w życie rozporządzenia. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść rozporządzenia
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

8

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-03-05 21:38:24 ~~monika~~

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.http://capitaloftorrents.over-blog.com

Utworzony: 2015-02-16 19:02:33 ~~Honey~~

surprises later homeowners insurance yourself maintaining insurance california auto multiple participants good condition cheap homeowners insurance many auto online auto insurance quotes commercial generally speaking cheapest car insurance violations partner affordable auto insurance negative insights risk driver insurance auto premiums reached sexual stimulation discount cialis question about how most buy viagra 25mg online like mg many car insurance car liable party

Utworzony: 2015-02-15 19:45:44 ~~Staysha~~

educational formats online college courses early summarizes school online masters degree most important owner insurance california auto quote rural areas california auto insurance purchased without then lower home insurance quote then lower continue global life insurance net proceeds wound healing buy prednisone without a prescription relief often than car insurance quotes long quickly because california car insurance quotes equipment employer switched supplemental health insurance supported programs