2011-09-21

Rozpoczynają się obrady Aerial Archaeology Research Group (AARG)

W Poznaniu będą debatować w dniach 21-23 września specjaliści od archeologii lotniczej z całej Europy. Tegoroczne spotkanie organizują wspólnie AARG i sekcja archeologiczna European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL).

Hasło przewodnie tegorocznego sympozjum brzmi: "Ambicje a rzeczywistość - teledetekcja w archeologii. Badania i konserwacja".

To coroczne spotkanie członków grupy, organizowane każdego roku w innym kraju, będące przeglądem realizowanych aktualnie projektów. Podczas obrad specjaliści podsumują najnowsze tendencje w archeologii lotniczej i wyznaczą nowe kierunki działań.

Tegoroczne sympozjum jest wyjątkowe z tego względu, że jest połączoną inicjatywą dwóch organizacji - jednej zajmującej się archeologią lotniczą i drugiej - specjalizującej się w metodach teledetekcji satelitarnej, czyli badań różnego rodzaju zjawisk na Ziemi z pomocą aparatury umieszczonej na satelitach okołoziemskich.

Dzięki temu dyskusja może stać się jeszcze bardziej komplementarna i płodna, ukazując szeroko tendencje rozwojowe w metodach teledetekcji w archeologii. Oprócz stosowania tych technologii na potrzeby badań naukowych, specjaliści zarysują problematykę promocji swoich odkryć i ich popularyzacji. Naukowcy zastanowią się również, w jaki sposób technologie teledetekcyjne mogą znaleźć zastosowanie w projektach konserwatorskich. Omówiona zostanie także problematyka wykorzystania wspomnianych technologii w studiach nad przeszłymi krajobrazami.

Polscy archeolodzy w ostatnich latach są bardzo aktywni na polu badań lotniczych. Dlatego w konferencji weźmie udział kilkunastu naukowców z naszego kraju. Poza tym, jedna z planowanych sesji poświęcona będzie badaniom na terenie Polski.

Konferencja odbywa się pod patronatem UNESCO. Szczegółowy program i informacje na temat spotkania dostępne na stronie internetowej archeo.amu.edu.pl.

PAP - Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

2

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2016-04-25 12:48:26 ~~Karah~~

Could you write about Phcsyis so I can pass Science class?

Utworzony: 2016-04-23 02:20:54 ~~Cinderella~~

That's a nicely made answer to a cheinalglng question